Lịch tuần làm việc 51

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 51 (từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 51
Ngày ban hành 20/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 19/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Giáng sinh năm 2016 ( Đi cả ngày, Phòng Nội vụ chuẩn bị quà chúc mừng và thông báo đến các tổ chức tôn giáo thời gian đoàn đến thăm).
Mời cùng đi: Lãnh đạo UBMTTQVN, Ban CHQS, Phòng Nội vụ, Huyện đoàn, Đài TT-TH, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: (tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017: Thông qua kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy. UBND huyện báo cáo các nội dung: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kinh phí trang trí và bắn pháo hoa Lễ hội giao thừa (Phòng TC-KH báo cáo); công tác vận động hỗ trợ cho người nghèo đón tết (Phòng LĐTBXH báo cáo); công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo Hội chọi trâu huyện Hớn Quản (Phòng VHTT báo cáo).
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND – UBND, Trưởng các Phòng: TC-KH, VHTT, LĐTBXH, Trung tâm VHTT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự dùng cơm cùng cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Ban CHQS huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện ủy quyền lãnh đạo Hội LHPN huyện dự Hội thảo khoa học “Giải pháp phát huy vai trò của Nữ trí thức tỉnh Bình Phước trong hoạt động xã hội”
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Hội LHPN tỉnh.
 
THỨ BA (ngày 20/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhân Trang trại, Doanh nghiệp năm 2016 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo Chi cục Thuế, Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ, Phòng KT-HT, Phòng NN&PTNT, Ban QLDAXD, VPUB: CVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng làm việc của PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Nông dân năm 2016; tổng kết 05 năm phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Công an huyện
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành chuẩn bị Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm.
Mời họp: Lãnh đạo Công an huyện, Phòng KT-HT, TTVHTT, Ban QLDAXD, Chủ đầu tư và nhà thầu thi công (giao Ban QLDAXD huyện mời), đại diện Công ty cổ phần Thái Group, VPUB: CVP, CV Quang.
- Lãnh đạo UBND xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Dự Hội nghị liên kết chuỗi sản phẩm chăn nuôi năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại khách sạn BomBo, thị xã Đồng Xoài.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh:  Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Hội bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh, xem xét: Điều hòa kế hoạch vốn XDCB năm 2016; Xử lý kết dư nguồn giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững năm 2015; Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư và lập thủ tục các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa đầy đủ thủ tục.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ TƯ (ngày 21/12)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp UBND tỉnh.
+ Họp đánh giá tình hoạt hoạt động của UBND tỉnh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
+ Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.
Cùng dự: Trưởng phòng TC-KH huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp BCĐ ứng dụng CNTT huyện (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Thành viên BCĐ (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh:
- Đánh giá kết quả thực hiện năm 2016, dự thảo báo cáo xin ý kiến về Bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới và điều chỉnh cơ cấu, nguồn lực cho xây dựng NTM, Kế hoạch triển khai thực hiện CT MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.
- Triển khai Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các CT MTQG giai đoạn 2016-2020.
Cùng dự và chuẩn bị tài liệu: Trưởng phòng NN&PTNT huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị UBMTTQVN huyện lần thứ VII, khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp BTC các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM (ngày 22/12)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XI (cả ngày)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện làm trưởng đoàn dự Hội nghị phổ biến Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN, TAND, VKSND, Công an huyện, 04 báo cáo viên pháp luật huyện (giao Phòng Tư pháp huyện mời, tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng VHTT huyện dự họp tổng kết Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ SÁU (ngày 23/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
 
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Họp mặt Trang trại - Doanh nghiệp huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                                                

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,743
  • Tháng hiện tại142,228
  • Tổng lượt truy cập6,356,483
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây