Lịch làm việc tuần 37

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 37
Ngày ban hành 07/09/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dungTHỨ HAI (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện Dự chào cờ tháng 09/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả tham mưu giải quyết kiến nghị của ông Phạm Ngọc Đỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác thực hiện chương trình mỗi Huyện ủy viên, đảng viên gắn với 01 hộ nghèo và 01 đoạn đường BTXM năm 2020.
Thành phần: Thành viên Tổ phụ trách địa bàn xã Minh Tâm theo Kế hoạch số: 03-KH/HU ngày 26/8/2020 của Huyện ủy Hớn Quản gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thế - TP KT-HT, ông Nguyễn Văn Kiện – TP VH-TT, ông Võ Ngọc Khánh – CVP HĐND-UBND huyện, ông Lê Văn Phú – TĐ TT-TH huyện, ông Đặng Bá Báu - Phó GĐ phụ trách Trung tâm VH-TT huyện, ông Nguyễn Duy Tâm - Phó GĐ Trung tâm VH-TT huyện, ông Vũ Xuân Sơn – Bí thư ĐU xã Minh Đức, ông Ngô Tuấn Long – PBT ĐU, Chủ tịch UBND xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Phó GĐ phụ trách Trung tâm VH-TT huyện.
Thời gian, địa điểm: Phòng họp C, trụ sở HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi khảo sát các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại các xã: Tân Hưng, Thanh An, An Khương, Tân Lợi (các phòng ban, UBND các xã chuẩn bị nội dung, VP HĐND - UBND huyện bố trí xe).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Tân Hưng, Thanh An, An Khương, Tân Lợi, CV(Quang).
- 14 giờ: Tại xã Tân Hưng;
- 15 giờ: Tại xã Thanh An;
- 15 giờ 30: Tại xã An Khương;
- 16 giờ: Tại xã Tân Lợi.
THỨ BA (ngày 08/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Trao Quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung cán bộ, công chức.
Thành phần: Giao Phòng Nội vụ mời.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
- 08 giờ 30: Dự Phỏng vấn Tạp chí Vì sự tiến bộ Phụ nữ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về Phóng sự: “Bình Phước – Một nhiệm kỳ với nhiều đóng góp của lãnh đạo nữ”.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Bí thư Huyện ủy: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng UBND huyện Chơn Thành đi khảo sát các công trình giao thông cần đấu nối giữa huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành (các phòng ban, UBND các xã chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài Nguyên Môi trường, Nông nghiệp &PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, VP HĐND-UBND, UBND các xã: Tân Quan, Đồng Nơ,  CV(Quang).
Thời gian, địa điểm:
- 14 giờ: Tại xã Đồng Nơ.
- 15 giờ 30: Tại xã Tân Quan.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện (Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Hội Khuyến học, Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với các ngành về quy hoạch đất quốc phòng khu vực sân bay Tech Nich (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1239/UBND-KSX ngày 27/8/2020; Ban Chỉ huy quân sự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND huyện giao tại Thông báo số 53/TB-UBND ngày 17/4/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tại cuộc họp các ngành về xử lý các trường hợp xây dựng, sử dụng đất trong khu quy hoạch đất quốc phòng).
Thành phần: Lãnh đạo: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 09/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Tiếp bà Nguyễn Thị Lập – xã Thanh Bình.
- 09 giờ: Làm việc với Công ty Thái Việt Quang.
Địa điểm: Tại Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nâng cao đời sống người dân để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phòng Lao động – TB&XH chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động – TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc; VP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Bí thư Huyện ủy:
- 08 giờ: Đi khảo sát Chợ Tân Hưng.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng KT-HT, phòng TC-KH, phòng TN-MT, Ban QLDAĐTXD huyện.
- 09 giờ: Làm việc với Đảng ủy xã Tân Hưng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 04 tháng cuối năm; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng NN&PTNT, phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng TN-MT, phòng LĐTB&XH, phòng GD-ĐT, phòng Y tế, phòng VHTT, phòng Dân tộc.
Địa điểm: Đảng ủy xã Tân Hưng.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch giảm 170 hộ nghèo trên địa bàn huyện (Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Lao động Thương binh - Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Dân tộc; lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách giảm nghèo các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (10/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy đi công tác theo chương trình riêng đến hết ngày 11/9/2020.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Phó BTTT Huyện ủy đi khảo sát thực trạng lao động và tình hình hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong Công ty Thảo Dương Xanh.
Thành phần: GĐ BHXH, TP LĐTBXH; PTP phụ trách phòng TNMT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Công ty Thảo Dương Xanh (xã Tân Quan).
(07 giờ 15 phút, các đồng chí có mặt tại trụ sở Huyện ủy để đi xe chung do VPHU bố trí).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
 - Hội Người cao tuổi huyện dự Hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
- Phòng Nội vụ huyện cùng Đoàn kiểm tra 254 của Sở Nội vụ đi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 trên địa bàn huyện (Giao Phòng Nội vụ liên hệ đón và dẫn Đoàn đi cơ sở).
Thành phần: Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, địa chính, xây dựng, tôn giáo xã Tân Quan (giao UBND xã Tân Quan mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND xã Tân Quan.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đoàn kiểm tra 254 của Sở Nội vụ đi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 trên địa bàn huyện (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng LĐTB&XH, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế - HT, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Lãnh đạo Văn phòng, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Đoàn Giám sát pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động (Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu họp).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 11/9)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ Làm việc với Đảng ủy xã Minh Tâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 04 tháng cuối năm; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất (nếu có) và tiến độ thực hiện kế hoạch làm đường BTXM và giảm hộ nghèo năm 2020.
Cùng đi: Thành viên Tổ phụ trách địa bàn xã Minh Tâm theo Kế hoạch số: 03-KH/HU ngày 26/8/2020 của Huyện ủy Hớn Quản gồm: Ông Bùi Duy Dũng – TP. GD&ĐT, ông Bùi Văn Cảnh – Trưởng Phòng Tư pháp, ông Đỗ Đình Lạng – Phó Chánh thanh tra, bà Đỗ Thị Kim Oanh – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, bà Phạm Ngọc Thùy Linh – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện, ông Đoàn Quốc Việt – Phó Trưởng phòng GD&ĐT, ông Lê Đình Vân – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi khảo sát các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại các xã: An Phú, Thanh Bình, Phước An (các phòng ban, UBND các xã chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Thanh Bình, Phước An, CV(Quang).
- 08 giờ: Tại xã Phước An;
- 09 giờ 30: Tại xã Thanh Bình.
CHIỀU:

  1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
  2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
  • 14 giờ: Họp thống nhất vị trí đất xây dựng Nhà văn hóa để làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thông tin; LĐVP, CV Quang.
- 15 giờ: Họp các ngành thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT; VP, CV Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay1,997
  • Tháng hiện tại181,402
  • Tổng lượt truy cập6,395,657
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây