Lịch tuần làm việc 2

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 2
Ngày ban hành 09/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 09/01)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trinh Minh Hoài: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường toàn quốc.
Cùng dự: Trưởng Phòng TN&MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp một số ngành để góp ý vào dự thảo Bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khánh thành trụ sở mới và gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.
Cùng đi: Lãnh đạo Công an, Ban CHQS, Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Huyện đoàn (tập trung tại UBND huyện lúc 15 giờ)
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Cửu khẩu Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).
THỨ BA (ngày 10/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trinh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kiểm điểm Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Cùng dự: ông Võ Ngọc Khánh – PCVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp HĐND xã Tân Quan.
Cùng dự: các Phó ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Khai mạc giải bóng đá CB CNVC huyện Hớn Quản năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại sân Hoàng Yến, xã Tân Khai.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Giao thông vận tải toàn quốc.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trinh Minh Hoài: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện. Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khảo sát thực địa vị trí đất dự kiến thực hiện dự án khai thác, chế biến Mỏ đá xây dựng của Công ty Cổ phần SX-XD-TM-NN Hải Vương theo thư mời số 30/SKHĐT-KTĐN ngày 05/11/2017 của Sở KH-ĐT tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, UBND xã Minh Đức (tập trung tại UBND huyện luc13 giờ 30)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại ấp 2 xã Minh Đức.
THỨ TƯ (ngày 11/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016.
Cùng dự: Trưởng Công an, Trưởng Phòng KTHT, Đội Trưởng Đội Quản lý Công trình đô thị, Trưởng Phòng GD&ĐT, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN huyện; Đội trưởng CSGT - Công an huyện (giao Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp Chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 8 giờ: Họp các ngành để phân công nhiệm vụ giải quyết dứt điểm việc liên quan 07 hộ dân thuộc tổ 3 và tổ 6, ấp Phố Lố, xã An Phú (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN. Trung tâm phát triển quỹ đất, CN. Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, Chủ tịch UBND xã An Phú, VPUB: CV Quang.
- 9 giờ: Họp các ngành về tình hình giải phóng mặt bằng công trình điện năm 2016 của xã Minh Đức (UBND xã Minh Đức chuẩn bị báo cáo, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN. Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án ngành Công thương (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng mời), VPUB: CV Quang.
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Đức, Trưởng các Ấp thuộc xã Minh Đức có liên quan (giao UBND xã Minh Đức thông báo mời)
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện họp chứng thư thẩm định giá làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH Khoáng sản PhuMiêng (lần 3).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu phát triên kinh tế xã hội năm 2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Thủ trưởng và Kế toán các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Riêng các Trường học giao Phòng GD-ĐT huyện thông báo mời.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM (ngày 12/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Hội trường Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A, Cục Thuế tỉnh Bình Phước
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm (CN Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung tài liệu)
Mời họp: Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, đại diện Công ty cổ phần ThaiGroup (CN TTPTQĐ mời), UBND xã Minh Tâm, VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm năm 2016.
Cùng dự: ông Võ Ngọc Khánh - PCVP.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Đảng ủy xã Minh Tâm.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra hiện tượng nứt đất tại tổ 1, ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi.
Mời cùng đi: Lãnh đạo HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; lãnh đạo UBND xã Tân Lợi (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ.).
THỨ SÁU (ngày 13/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hớn Quản năm 2016; Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, xây dựng phương hướng, kế hoạch năm 2017 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung tài liệu)
Mời dự:  Kính mời Bí thư Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng Công an, Trưởng các Phòng: NN&PTNT, Phòng KT-HT, TC-KH, GD-ĐT, LĐTB-XH, Y tế, VHTT, Nội vụ,  TN-MT, Dân tộc, Đài TT-TH, GĐ Bưu điện, GĐ Trung tâm Viễn thông Bình Long-Hớn Quản, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, CT UBMTTQVN, CT. Hội Nông dân, CT. Hội LHPN, CT. Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Huyện đoàn.
- Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện      
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Thông qua Dự thảo lần 2 Bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ BẢY (ngày 14/01)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đêm văn nghệ “Xuân yêu thương” và Lễ ký kết ghi nhớ kết nghĩa giữa Huyện đoàn Hớn Quản với Đoàn khoa Y, Đại học Quốc gia TpHCM.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ, tại Trường Tiểu học - THCS Bù Dinh, xã Thanh An.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                              
 
  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,046
  • Tháng hiện tại142,531
  • Tổng lượt truy cập6,356,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây