THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Thứ tư - 15/11/2017 10:21 2375
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
công chức cấp xã huyện Hớn Quản
 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao định mức số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã cho các xã thuộc huyện Hớn Quản;
Căn cứ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 13/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017;
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế cấp xã được giao, UBND huyện Hớn Quản Thông báo việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:
I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng chứng, chỉ phù hợp với chức danh dự tuyển;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh đăng ký.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Nhu cầu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh
Tổng số 09 vị trí cần tuyển dụng (theo danh sách nhu cầu tuyển dụng).
II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Thi tuyển trên nguyên tắc cạnh tranh.
2. Nội dung thi tuyển
a) Các môn thi và thời gian thi
- Môn kiến thức chung: thi viết một bài thời gian 120 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 1 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của từng chức danh công chức cần tuyển dụng.
- Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm 1 bài, thời gian 45 phút.
Thí sinh được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin trở lên.
b) Cách tính điểm
- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
- Điểm các môn thi được tính như sau:
+ Môn kiến thức chung tính hệ số 1;
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
+ Môn tin học văn phòng tính hệ số 1 và không tính vào tổng điểm thi.
Kết quả thi tuyển là tổng điểm các bài thi gồm: bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
3. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có đủ các bài thi của các môn thi;
+ Có điểm của mi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);
+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng xã đối với từng chức danh công chức.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
- Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả.
- Tất cả các thí sinh thuộc diện ưu tiên trên đây phải nộp đầy đủ giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan trước thời gian tuyển dụng, sau thời gian tuyển dụng sẽ không được UBND huyện xem xét, giải quyết.
- Riêng đối với các chức danh công chức dự bị trên địa bàn huyện: những chức danh có bằng cấp phù hợp nhu cầu ở các xã thì nộp hồ sơ thi cạnh tranh, những người có bằng cấp không phù hợp vẫn được thi để bảo lưu kết quả 1 năm nếu có nhu cầu. Kết quả thi của tất cả công chức dự bị chỉ được bảo lưu nếu các môn thi đều đạt trên 50 điểm và chưa nhân hệ số. Trong thời gian 1 năm nếu ở các xã có vị trí còn trống, UBND huyện sẽ nghiên cứu, xem xét lấy kết quả này để tuyển dụng vào vị trí đó.
III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Quy định về hồ sơ
Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (trường hợp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trước thời gian thi tuyển 15 ngày phải bổ sung bằng tốt nghiệp theo quy định), bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa;
- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học, chứng chỉ đào tạo khác (nếu có);
- Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh, có giá trị trong 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế ban hành;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Hợp đồng lao động của cơ quan, bản nhận xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan (nếu có);
- Bản sao sBảo hiểm xã hội (nếu có);
- 02 ảnh 3 x 4 (ghi họ tên, năm sinh sau ảnh) và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
Người nộp hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình (các trường hợp không trung thực trong hồ sơ Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy hồ sơ và kết quả tuyển dụng).
Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp một bộ hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyn của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để tuyển dụng công chức cấp xã lần sau.
2. Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản nộp hồ sơ.
- Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải đảm bảo tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nộp hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.
- Người đăng ký dự tuyển có trách nhiệm tự theo dõi, xem các thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện honquan.binhphuoc.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản để nắm các nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.
- Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký dự tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; thí sinh được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình tuyển dụng phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.
- Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng tuyển dụng trong suốt quá trình dự tuyển.
3. Những hồ sơ không được tiếp nhận
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng thành phần quy định.
- Hồ sơ những trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị chưa được giải quyết thôi việc; những trường hợp là công chức dự bị, người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà không được cơ quan, đơn vị đang công tác đồng ý cho tham gia tuyển dụng.
- Hồ sơ của những trường hợp nộp từ 02 bộ trở lên.
4. Việc phúc khảo trong tuyển dụng
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả, Hội đồng tuyển dụng nhận được phúc khảo và giải quyết đơn phúc khảo.
- Không giải quyết đơn xin phúc khảo sau thời hạn trên và những đơn gửi bằng hộp thư điện tử, fax.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng tuyển dụng sẽ công bố kết quả phúc khảo theo quy định.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 15/12/2017 (trong giờ hành chính và ngày làm việc).
2. Địa điểm mua và nhận hồ sơ:
- Thí sinh có nhu cầu dự tuyển liên hệ mua hồ sơ và tài liệu ôn thi tại Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản.
- Hồ sơ sau khi hoàn thiện đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ nộp. Địa chỉ: khu hành chính, Quốc lộ 13, Ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
3. Lệ phí
- Hồ sơ: 50.000 đồng/bộ.
- Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Đề cương ôn thi: 250.000 đồng/bộ.
3. Thời gian, địa điểm ôn tập
- Thời gian ôn tập: Dự kiến 01 ngày, ngày 17/12/2017.
- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
- Thời gian: 02 ngày, ngày 23/12/2017 và ngày 24/12/2017.
- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Lưu ý: Thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển nếu có thay đổi, UBND huyện  sẽ thông báo đến UBND các xã thuộc huyện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND huyện.
Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Hớn Quản. Yêu cầu Phòng Nội vụ, UBND các xã thuộc huyện niêm yết công khai, thông báo tại trụ sở làm việc; Đài truyền thanh - truyền hình huyện thông báo định kỳ hàng tuần trong thời gian nhận hồ sơ; Ban biên tập website đăng tải trên trang chính cổng thông tin điện tử huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (thông qua Phòng Nội vụ - Điện thoại: 02713.632.368) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT.HU - TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Công an huyện Hớn Quản;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã thuộc huyện;
- Phòng Nội vụ Hớn Quản(04b);
- Đài Truyền thanh - truyền hình;
- Ban biên tập Website huyện;
- LĐVP, CV các khối;
- Lưu: VT,PNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 
 
UBND HUYỆN HỚN QUẢN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 
 

Số:          /TB-HĐTD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hớn Quản, ngày      tháng      năm 2017
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
công chức cấp xã huyện Hớn Quản

 
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Thông báo số 248/TB-UBND ngày 13/11/2017 của UBND huyện Hớn Quản về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017;
Sau khi tổng hợp, rà soát thành phần hồ sơ đăng ký, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo danh sách dự tuyển như sau:
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển25 người (có danh sách kèm theo), trong đó: Thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh đối với các chức danh: 25 thí sinh.
Đề nghị các thí sinh chưa đáp ứng các điều kiện về tin học, ngoại ngữ và các giấy tờ có liên quan, đề nghị bổ sung theo đúng cam kết kèm theo hồ sơ đã nộp.
UBND huyện thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này được niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử huyện, Phòng Nội vụ huyện và UBND các xã thuộc huyện Hớn Quản./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- CT, PCT.UBND huyện;
- BCH Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Nội vụ (04b);
- UBND các xã thuộc huyện;
- Ban biên tập Website huyện;
- Lưu: VT, PNV.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trịnh Minh Hoài
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay8,544
  • Tháng hiện tại354,993
  • Tổng lượt truy cập12,196,649
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây