Lịch tuần làm việc 23

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 23
Ngày ban hành 05/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 05/6)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Sân Trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm. Họp:
- 8 giờ 30: Nghe Báo cáo chủ trương hợp đồng bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng LĐTB&XH, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, CV Vân.
- 9 giờ 30: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo giải trình kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp GD-ĐT được giao, tạm giao năm học 2015-2016 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, CV Vân.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác tỉnh Lâm Đồng, dự tập huấn công tác tôn giáo đến hết ngày 08/6/2017.
Thành phần cùng đi: (có thông báo riêng).
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN&MT dự Lễ mitting hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT và Ngày môi trường thế giới năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại UBND huyện Lộc Ninh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp nghe Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh năm 2017 thông báo kết luận của Đoàn về kiểm tra tại các xã trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo và công chức đầu mối KSTTHC các phòng: Tư pháp, Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên  - Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Lao động –Thương binh và Xã hội; Kinh tế - Hạ tầng, VPUB: LĐVP, CV Vân.
Cấp xã: Chủ tịch và công chức kiểm soát thủ tục hành chính UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp xem xét giải quyết đề nghị của UBND xã Tân Hưng về mở đường giao thông thôn nối liền đường ĐT 756 tới Trang trại heo của Công ty CP Chăn nuôi Hòa Phước (Phòng TN-MT, UBND xã Tân Hưng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, VPUB: CV Quang.
- Lãnh đạo UBND xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
b. Họp rà soát kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch đô thị Tân Khai năm 2015, 2016, 2017 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Phòng Tài nguyên-Môi trường gồm: Trưởng phòng, các Phó Trưởng Phòng; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, VPUB: CVP, CV Quang.
Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Tân Khai (giao UBND xã Tân Khai mời)
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ BA (ngày 06/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Cùng dự: Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp công dân nơi ứng cử  Đại biểu HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp xúc cử tri xã An Khương, huyện Hớn Quản.
Thời gian: 7 giờ 30 tại UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác Phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ 6 tháng đầu năm 2017 tại các xã.
Thời gian, địa điểm, thành phần đoàn đi: (giao Công an huyện thông báo).
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng VHTT dự khai mạc và bế mạc Ngày hội gia đình hạnh phúc tỉnh Bình Phước lần thứ VIII năm 2017.
Thời gian, địa điểm: khai mạc lúc 6 giờ 30, bế mạc lúc 16 giờ 30 tại Sở VHTT&DL tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp xúc cử tri xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp các ngành về thực hiện một số nhiệm vụ Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung theo Phiếu gửi số 273/PG-VP ngày 21/4/2017 của VP HĐND-UBND huyện).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng NN & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh – Xã hội, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Họp Hội đồng BT-GPMB dự án Mỏ đá vôi Thanh Lương thông qua chính sách, đơn giá bồi thường dự án khai thác Mỏ đá vôi Thanh Lương (CN.Trung tâm phát triển quỹ đất và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Các thành viên Hội đồng bồi thường gồm: ông Đồng Văn Kiên – PGĐ. CN TTPTQĐ, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. TN-MT, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP. KT-HT, ông Nguyễn Văn Long – TP. NNPTNT, ông Lâm Văn Đạt – TP. TC-KH, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP. HĐND-UBND,ông Mai Hoàng Phúc – Chủ tịch UBND xã An Phú, bà Nguyễn Thị Quý – Chủ tịch UBND xã Minh Tâm; ông Ngô Minh Lãng – PTGĐ, ông Trần Thái Thượng - TP. Tổng hợp dự án, ông Huỳnh Trọng Thạch - TP. Tài chính - Kế toán dự án thuộc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1; VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 07/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hớn Quản (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN, Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Công an huyện, các phòng: KT-HT, VHTT, GD-ĐT, TC-KH, Tư pháp, Nội vụ, Đài TT-TH, VPUB: CV Vân.
- Lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Thông qua phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính huyện (Chi nhánh TTPTQĐ phối hợp phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế – Hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Tài chính – kế hoạch, Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi Cục thế, Chi nhánh TTPTQĐ, UBND xã Tân Khai, VPUB: CVP, CV Quang.
Thời gian địa điểm: 9 giờ , tại phòng họp UBND huyện.
c. Thông qua Chứng thư thẩm định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Trung tâm hành chính huyện (CN.Trung tâm phát triển quỹ đất và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục Thuế, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, đơn vị tư vấn, VPUB: CVP, CV.Quang.
Thời gian địa điểm: 10 giờ , tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp thông qua các nội dung về việc thành lập Hội Luật gia (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian và địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với đoàn kiểm tra của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về triển khai thực hiện và việc sơ kết thi hành luật hợp tác xã năm 2012 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo)
Kính mời dự: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Kim Ngọc – Trưởng Ban chỉ đạo kinh tế hợp tác huyện, lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Thành phần: ông Lâm Văn Đạt – TP. TC-KH, ông Nguyễn Văn Long – TP. NNPTNT, VPUB: ông Nguyễn Văn Kiện – CVP, CV Quang.
Thời gian và địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 08/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Khai về tình hình hoạt động của Đảng ủy – UBND xã tháng 4, tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 (Đảng ủy, UBND xã Tân Khai chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Cùng dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an, Ban CHQS, Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH, Phòng VHTT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đội Quản lý công trình đô thị, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở UBND xã Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh liên quan đến việc giải quyết vụ án bà Lê Thị Vẽ, xã Tân Khai (Thanh tra huyện, Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu)
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, VPUB; CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở Tòa an nhân dân tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, các thành phần khác giao Công an huyện mời.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 08-09/6/2017 tại Công an huyện.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 09/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương viếng các anh linh liệt sĩ (trang phục: mặc áo sơ mi trắng, thắt cravat).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia chấm giải cuộc thi Ý tưởng thiết kế Cổng chào Trung tâm hành chính huyện (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung)
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm
Thành phần: (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 10/6)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự buổi khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (Ban vận động quần chúng liên ngành huyện Hớn Quản phối hợp Quân đoàn 4 và Bộ CHQS tỉnh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay2,254
  • Tháng hiện tại181,659
  • Tổng lượt truy cập6,395,914
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây