Lịch làm việc Tuần 37

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 37 (từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 37
Ngày ban hành 12/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 12/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp thông qua Quy chế hoạt động, kế hoạch giám sát, kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2016.
Kính mời dự: ông Lê Hoàng Lâm-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, VPUB: Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Kiện, PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh theo kế hoạch của Thường trực Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại  Phòng họp B – Tỉnh ủy.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện: Dự Hội thảo góp ý vào dự thảo kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đọan II (2016-2020).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Hội ý công việc
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
                   Thành phần: Theo thư mời số 150/TM-UBND ngày 09/9/2016 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh, Xem xét tiến độ thực hiện các dự án Khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm:  15 giờ, tại  Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 13/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện: Xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2015-2016; Xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/1/1997-01/1/2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu, gởi trước cho thành viên Hội đồng TĐKT)
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (có thư mời riêng), CV Phòng Nội vụ phụ trách TĐKT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi công tác xã Thanh An, làm việc với Thường trực HĐND xã về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghi giao ban HĐND huyện lần thứ 2 năm 2016.
Cùng đi: PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại HĐND xã Thanh An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự nghe Đoàn kiểm tra 1300 tỉnh công bố Quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng VH-TT, Phòng LĐTB&XH huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, Bộ phận MCĐT huyện, CV Hoàng; Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp với Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh về công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2015, 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện: Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết công tác hè năm 2016.
Thành phần: ông Nguyễn Viết Đợi-BT Huyện đoàn, ông Trần Quốc Cường-TP LĐTB&XH, ông Nguyễn Duy Mạnh-TP Tư pháp, bà Đặng Thị Kim Tuyến-CT Hội LHPN, ông Phạm Quốc Vương-CT Hội CCB, ông Bùi Đình Lợi-CT LĐLĐ, ông Trần Hải Hà-CT Hội CTĐ, ông Đoàn Quốc Việt-PTP GD-ĐT, ông Hồ Văn Thu –PT Công an, ông Đoàn Văn Huy-PTP TC-KH, bà Nguyễn Thị Hường-PGĐ TTYT, ông Trương Văn Nga-PBT Huyện đoàn, bà Huỳnh Thị Thu Trang-TP VHTT, ông Hoàng Văn Toán-PGĐ TTVHTT, ông Lê Văn Phú-GĐ Đài TT-TH, ông Nguyễn Viết Đức-Chuyên viên Phòng GD-ĐT, VPUB: CV Vân.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp nghe báo cáo kế hoạch luyện tập phòng chống lụt bão và tìm kiêm cứu nạn năm 2016 (Ban CHQS huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, UBND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 14/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Họp:
- 8 giờ: Thông qua các dự án dự kiến khởi công mới năm 2017;
Thành phần: Mời dự Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Trưởng phòng KT-HT, Trưởng Phòng TC-KH, TP GD-ĐT huyện, GĐ Ban QLDAXD huyện, VPUB: CVP, CV Hoàng.
- 9 giờ: Thông qua phương án thiết kế Trụ sở làm việc của Phòng  NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm chăn nuôi & Thú y, Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực vật huyện.
Thành phần: Mời dự Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Trưởng phòng KT-HT, Trưởng Phòng TC-KH; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng  NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm chăn nuôi & Thú y, Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực vật huyện.
- 10 giờ: Thông qua phương án thiết kế Trụ sở làm việc Phòng LĐTB&XH huyện và Phòng VH-TT.
Thành phần: Mời dự Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Trưởng phòng KT-HT, Trưởng Phòng TC-KH, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện và Trưởng Phòng VH-TT.
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết năm học và tổng kết công tác BHYT năm học 2015-2016.
Mời dự: Thường trực HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành xem xét về khiếu nại quyết định hành chính của bà Trịnh Ngọc Hương, xã Tân Khai (các đơn vị nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị nội dung báo cáo tham mưu UBND huyện theo tinh thần cuộc họp ngày 22/8/2016).
Mời họp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, GĐ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Hớn Quản, VPUB: Chánh văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đêm hội trăng rằm huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Trường THCS Thanh Bình.
THỨ NĂM (ngày 15/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Hội đồng kỷ luật thành lập theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức huyện; Ông Lưu Đình Dũng – Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Hội đồng kỷ luật công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Hội đồng kỷ luật thành lập theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Bùi Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Phú (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
c. Làm việc với Lãnh đạo Phòng Nội vụ về công tác chuyên môn (Về biên chế Kho Lưu trữ, tình hình sử dụng biên chế tại các cơ quan chuyên môn; việc xin hợp đồng thêm giáo viên năm học 2016-2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: TP Tài chính-Kế hoạch, CVP HĐND-UBND huyện, TP GD-ĐT huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 45 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp:
a) Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch khu dân cư phía trước trường TNPT Nguyễn Hữu Cảnh (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 28/4/2016.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án xây dựng, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hớn Quản, UBND xã Tân Khai.
b) Tình hình thực hiện dự án nghĩa trang An Viên tại xã Minh Đức (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với một số ngành về công tác chuyên môn.
Kính mời dự: ông Nguyễn Tấn Hưng-Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy Hớn Quản.
Mời họp: Lãnh đạo Phòng VHTT, TT VHTT, các chủ trâu (giao TTVH mời các chủ trâu)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đối thoại với ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Tâm.
- Giám đốc Nông trường Bình Minh, ông Hưng – Nguyên Phó Giám đốc Nông trường Bình Minh (giao Thanh tra huyện mời).
- Ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, địa chỉ tổ 2, ấp 3, xã Minh Tâm (giao xã Minh Tâm mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 16/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở
Thời gian, địa điểm, thành phần: (có thông báo riêng)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân, bầu Trưởng, Phó đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Mời dự: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu nại quyết định hành chính của bà Trịnh Ngọc Hương, xã Tân Khai.
Cùng dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng số 6, Tòa án nhân dân huyện.
CHIỀU
Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT (18/9)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Lễ Cầu Bông Đình Thần Tân Khai.
Mời dự: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Đình thần Tân Khai.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay15,462
  • Tháng hiện tại165,756
  • Tổng lượt truy cập6,380,011
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây