Lịch tuần làm việc 21

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 21
Ngày ban hành 22/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 22/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Cùng Đoàn công tác của Huyện ủy đi kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện.
Cùng đi: ông Nguyễn Vũ Tiến - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; ông Hoàng Quốc Thái - Trưởng phòng Y tế; ông Trịnh Viết Hùng - Giám đốc Ban QLDA xây dựng; ông Trần Đình Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp bàn Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2017 (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo Công an huyện, Phòng Văn hóa  - Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT, Điện lực huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đội QLTT số 10, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; lãnh đạo UBND các xã: Tân Khai, Thanh Bình; đại diện Ban Giám hiệu: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trần Phú.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 23/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ: Bàn về việc dừng bố trí kinh phí đối với hợp đồng lao động ngoài biên chế chưa sử dụng của khối Đảng, Đoàn thể.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ 30: Hội Nông dân huyện xin chủ trương cân đối cấp ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, ông Lâm Văn Đạt – Trưởng phòng TC – KH.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thông qua Dự thảo Kế hoạch phát huy lợi thế đất đai tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường chuẩn bị nội dung, cùng dự và trực tiếp báo cáo); Công tác cán bộ; thông qua Dự thảo Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước để trao đổi và thống nhất một số nội dung công tác cán bộ của Chi cục thi hành án huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh:
- Thông qua Đề án quy hoạch phát triển sau hệ thống điện 110kV tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (phần II);
- Công bố Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (hợp phần I)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ tham gia Đoàn kiểm tra 793 của UBND tỉnh Bình Phước kiểm tra thực tế các cơ sở Phật giáo chưa được nhà nước công nhận trên địa bàn huyện Hớn Quản từ ngày 23/5 đến hết ngày 24/5/2017.
Mời cùng đi: Đại diện Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Hớn Quản (Giao Phòng Nội vụ mời và bố trí đoàn đi)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Cùng TTHU tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tạp chí Cộng sản Việt Nam.
Cùng dự: ông Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng phòng KT – HT huyện; bà Trần Ngọc Điệp – Trưởng phòng Dân tộc huyện; ông Nguyễn Văn Kiện – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 24/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đồng Nơ về tình hình hoạt động của Đảng ủy – UBND xã tháng 4, tháng 5 năm 2017, những khó khăn, kiến nghị đề xuất của xã (Đảng ủy, UBND xã Đồng Nơ  chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời cùng dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an, Ban CHQS, Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH, Phòng VHTT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở UBND xã Đồng Nơ.
2. Phó Chủ tịch HĐND Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp chuẩn bị một số nội dung công tác: tổ chức Hội thảo chọi trâu; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ và 45 năm ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (Phòng VHTT,  Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo)
Mời họp: Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Trưởng phòng Lao động - TB và Xã hội, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp UBND huyện.
 2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp bàn về nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 04, HĐND huyện khóa XI của HĐND huyện.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.
Mời họp: Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, VPUB: Chánh Văn phòng, PCVP tổng hợp, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 25/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp, nghe Phòng Nội vụ báo cáo chủ trương kí hợp đồng kế toán theo năm học tại các trường học trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Trưởng Phòng Nội vụ, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến .
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp xem xét kết quả thanh tra về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Thống nhất Dự thảo Chương trình phối hợp giữa Huyện Hớn Quản với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long giai đoạn 2017 – 2020)
Thành phần: ông Nguyễn Vũ Tiến –  Trưởng phòng KT - HT huyện; ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng TN&MT huyện; ông Nguyễn Văn Kiện – Chánh VP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Huyện Hớn Quản với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long giai đoạn 2017 – 2020.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự giao lưu với Đoàn cán bộ Học viện lục quân tham gia diễn tập CH - CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Tiểu đoàn bộ binh 208 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 26/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp thông qua Kế hoạch của Đoàn giám sát theo Quyết định số 1011-QĐ/HU ngày 14/3/2017 của Huyện ủy.
Mời họp: Các Thành viên Đoàn giám sát gồm: Ông Vũ Xuân Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Chánh – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thống nhất một số nội dung trong việc triển khai thực hiện đấu giá 80 lô đất ở thuộc Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản.
Mời họp: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.
Cùng dự: Lãnh đạo Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Sở chỉ huy Trung đoàn 2, Căn cứ Đồng Dù (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TpHCM)
CHIỀU
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt chi bộ định kỳ.
Mời dự: (có thư mời riêng)
Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ VP. HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                   

                                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,888
  • Tháng hiện tại142,373
  • Tổng lượt truy cập6,356,628
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây