Lịch làm việc UBND huyện tuần 47

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc UBND huyện tuần 47
Ngày ban hành 21/11/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

      THỨ HAI (ngày 21/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp tục Dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp đến hết ngày 21/11/2016.
Thời gian địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thuế; lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã.
Thời gian địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thông qua Kế hoạch họp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2016 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chi cục Thuế huyện, Ban Quản lý dự án xây dựng, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trưởng Trạm Chăn nuôi – Thú y, VPUB: LĐVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác cơ sở.
THỨ BA (ngày 22/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài,Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Hội ý.
Mời dự: VPUB: Chánh Văn phòng, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện, Đại diện Công an huyện, ông Võ Ngọc Khánh-PCVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 (UBND xã Tân Lợi mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành xem xét trình tự ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích hoặc khi được giao đất tái định cư (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, CN Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 23/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Hớn Quản lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Đi công tác cơ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Thanh tra tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Phòng VHTT, UBND các xã: Tân Khai, Thanh Bình, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
Lãnh đạo HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 24/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Gặp gỡ với Đoàn học viên Lớp Chuyên viên QLNN – Trường Chính trị tỉnh đến địa phương thực tế.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm BDCT, Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB-XH, Phòng Tư pháp, CN Văn phòng đang ký đất đai Hớn Quản, VPUB: LĐVP, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác tại TpHCM
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành xem xét giải quyết đơn kiến nghị của ông Cao Văn Thẩm (UBND xã Thanh An chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: Phòng TN-MT, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh An, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Công ty 386.
Thành phần: Trưởng phòng KT-HT, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng ban QLDAXD, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp BCĐ 94 huyện.
Cùng dự: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
 
THỨ SÁU (ngày 25/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa X (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Thông qua nội dung đề án thành lập đội Tuyên truyền lưu động (TTVHTT huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH, Phòng Tư pháp, Đài TT-HT, TTVHTT, CV Vân.
Thời gian, địa điểm:8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua dự thảo kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện (Hạt Kiểm lâm chuẩn bị chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm thị xã Bình Long – huyện Hớn Quản, UBND các xã: Minh Tâm, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Hiệp, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản.
Thành phần: ông Nguyễn Văn Long – Trưởng phòng NN&PTNT huyện; ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng TN&MT, ông Lâm Văn Đạt – Trưởng phòng TC&KH, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại khách sạn An Lộc, thị xã Bình Long.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                      TL. CHỦ TỊCH

                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay4,639
  • Tháng hiện tại107,367
  • Tổng lượt truy cập6,321,622
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây