Lịch tuần làm việc 50

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 50
Ngày ban hành 12/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 12/12)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Thông qua đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, VPUB: CVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp trực tuyến.
b. Dự nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XI.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh
Thành phần: VPUB: CVP, các PCVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban tổ chức huyện gồm: Ông Nguyễn Vũ Tiến - TP. Kinh tế và Hạ tầng, Ông Đoàn Quốc Việt - PTP. Giáo dục và Đào tạo, Ông Bùi Đình Lợi - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Ông Nguyễn Viết Đợi - Bí thư Huyện đoàn, Ông Trần Châu Lê - TP. Nội vụ, Ông Nguyễn Văn Long, TP. Nông nghiệp và PTNT, Ông Hoàng Quốc Thái - TP. Y tế, Bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP. Văn hoá và Thông tin, Ông Nguyễn Tấn Cường - TP. Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Văn Kiện - CVP. HĐND-UBND huyện, Ông Hà Quang Thịnh - PTP. Lao động – Thương XH, Ông Đoàn Văn Huy - PTP. Tài chính và Kế hoạch, Ông Hoàng Văn Toán - PGĐ. Trung tâm VHTT huyện, Ông Lê Văn Phú - Trưởng Đài TT-TH, CV Quang
- Chủ tịch UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị buổi gặp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2016 (các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo theo kế hoạch được giao).
Mời họp: Thành viên Ban tổ chức: Ông Nguyễn Văn Kiện - CVP.HĐND-UBND, Ông Nguyễn Văn Long - TP. NN & PTNT, ông Cao Văn Cường - CT.UBMT TQVN huyện, Ông Lâm Văn Đạt - Trưởng Phòng TC-KH, Ông Lê Văn Dũng - CCT.Chi cục thuế, Ông Trần Châu Lê, Trưởng Phòng Nội vụ, Ông Hoàng Quốc Thái -TP. Y tế, Ông Nguyễn Vũ Tiến - TP. Phòng KT-HT, Bà Huỳnh Thị Thu Trang -TP.Văn hóa-Thông tin, Ông Đàm Văn Huyền - CTV BCH QS huyện, Ông Huỳnh Thi Thơ - PT. Công an huyện, Bà Lê Thị Mỹ Linh - PTP. Giáo dục & ĐT, Ông Hoàng Văn Toán -PGĐ.TT.VHTT, Ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng Trạm CN-TY, Ông Lê Văn Phú - Trưởng đài TT-TH huyện, Ông Trịnh Viết Hùng - GĐ.Ban QLDAXD huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14giờ 00, tại phòng họp UBND huyện:
THỨ BA (ngày 13/12)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phước (giao UBND xã Minh Đức thông báo đến Công ty)
Thành phần cùng đi: VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang, Phòng KT-HT, Phòng NN&PTNT, Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động, UBND xã Minh Đức, Phóng viên Đài TT-TH huyện (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 30).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp BCH Đảng bộ xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày)
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Công an huyện
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (Phòng TN-MT và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa – Thông tin; lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 14/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU
Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp huyện: Trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp, Lãnh đạo và công chức Tư pháp-hộ tịch các xã: Tân Khai, Phước An, ông Nguyễn Phước Hậu, bà Nguyễn Thị Kim Dung và ông Nguyễn Hữu Thiêm, bà Lê Hồng Phượng (phòng Tư pháp huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ NĂM (ngày 15/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND Trinh Minh Hoài: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và sơ kết 02 năm hợp tác phát triển kinh tế xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Thường trực HĐND huyện: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XI.
Kính mời họp: ông Lê Hoàng Lâm-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Thành phần: Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện, VPUB: CVP, các PCVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự dùng cơm nhân dịp tổng kết công tác năm 2016 và Hội nghị CBCC năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tuyên dương hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh Bình Phước năm 2016 và tổng kết 05 năm phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi (2012 – 2016)
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2020 – 2025.
Cùng dự: Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 16/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy: Thông qua các dự thảo Kế hoạch nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Thời gian: 08 giờ, phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy: Thảo luận, thống nhất phương án và danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý để đưa ra lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện:
a. Làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh về công tác chuẩn bị Lễ  Giáng sinh
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
b. Dự Hội nghị tổng kết công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền: ông Lê Minh Sum-Chủ tịch Hội khuyến học huyện dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, xuất sắc tỉnh Bình Phước năm học 2015-2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng VHTT huyện: Dự họp BTC các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU
                   1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng): Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh cán bộ giai đoạn 2020 – 2025.
                   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 15, tại Hội trường UBND huyện.
                  
                   Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                              

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay2,410
  • Tháng hiện tại181,815
  • Tổng lượt truy cập6,396,070
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây