Xã Tân Quan! Nông thôn mới tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn

Thứ sáu - 30/04/2021 21:58 2082
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong những năm qua  nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến nay xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đã đạt 19/19 tiêu chí.
Xã Tân Quan! Nông thôn mới tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn

Từ năm 2011 khi bắt tay xây dựng NTM đến nay xã Tân Quản đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn phát triển, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.
Xác định rõ mục tiêu xây dựng NTM, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và người dân. Trong đó, quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm chú trọng ngay từ đầu nên phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” phát triển sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng Nông thôn mới, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM. Với những nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Tân Quan đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để xây dựng NTM theo đúng lộ trình đã đề ra. Đến nay, Tân Quan đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
ông; Phạm Xuân Tin, CT UBND xã Tân Quan chia sẻ;“Qua cái công tác triển khai thực hiện thì đối với xã Tân Quan năm 2015. qua cái khảo sát rà soát đánh giá thì xã đã đạt được 6/19 tiêu chí, còn lại 16 tiêu chí. thì cái tiêu chí khó nhất đối xã đó là tiêu chí xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù xác định rõ cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị thì ngay từ năm 2015 cũng đã xây dựng các cách nghị quyết để lãnh đạo thực hiện các tiêu chí còn lại trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí đường giao thông nông thôn cơ chế đặc thù xác định đây là nhiệm vụ khó trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện”.
Với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng bộ và Chính quyền lựa chọn, định hướng phương châm phát triển kinh tế xã hội, theo các hướng chủ đạo, đó là: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao, bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại ngành nghề. Làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đào tạo nghề, nâng cao trình độ dân trí.
          Đời sống nhân dân trên địa bàn xã từng bước được nâng cao, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu/người/năm vào năm 2020. Số hộ nghèo giảm xuống còn 10 hộ (rà soát nghèo năm 2020), bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện.
Điểm sáng nổi bật trong xây dựng NTM ở xã Tân Quan đó là các tầng lớp nhân dân có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong tham gia xây dựng NTM. Theo đó phải kế đến nhân dân ấp 5 xã Tân Quan làm gần 5km đường bê tông xi măng, nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt tuyến đường tổ 3 ấp 5 có chiều dài 600m, có 22 hộ dân, nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng, hộ nhiều 40 triệu đồng…
Ông; Phạm Đình Hội, ấp 5 xã Tân Quan, huyện Hớn Quản nói;
Trước đây tôi ơ xã Thanh Bình đến năm 1989 thì gia đình tôi có vào trong này lập nghiệp ở trong tổ 3 ấp 5 xã Tân Quan này lập nghiệp từ trước đây con đường này thì không đi được trời mưa gió là không đi được phương tiện làm ăn khó khăn đi khó khăn các cháu đi học  không được hiện bây giờ là con đường đang làm đây là cũng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương ban ấp, tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi có con đường thuận tiện và con em đi học không sợ lầy lội mưa gió Tôi xin thay mặt nhân dân cảm ơn.
Ông Vũ Ninh, Trưởng ấp 5 xã Tân Quan, huyện Hớn Quản cho biêt;
“Chi bộ ban ấp và 22 hộ dân đã họp thống nhất làm tuyến đường bê tông nông thôn hóa tuyến đường này từ trước đến nay là bà con đi lại rất là lầy lội vào mùa mưa, nay họp 22 hộ dân cùng với chia bộ ban ấp đứng lên tổ chức họp bà con đóng góp để làm đường bê tông nông thôn đã nhất trí cao”
Theo thống kê tổng kinh phí đã thực hiện từ 2011 - 2020 là 110 tỷ370 triệu đồng. Riêng trong năm 2020 thực hiện là  52.567 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách: 31tỷ954 triệu đồng, chiếm 55,28%. Vốn chương trình Nông thôn mới: 24 tỷ135 triệu đồng; Ngân sách Trung ương: 9 tỷ300 triệu đồng, tỉnh: 12 tỷ500 triệu đồng, chiếm 21,63%. Ngân sách huyện: 2tỷ335 triệu đồng, Vốn lồng ghép: 7tỷ819 triệu; Doanh nghiệp, nhân dân: 15tỷ066 triệu đồng, Vốn vay tín dụng: 5 tỷ 547 triệu đồng. Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Đường tỉnh: Tổng số 9,7km, đã được nhựa hóa 9,7km, đạt tỷ lệ 100% tăng 38,14% so với năm 2011. Đường xã, liên xã: Tổng số 13,7km, đã được nhựa hóa 12,7km, bê tông hóa 1 km, đạt tỷ lệ 100%. Đường ấp, sóc và liên ấp, sóc: Tổng số 39 km, số km bê tông xi măng và cứng hóa đạt chuẩn: 39 km; đạt 100% so với tổng số tăng 90% so với năm 2011.
Nhận thức của cán bộ Đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên tầm cao mới. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.
Bộ mặt địa phương được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp.
ông; Phạm Xuân Tin, CT UBND xã Tân Quan cho biết; Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã đã vận động từng hộ dân cùng chung tay với nhà nước để xây dựng nông thôn mới các tuyến đường bê tông nông thôn được xạch đẹp và sau khi xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thì xã cũng vận động nhân dân tiếp tục xây dựng các tiêu chí nâng cao của các tuyến đường giao thông nông thôn đó là vận động nhân dân và xây dựng các tuyến điện Đường thắp sáng và các tuyến đường hoa thì đến nay thì đối với xã Tân Quan là cơ bản các tuyến đường giao thông nông thôn thì xã đảm bảo về cứng hóa bê tông không lầy lội về mùa mưa và các tuyến đường thì cũng đã được nhân dân làm điện đường cũng như là trồng các tuyến đường hoa được đảm bảo theo đúng hướng dẫn của ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh
 “Với sự đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Xã Tân Quan đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, và thực hiện tiếp mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao các tiêu chí.
Lê Khương

Nhân dân xã Tân Quan tham gia làm đường Bê tông xi măngLãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ thi công đường bê tông xi măng


Các tuyến đường Bê tông xi măng hoàn thành đưa vào sử dụng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập167
  • Hôm nay19,259
  • Tháng hiện tại1,002,199
  • Tổng lượt truy cập14,992,875
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây