Lịch làm việc tuần 32

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 32 (từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 32
Ngày ban hành 08/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 08/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra sức khỏe theo Kế hoạch của Ban BVCSSK cán bộ huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Xem xét việc ký kết hợp đồng tại các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp trực tuyến.
b. Họp xét chuyển biên chế công chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung )
Mời họp: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Nội vụ, Trạm Khuyến nông, Trung tâm dạy nghề, Ban QLDAXD, Đội QLCTĐT, Trung tâm VHTT, Đài TT-TH, Hội Chữ Thập đỏ, VPUB: CVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Thông qua kế hoạch trồng cây lâm nghiệp phân tán tại các khu đất trống thuộc Trung tâm hành chính huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Đội Quản lý công trình đô thị, Huyện đoàn, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
THỨ BA (ngày 09/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp BCĐ Thi hành án Dân sự huyện (Chi cục Thi hành án huyện chuẩn bị nội dung )
Mời họp: Thành viên BCĐ, CV Hoàng (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thao khối Công an huyện, thị xã năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Trụ sở Công an huyện.
b. Họp thống nhất hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của BCĐ chiến lược phát triển thanh niên huyện.
Mời họp: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH, Bí thư Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện.
c. Dự liên hoan nhân dịp Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường về thăm và ban Bí Tích Thêm Sức cho thiếu nhi Giáo xứ Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại Nhà thờ Thanh An.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Cùng đoàn của Sở Xây dựng khảo sát vị trí xây dựng khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải.
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tập trung tại Trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT: Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp khối thi đua huyện, thị xã năm 2016 xét đề nghị tặng thưởng cờ thi đua của UBND tỉnh nhân dịp 20 năm tái lập tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời họp: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở
THỨ TƯ (ngày 10/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ 00: Hiệp thương về chức danh Giám đốc Trung tâm y tế huyện.
- 08 giờ 30: Gặp gỡ đồng chí Lê Văn Lân – Nguyên Phó phòng LĐ-TB&XH huyện.
- 09 giờ 00: Văn phòng Huyện ủy báo cáo kiến nghị của các ngành.
- 9 giờ 30: UBND huyện thông qua Dự thảo Đề án về đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục của các trường trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2016 – 2020.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn; Trưởng phòng GD&ĐT huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo)
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và tổng kết công tác HTND nhiệm kỳ 2011-2016.
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Tòa án nhân dân huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh, Sở KH&ĐT báo cáo dự thảo lập kế hoạch đầu tư công năm 2017; hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án theo Nghị định số 136/NĐ-CP.
Cùng dự: Trưởng phòng TC-KH huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp A.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng KTHT, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ huyện: Dự họp Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất và cây trồng bị ảnh hưởng cho ông Lê Nguyễn Minh Sang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tiếp tục họp Thường trực Huyện ủy.
- 14 giờ 00: UBND huyện thông qua Dự thảo Đề án về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế xã; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn; Trưởng phòng Y tế huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo).
- 15 giờ 00: UBND huyện thông qua Dự thảo Kế hoạch phát triển Văn hóa, Thể dục Thể thao; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng; duy trì lễ hội dân gian góp phần phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2016 - 2021.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn; Trưởng phòng VH-TT huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo)
- 16 giờ 00: UBND huyện thông qua Dự thảo Kế hoạch xây dựng, nâng cấp các tuyến đường huyện giai đoạn 2016 - 2021.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 11/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ khai mạc Hội thao khối Công an huyện, thị xã năm 2016.
Cùng dự: Lãnh đạo các ban chuyên trách HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Trụ sở Công an huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp liên tịch Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, nghe  báo cáo các ý kiến của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đòan đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện sau kỳ họp (Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ Vu lan Chùa Thanh Cảnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Chùa Thanh Cảnh, xã Tân Khai.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đối thoại với ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Tâm.
- Giám đốc Nông trường cao su Bình Minh, ông Hưng – Nguyên Phó Giám đốc Nông trường cao su Bình Minh (giao Thanh tra huyện mời).
- Ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, địa chỉ tổ 2, ấp 3, xã Minh Tâm (giao UBND xã Minh Tâm mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp UBND tỉnh, giải quyết khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, tài liệu gởi cho Chủ tịch UBND huyện trước 02  ngày làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Tổ biên tập xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Kiện - CVP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
TỐI:          
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự giao lưu Hội thao khối Công an huyện, thị xã năm 2016.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Trụ sở Công an huyện.
THỨ SÁU (ngày 12/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự bàn giao dự án khu dân cư Nông trường 425 về cho huyện quản lý.
Mời dự: Kính mời Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Tân Hiệp (thành phần UBND xã Tân Hiệp do xã mời).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại khu dân cư Nông trường 425, ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự lễ trao nhà tình thương theo Kế hoạch của Hội Chữ Thập đỏ huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ 00: trao nhà tình thương cho hộ em Điểu Vy, xã Thanh Bình.
- 09 giờ 30: trao nhà tình thương cho hộ ông Võ Văn Tám, xã Đồng Nơ.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Lễ bế mạc và liên hoan Hội thao khối Công an huyện, thị xã năm 2016.
Cùng dự: Lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Trụ sở Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ của các đương sự cung cấp; đối thoại với bà Hoàng Thị Thinh về việc khởi kiện một phần Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trụ sở Tòa án nhân huyện Hớn Quản.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,909
  • Tháng hiện tại142,394
  • Tổng lượt truy cập6,356,649
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây