Lịch làm việc tuần 35

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 35 (từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 35
Ngày ban hành 24/08/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dungTHỨ HAI (ngày 24/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó CT UBND huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra công tác xây nhà cho người nghèo năm 2020; thẩm định đối tượng hộ nghèo đề nghị hỗ trợ nhà (bổ sung) ở xã Thanh An và xã Tân Hưng theo Kế hoạch số 47/KH-BVĐ ngày 07/8/2020 của Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tập trung tại trụ sở Huyện ủy để cùng đi với Đoàn công tác của tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND xã Thanh Bình.
Cùng dự: Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Phạm Ngọc Thùy Linh, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự buổi làm việc của Huyện ủy với Đoàn kiểm tra của tỉnh về kết quả xây nhà cho người nghèo năm 2020; thẩm định đối tượng hộ nghèo đề nghị hỗ trợ nhà (bổ sung) trên địa bàn huyện.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Ông Hà Quang Thịnh – TP. LĐTB&XH huyện.
Thời gian, Địa điểm: 16 giờ, Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự họp bàn phương án giải quyết khó khăn cho Doanh nghiệp (mỏ đá Rạng Đông).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Nhà Văn hóa ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp.
THỨ BA (ngày 25/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến.
- 08 giờ: họp Tổ công tác vận động các hộ dân ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan thông qua chương trình, kịch bản buổi tuyên truyền vận động (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Tân Quan chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 20/8/2020).
Thành phần: Ông Trịnh Thế Sơn – TB. Tuyên giáo Huyện ủy, bà Lê Thị Mỹ Linh-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, bà Bùi Thị Thanh Xuân – PCT Ủy ban MTTQVN huyện, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. Hội liên hiệp phụ nữ, ông Phạm Quốc Vương – CT. Hội cựu Chiến binh huyện, ông Lê Thanh Hoàng - Bí thư Huyện đoàn; ông Đỗ Đình Lạng – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Đào Việt Hùng – TP Tài chính – Kế hoạch, ông Hà Văn Hóa – PT.Công an huyện, ông Nguyễn Ngọc Thế - TP Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Đình Vân – PC.Văn phòng HĐND-UBND huyện; ông Lương Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan, ông Phan Xuân Tin – Chủ tịch UBND xã Tân Quan, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
- 10 giờ: Làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch về kết quả tổng hợp Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND thị trấn Tân Khai (cả ngày).
Cùng dự: Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Phạm Ngọc Thùy Linh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường thị trấn Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự xét duyệt chính trị 2 cấp cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện dự họp giao ban XDCB tháng 8 và họp mặt chia tay Đồng chí Vương Đức Lâm – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT nghỉ hưu theo chế độ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Sở KH&ĐT.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND xã Minh Đức.
Cùng dự: CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND xã Tân Hiệp.
Cùng dự: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung.
Thời gian: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại ấp Núi gió, xã Tân Lợi do Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hoàng Kim Sơn làm chủ đầu tư (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
TỐI:
- 18 giờ 30: Họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo đánh giá phân loại tập thể và hiệu trưởng, hiệu phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện năm học 2019 – 2020 (Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Giáo dục- Đào tạo  chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
- 19 giờ 30: Họp xét khen thưởng trong tổng kết năm học 2019-2020 cho các tập thể và nhân ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời), đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, CV(Tuyên).
- 20 giờ 30: Nghe báo cáo việc tiếp thu góp ý và những vấn đề có liên quan khác đến Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và thông qua công tác nhân sự sau sáp nhập tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: bà Lê Thị Mỹ Linh – UVBT, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện.
Thành phần: Ông Đào Việt Hùng – TP Tài chính – Kế hoạch, ông Lê Văn Anh - Phó TP Phòng Nội vụ; ông Bùi Duy Dũng - TP Giáo dục và Đào tạo; Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ tham mưu công tác giáo dục; Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV (Tuyên, Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 26/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 8 tháng năm 2020 và thông qua Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung: UBND huyện xin chủ trương đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cơ sở vật chất Đài TT-TH huyện; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở xã, thị trấn; thuê phần mềm “Giám sát cơ sở tấn công có chủ đích” (Phòng VH-TT, Đài TT-TH huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng phòng VH-TT; Trưởng phòng TC-KH, Trưởng Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra 156 của UBND tỉnh về việc kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện (giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ tài liệu có liên quan).
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp.
- 14 giờ: Thông qua kết quả xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã, thị trấn: Tân Khai, Thanh An, Tân Quan; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).

  • 15 giờ: Nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch giảm 170 hộ nghèo trên địa bàn huyện (Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Lao động Thương binh - Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Dân tộc; lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách giảm nghèo các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
- 16 giờ 30: Hội ý công việc
Thành phần: LĐVP, chuyên viên các khối.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (27/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Đi thăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: NN&PTNT, TC-KH, Ban QLDAĐTXD.
Thời gian, địa điểm: Tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Tiếp và làm việc với đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.
Thành phần: Trưởng các phòng, ban: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN&MT, LĐTBXH, QLDAĐTXD, VPHĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì họp trực tuyến tại điểm cầu huyện nghe Sở Y tế và các ngành liên quan báo cáo tiến độ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh (Trung tâm Y tế huyện liên hệ Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Thường trực HĐND huyện ủy quyền các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND xã Tân Lợi.
Thời gian: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường xã Tân Lợi.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 28/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Lễ Khởi công công trình đường Minh Lập – Lộc Hiệp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, Địa điểm: 08 giờ, tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì Hội nghị triển khai việc xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện; Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ tham mưu công tác giáo dục; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND xã An Khương.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Bình Phước (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ tài liệu có liên quan).
Thành phần: Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện, gồm các ông (bà) có chức danh sau: Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động & PCCC rừng, Phó trưởng Công an huyện, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện; Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Dân tộc; Chủ tịch UBND các xã: Tân Hiệp, Đồng Nơ, Minh Đức, Minh Tâm; Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tháng 8/2020.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Chủ trì buổi tuyên truyền vận động các hộ dân ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan (các Thành viên Tổ công tác chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 25/8/2020).
Mời cùng dự: Ông Trịnh Thế Sơn – TB. Tuyên giáo Huyện ủy, bà Lê Thị Mỹ Linh -Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, bà Bùi Thị Thanh Xuân – PCT Ủy ban MTTQVN huyện, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. Hội liên hiệp phụ nữ, ông Phạm Quốc Vương – CT. Hội cựu Chiến binh huyện, ông Lê Thanh Hoàng - Bí thư Huyện đoàn; ông Đỗ Đình Lạng – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Đào Việt Hùng – TP Tài chính – Kế hoạch, ông Hà Văn Hóa – PT.Công an huyện, ông Nguyễn Ngọc Thế - TP Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Đình Vân – PC.Văn phòng HĐND-UBND huyện; ông Lương Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan, ông Phan Xuân Tin – Chủ tịch UBND xã Tân Quan, CV.Quang; các ban ngành của xã Tân Quan và các hộ dân có liên quan (giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với UBND xã Tân Quan mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Quan.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay2,299
  • Tháng hiện tại181,704
  • Tổng lượt truy cập6,395,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây