Lịch tuần làm việc 17 - 18

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 và 18 (từ ngày 24/4 đến ngày 02/5/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 17 - 18
Ngày ban hành 24/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

Tuần 17
THỨ HAI (ngày 24/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ: Thường trực HĐND huyện xin chủ trương tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, ông Lâm Văn Đạt - TP. Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND – UBND huyện.
- 8 giờ 20: Thông qua kết quả giải quyết tố cáo và kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong việc giải quyết tố cáo của các Đoàn kiểm tra 736, 737, 738.
- 9 giờ 20: Ban Tổ chức Huyện ủy trình xin ý kiến về:
+ Công tác cán bộ, đào tạo; công tác Đảng;
+ Dự thảo Chỉ thị nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng phát triển đảng viên.
- 10 giờ 20: Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin ý kiến các nội dung: (1) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định việc bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ xã; (2) Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu việc học tập và các giải pháp làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; (3) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu việc học tập và các giải pháp làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
- 10 giờ 40: Văn phòng Huyện ủy trình thông qua Dự thảo Quyết định của Huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự Lễ phát động tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017.
Thời gian, đia điểm: 7 giờ, tại Cổng khu Trung tâm hành chính huyện.
b. Họp thống nhất các nội dung triển khai thực hiện kết luận của Đoàn Kiểm tra 2850 của UBND tỉnh.
Thành phần: Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi Khảo sát thực địa các khu đất đang có tranh chấp, khiếu nại vượt cấp, kéo dài:
- 9 giờ: khảo sát thực địa khu đất tranh chấp của ông Võ Văn Sỹ, xã Minh Tâm.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Tâm, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện lúc 8 giờ 30.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Thông qua công tác cán bộ, đào tạo; công tác Đảng và Dự thảo Chỉ thị nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng phát triển đảng viên; Thông qua kết quả giải quyết tố cáo và kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong việc giải quyết tố cáo của các Đoàn kiểm tra 736, 737, 738).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi Khảo sát thực địa các khu đất đang có tranh chấp, khiếu nại vượt cấp, kéo dài:
- 14 giờ: khảo sát thực địa khu vực tranh chấp của ông Nguyễn Văn Quận tại ấp 1A, xã Minh Đức.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Đức, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30.
 
 
 
THỨ BA (ngày 25/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sơ kết “Hội trại tòng quân” năm 2017.
Thành phần cùng dự: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Động viên Ban CHQS huyện; Trưởng Công an, Giám đốc Trung tâm Y tế, Bí thư Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Bộ CHQS tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.
b. Dự họp mặt các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 Cụm Thi đua các huyện, thị xã và ký kết giao ước thi đua năm 2017.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Đàm Văn Cường, xã Minh Đức về việc đề nghị kéo thêm 1 km đường điện nông thôn tại tổ 5, ấp Chà Lon, xã Minh Đức (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh, Phòng KT-HT, Chủ tịch UBND xã Minh Đức, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 26/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi học tập kinh nghiệm tại Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang và Huyện ủy Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đến hết ngày 28/4/2017.
Thành phần cùng đi: Theo Công văn số 712-CV/HU ngày 17/4/2017 của Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát việc thu, chi ngân sách đối với UBND xã Minh Đức theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 02/3/2017 của Thường trực HĐND huyện.
Mời cùng đi: Phó các Ban chuyên trách HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện; ông Võ Hoàng Bắc – Trưởng Công an huyện, Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thành phần Đoàn giám sát: Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự Lễ khai mạc Hội thao TDTT quốc phòng LLVT huyện năm 2017.
Thời gian địa điểm: 7 giờ, tại Ban CHQS huyện.
b. Dự lễ đón bằng công nhận trường mầm non Minh Tâm đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Trường MN Minh Tâm, xã Minh Tâm
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 27/4)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước và sử dụng các khoản đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đối với Trường Mầm non Tân Khai B theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 02/3/2017 của Thường trực HĐND huyện.
Mời cùng đi: Phó các Ban chuyên trách HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện; UBND xã Tân Khai; Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thành phần Đoàn giám sát: Lãnh đạo và Chuyên viên Thanh tra huyện; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trường Mầm non Tân Khai B.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Thường trực 02 Ban chỉ đạo: Quy chế dân chủ cơ sở và công tác tôn giáo.
+ 08 giờ: Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở (Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017; triển khai phướng hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017).
+ 09 giờ 30: Họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.
Địa điểm: phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường và ông Đồng Văn Kiên – GĐ Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn ThaiGroup về GPMB thực hiện dự án xi măng Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Chống mù chữ – Phổ cập giáo dục năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 28/4)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
 
 
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng VHTT huyện dự họp BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh quý I năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ông Trần Châu Lê – Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
Thành phần: Theo Thông báo số 85/TB-UBND ngày 21/4/2017 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp thông qua kết quả kiểm tra biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Đoàn Kiểm tra 2850.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 30/4)
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND nghỉ Lễ 30/4/2017.
2. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện trực Lễ 30/4/2017.
Thành phần: Theo Thông báo số 285 /TB-VP của Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
 
Tuần 18
THỨ HAI (ngày 01/5)
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND nghỉ Lễ 01/5/2017.
2. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện trực Lễ 01/5/2017.
Thành phần: Theo Thông báo số 285 /TB-VP của Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
THỨ BA (ngày 02/5)
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND nghỉ bù Lễ 30/4/2017.
2. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện trực tại trụ sở UBND huyện.
Thành phần: Theo Thông báo số 285 /TB-VP của Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay2,395
  • Tháng hiện tại142,880
  • Tổng lượt truy cập6,357,135
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây