Lịch làm việc tuần 36

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 36
Ngày ban hành 31/08/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 31/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác nhân sự các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo thực hiện sáp nhập năm 2020.
Thành phần: Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng BTCHU kiêm PTP Nội vụ huyện.
Thời gian, Địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi thăm, chúc mừng các tổ chức Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Vũ Lan năm 2020 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị quà tặng, thuê xe đưa đón các thành viên của Đoàn, tham mưu lộ trình đi của Đoàn và thông báo thời gian cho các địa phương, các cơ sở Phật giáo biết).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, các thành phần có mặt tại trụ sở UBND huyện để cùng đi .
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi khảo Quy hoạch bãi rác cùng thị xã Bình Long.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, các thành phần tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Ban Thường vụ Huyện ủy gặp mặt, giao lưu với Ban Thường vụ Huyện, Thị ủy: Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Nhà khách Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 01/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).
Thành phần: Theo Thông báo số: 139/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy dự lễ công bố và trao quyết định sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo - đào tạo năm 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục – Đào tạo; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và lãnh đạo, quản ý các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo (giao Phòng Nội vụ mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2020 trong dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9).
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ – 09 giờ 30’: Tại xã Thanh An.
- 09 giờ 30’ – 11 giờ: Tại xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự lễ khởi công xây dựng cầu Long Tân – Tân Hưng kết nối hai huyện Phú Riềng - Hớn Quản.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại ấp 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ (do UBND huyện chủ trì).
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi thăm, chúc mừng các tổ chức Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Vũ Lan năm 2020 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị quà tặng, thuê xe đưa đón các thành viên của Đoàn, tham mưu lộ trình đi của Đoàn và thông báo thời gian cho các địa phương, các cơ sở Phật giáo biết).
Mời cùng đi: Lãnh đạo UB MTTQVN huyện, Hội LHPN huyện, Huyện đoàn.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, các thành phần có mặt tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi thăm, chúc mừng các tổ chức Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Vũ Lan năm 2020 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị quà tặng, thuê xe đưa đón các thành viên của Đoàn, tham mưu lộ trình đi của Đoàn và thông báo thời gian cho các địa phương, các cơ sở Phật giáo biết).
Mời cùng đi: Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nội vụ, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, các thành phần có mặt tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm, chúc mừng các tổ chức Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Vũ Lan năm 2020 (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị quà tặng, thuê xe đưa đón các thành viên của Đoàn, tham mưu lộ trình đi của Đoàn và thông báo thời gian cho các địa phương, các cơ sở Phật giáo biết).
Mời cùng đi: Lãnh đạo Hội LHPN huyện, Huyện đoàn.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nội vụ, Đài TT-TH huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, các thành phần có mặt tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống thiên tai; quản lý hồ đập, đề xuất bưng bàu, hầm đất đầu tư tích nước trong mùa khô; công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tân Khai, Tân Hiệp, Đồng Nơ, Minh Tâm, An Khương, Tân Quan, Tân Hưng, Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP; Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng nông thôn mới, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 02/9)
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện.
THỨ NĂM (03/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp, báo cáo Bí thư Huyện ủy tiến độ tham mưu chương trình hành động, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Trưởng các phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, LĐTBXH, VP HĐND-UBND huyện (các Phòng báo cáo tiến độ thực hiện về VP HĐND-UBND huyện trước ngày 01/9/2020 để tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo Huyện ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc với BCH Đảng bộ xã Tân Hiệp về triển khai kế hoạch làm đường BTXM và giảm hộ nghèo năm 2020.
Cùng dự: Bí thư Chi bộ Điện lực Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Trần Ngọc Vĩnh, bà Trần Thị Linh cùng ngụ tại tổ 2, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị đánh giá, tổng kết Chỉ số PCI Bình Phước 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Phó BTTTT Huyện ủy đi khảo sát thực trạng lao động và tình hình hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong Công ty Thảo Dương Xanh.
Thành phần: GĐ BHXH, TP LĐTBXH; PTP phụ trách phòng TNMT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Công ty Thảo Dương Xanh (xã Tân Quan).
(13 giờ 15 phút, các đồng chí có mặt tại trụ sở Huyện ủy để đi xe chung do VPHU bố trí).
THỨ SÁU (ngày 04/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính về việc xây dựng Phương án bồi thường cho Công ty CP Khu công nghiệp – Dân cư Tân Khai (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính (giao Văn phòng liên hệ mời các Sở);
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ trả lời Phỏng vấn Tạp chí Vì sự tiến bộ Phụ nữ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về Phóng sự: “Bình Phước – Một nhiệm kỳ với nhiều đóng góp của lãnh đạo nữ” (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 05/9)
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 (VP HĐND-UBND huyện phối hợp Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: Theo Thông báo số 140/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay15,084
  • Tháng hiện tại165,378
  • Tổng lượt truy cập6,379,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây