Lịch làm việc tuần 31

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 31
Ngày ban hành 02/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 01/8)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 45 tại trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện và trao đổi một số nội dung có liên quan đến khen thưởng.
Mời họp: Thành viên HĐTĐKT huyện (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Họp:
a. Dự công bố Quyết định phê chuẩn các Ban HĐND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: (có thư mời riêng)
Thời gian, điạ điểm: 10 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Thông qua phương án thiết kế mở rộng NTLS huyện (Phòng LĐTB-XH chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng Kinh tế-Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Phòng LĐTB-XH, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, điạ điểm: 10 giờ 15, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ trao tặng nhà tình thương cho người nghèo tại xã Minh Tâm, xã Phước An theo kế hoạch của Hội Chữ Thập đỏ huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ 00 trao nhà cho hộ bà Trần Thị Chói, xã Minh Tâm.
- 9 giờ 30 trao nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Bé, xã Phước An.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
-  13 giờ 30: Làm việc với LĐLĐ tỉnh về công tác Đại hội LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- 14 giờ 00: Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung thông qua công tác Đảng, công tác cán bộ và Dự thảo lần 02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ thông qua thực tiễn.
- 14 giờ 30: Hiệp thương chức danh Giám đốc Trung tâm y tế huyện.
- 15 giờ 00: Hội LHPN huyện xin chủ trương về nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- 15 giờ 30: UBND huyện báo cáo tình hình Quỹ vì người nghèo của huyện. Ủy ban MTTQVN huyện xin chủ trương sử dụng Quỹ vì người nghèo của huyện năm 2016.
Cùng dự và báo cáo: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Thường trực BCĐ Hội thao ngành Công an năm 2016 (Công an huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Công an huyện.
THỨ BA (ngày 02/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
a. Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung thông qua công tác Đảng, công tác cán bộ và Dự thảo lần 02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ thông qua thực tiễn.
b. Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. (Trưởng các Đoàn kiểm tra 535, 537, 539 và Đoàn giám sát 540, 542 chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng hợp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Diễn đàn trẻ em huyện Hớn Quản năm 2016.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Làm việc với UBND thị xã Bình Long về thực hiện hiện chủ trương của Tỉnh ủy về giao 27 ha đất (thuộc ấp Thanh An, xã Thanh Lương) hiện do Công ty cao su Bình Phước quản lý giao về UBND thị xã Bình Long (theo đề nghị của UBND thị xã Bình Long)
Mời dự: Trưởng phòng TN-MT, VPUB: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Tham gia xác minh nhu cầu sử dụng nước tại hồ Baveng phục vụ Nhà máy sản xuất; hành lang an toàn hồ Baveng tại xã Minh Tâm (Ban QLDA Xi măng Minh Tâm mời).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Đập Baveng, xã Minh Tâm.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện: Chủ trì trao Giấy chứng nhận đang ký kết hôn.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện; lãnh đạo và công chức tư pháp - Hộ tịch các xã Tân Khai, Thanh Bình; ông Nguyễn Phước Bình, bà Mai Tú Vân, ông Trần Hoàng Quân, bà Cao Thị Hoàng Oanh (Giao Phòng Tư pháp mời).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT. 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Họp BCĐ Thi hành án Dân sự huyện.
Mời họp: Thành viên BCĐ (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Dự cơm thân mật chia tay đồng chí Nguyễn Tấn Hưng - Nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII nghỉ công tác; đồng chí Trần Ngọc Trai - Ủy viên BTVTU, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thành – Nguyên Ủy viên UBND tỉnh, Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 phút, tại trụ sở UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện, lãnh đạo các Phòng: KT-HT, TN-MT, NN&PTNT, Y Tế, VHTT, GD-ĐT, LĐTBXH huyện.
                   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4.  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Nghe Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND huyện báo cáo công tác cắm mốc đất cho ông Đặng Đình Qúy (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Đoàn kiểm tra (giao Phòng TN-MT mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Họp tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã Thanh Bình, An Khương (UBND các xã Thanh Bình, An Khương chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm)
Mời họp: Lãnh đạo các Phòng KT-HT, TC-KH, VHTT, GD-ĐT, Ban QLDAXD huyện, CV Quang, Chủ tịch UBND các xã Thanh Bình, An Khương.
Thời gian, địa điểm:15 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 03/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự nghiệm thu, đóng điện vận hành công trình đường điện vào nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Tại hiện trường công trình đường điện vào nhà máy xi măng Minh Tâm.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997-01/01/2017): Thông qua Kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A-UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn – Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện ủy quyền bà Huỳnh Thị Thu Trang - Trưởng Phòng VHTT huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở TTTT tỉnh về kiểm tra đánh giá ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo)
Thành phần: Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn, Trưởng phòng GD-ĐT, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng Đài TT-TH, Trưởng phòng Y tế, Phó Trưởng Phòng KT-HT, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách an ninh, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND – UBND, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
5.  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Xem xét phương án xây dựng đường giao thông nông thôn và cống thoát nước tổ 3, tổ 6 - ấp Phố Lố, xã An Phú (UBND xã An Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, Chi nhánh TTPTQĐ huyện, Thanh tra huyện, CV Quang; Chủ tịch UBND xã An Phú.
Thời gian, địa điểm:14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Xem xét việc hủy giấy CNQSDĐ đã ký không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Thanh tra huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm:15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 04/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/BCA của Bộ Công an, 10 năm xây dựng điển hình tiên tiến trong Phong trào TDBVANTQ và sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động cũa tổ ANND (Công an huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Minh Đức.
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng KT-HT: Họp Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ IX năm 2015-2016: Thông qua kết quả cuộc thi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thông qua báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2016.
Mời họp: Thành viên Ban đại diện huyện, CV Hoàng (có Thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 05/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp, Nghe Phòng Nội vụ báo cáo Đề án thành lập Kho Lưu trữ huyện  (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH, VPUB: CVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG NS&VSMT giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Trưởng phòng NN&PTNT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự khai mạc Hội thi AEROBIC huyện Hớn Quản năm 2016.
Thành phần: (Có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 07/8)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ Vu lan chùa Thanh Lâm.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại chùa Thanh Lâm, xã Đồng Nơ.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay15,074
  • Tháng hiện tại165,368
  • Tổng lượt truy cập6,379,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây