Lịch làm việc tuần 21

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 21
Ngày ban hành 23/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 23/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 tại trường Chính trị Quân khu 7 đến hết ngày 10/6/2016.
CHIỀU
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 24/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp Ban chỉ đạo bầu cử huyện.
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường tham gia đoàn khảo sát thực địa khu vực xin thăm dò khoáng sản đá xây dựng (theo Thư mời số 975/TM-STNMT ngày 19/5/2016 của Sở Tài nguyên-Môi trường).
Cùng đi: Lãnh đạo UBND xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp huyện: Chủ trì trao giấy chứng nhận kết hôn cho 03 trường hợp: ông Fan Hung Chung và bà Bùi Thị Huỳnh Mai; ông Chung Kyung Man và bà Sương Thị Huyền Trang; ông Miquel Bruno và bà Nguyễn Thị Thu Hường.
Đài TT-TH huyện dự, đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng tham gia kiểm kê, xác định khối lượng di dời 42 trụ điện ảnh hưởng mặt bằng xây dựng và an toàn giao thông dự án xây dựng mới đường Minh Hưng-Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Công trường xây dựng đường Minh Hưng-Đồng Nơ.
6. Trưởng ban Chỉ đạo hè huyện ủy quyền cho Bí thư Huyện đoàn-Thường trực Ban Chỉ đạo hè huyện: Dự Lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động vì trẻ em và chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2016 cấp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Vườn cây lưu niệm thị xã Phước Long.
7. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện: Dự Lễ công nhận trường PTDTNT Bình Long đạt chuẩn quốc gia.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại trường PTDTNT Bình Long.
8. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
          1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên gúp việc điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 huyện.
Thành phần: Các ông, bà có tên trong Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBDN huyện.
THỨ TƯ (ngày 25/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Nghe báo cáo việc giải quyết tiền thêm giờ cho giáo viên năm học 2014-2015 và nguyên nhân một số trường chưa trả lương tháng 5 cho giáo viên (Phòng GD-ĐT phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Cùng dự: Trưởng phòng GD-ĐT, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, CVP HĐND-UBND huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp thông qua quy định quản lý hoạt động buôn bán trên vỉa hè các tuyến đường tại Khu Trung tâm hành chính huyện: (Phòng Kinh tế-Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Công an huyện, Đội QLCT  đô thị, UBND xã Tân Khai, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
b. Nghe báo cáo nhanh tình hình hạn hán và công tác phòng, chống hạn trên địa bàn huyện (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT huyện, VP HĐND-UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ công nhận trường THCS Tân Hưng đạt chuẩn quốc gia.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại trường THCS Tân Hưng.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Sở Tài chính về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2016.
Cùng dự: Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Tổ trưởng Ngân sách- Phòng Tài chính-Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Tài chính tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI
1.Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự chương trình văn nghệ mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.
Thành phần cùng dự: Theo Thư mời số 80/TM-UBND ngày 19/5/2016 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Quảng trường huyện tại đường Trục chính Bắc Nam, Trung tâm hành chính huyện.
THỨ NĂM (ngày 26/5)
 SÁNG
                   1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Thường trực Huyện ủy.
                   - 08 giờ 00: Thông qua công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên.
                   - 08 giờ 45: Thông qua dự thảo kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
                   - 09 giờ 20: Báo cáo kinh phí trồng mới cao su.
                   Thành phần cùng dự: ông Nguyễn Văn Lâm - PCT.UBND huyện, ông Lâm Văn Đạt- TP TC – KH; ông Nguyễn Văn Kiện -CVP HĐND – UBND huyện.
                   Địa điểm: tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
                   2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, PCT HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên.
                   Thời gian, địa điểm: 09 giờ 50 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
                   3. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin huyện: Dự tập huấn triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về thu hồi 05 ha đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quản lý để quy hoạch bãi rác huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long; mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Thành phần cùng dự: Mời dự Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm; Trưởng Phòng KT-HT, CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ tại Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Long – TP NN&PTNT (Phó Trưởng đoàn) họp thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 535-QĐ/HU ngày 05/5/2016 của Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng GD-ĐT, ông Nguyễn Đình Sơn-CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Cao Trí-CV VP Huyện ủy, ông Lê Đình Vân-CV VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 27/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, PCT HĐND huyện Cao     Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT         HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin huyện: Dự khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trụ sở Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, PCT HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay15,089
  • Tháng hiện tại165,383
  • Tổng lượt truy cập6,379,638
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây