Lịch tuần làm việc 29

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 29
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 17/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (cả ngày)
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 18/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì họp. (Phòng Nội vụ chuẩn bị các nội dung)
- 8 giờ: Đánh giá phân loại Hiệu trưởng các trường học.
- 8 giờ 30: Quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, VPUB: CVP, CV Vân.
- 9 giờ: Xem xét đơn kiến nghị của bà Phan Thị Lanh về việc cắt danh hiệu lao động tiên tiến.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Trường THCS Tân Hưng (giao Phòng GD-ĐT mời) VPUB: CVP, CV Vân.
- 10 giờ: Xét khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo huyện.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua – khen thưởng huyện, Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, VPUB: CVP, CV Vân.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (cả ngày)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về việc khởi kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân.
Cùng đi: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, CV.Quang (các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh (tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ)
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện tham gia đoàn công tác của Sở Công thương về kiểm tra công tác bảo vệ an toàn đập, PCLB năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Nhà máy Thủy điện Srok PhuMiêng.
6. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy; nội dung: Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Văn phòng Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 19/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (cả ngày)
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ huyện dự họp xem xét thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất và hệ số làm cơ sở bồi thường về đất và mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thuộc dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương (theo thư mời số 1528 ngày 13/7/2017 của Sở TN-MT tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp Sở TN-MT tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 20/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phương án A2 huyện Hớn Quản.
Mời họp: Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp UBND huyện.
b. Họp triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện Hớn Quản chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Lãnh đạo Công an huyện, Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng Tư pháp, Phòng LĐTB&XH, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, Bưu điện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính đến hết ngày 21/7/2017.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- Làm việc với Công ty Đức Tân về bàn giao mặt bằng trạm trộn bê tông (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
- Nghe UBND xã Tân Khai báo cáo tình hình yêu cầu các hộ dân thanh lý cây trồng trả lại mặt bằng để quy hoạch khu dân cư tại khu đất công đối diện Nghĩa trang liệt sỹ (UBND xã Tân Khai chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Tân Khai, Công ty Đức Tân (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường mời), VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TC-KH huyện dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
6. chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Y tế huyện dự Hội nghị giao ban ngành Y tế quý II/2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại BCH Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
 
 
THỨ SÁU (ngày 21/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp xem xét việc chuyển đổi diện tích đất cao su chuyển thành khu dân cư (UBND tỉnh chủ trì).
Cùng dự: Trưởng phòng TN-MT huyện, lãnh đạo Phòng KT-HT (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự và phát biểu về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại Hội nghị Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Cùng dự và phát biểu tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút; tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

TL. CHỦ TỊCH

   CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,726
  • Tháng hiện tại142,211
  • Tổng lượt truy cập6,356,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây