BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỌP BÁO VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ III/2023

Thứ sáu - 20/10/2023 10:31 438
Tại buổi họp báo ngày 19/10 về công tác tư pháp Quý III/2023 của Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Tư pháp đã triển khai toàn diện, đầy đủ và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật.

Thẩm định nhiều dự án Luật quan trọng trong Quý III/2023

Công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tiếp tục được chú trọng thực hiện, Bộ Tư pháp đã trình 06/06 văn bản, đề án theo Chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, như: dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Các Báo cáo về công tác thi hành án năm 2023; Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH; Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp; Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống VBQPPL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. 
Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức nhiều Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để cho ý kiến, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật được tiếp tục tập trung thực hiện. Đặc biệt, đã tham mưu và tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV tại các khu vực, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở.
Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Tư pháp điều hành buổi họp báo

Tăng cao số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Đối với công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế trong một số lĩnh vực, như: Tham mưu xây dựng, trình dự án Luật Công chứng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và một số văn bản hướng dẫn thi hành khác. Công tác thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước, như: Xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý …. được chú trọng thực hiện. Việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực này được thực hiện kịp thời. Trong hoạt động trợ giúp pháp lý, cả nước đã thụ lý 6.396 vụ việc TGPL tham gia tố tụng (trong đó có: 4.510 vụ việc bào chữa, 1.886 vụ việc bảo vệ) và có 3.867 vụ việc kết thúc (trong đó 2.607 vụ việc bào chữa, 1.260 vụ việc bảo vệ). Tất cả các vụ việc thẩm định, đánh giá đều đạt chất lượng khá trở lên. Số vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công là: 1.001 vụ việc (trong đó có: 745 vụ việc bào chữa, 256 vụ việc bảo vệ).
Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Đề án 06
Đối với việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Bộ Tư pháp đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án; hoàn thiện các tính năng kỹ thuật phần mềm, nâng cấp hạ tầng và phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai trong toàn quốc từ ngày 10/7/2023 về việc thực hiện trực tuyến liên thông đối với 02 nhóm TTHC quan trọng (đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ mai táng phí), tạo thuận lợi tối đa cho người dân và bước đầu được người dân đón nhận tích cực. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 
Trong Quý III, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã giải quyết 314.561 Phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên; Phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự và Phiếu yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022 và hều hết đều được thực hiện bằng phương thức trực tuyến toàn trình). 
Nhiều chỉ số tăng cao so với cùng kỳ năm trước trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
Còn Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong Quý III và cả năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước, đến nay đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023 đối với lĩnh vực thi hành án (từ ngày 01/10/2022 đến 31/9/2023), cụ thể:
Về việc, đã thi hành xong 574.819 việc, tăng 36.189 việc (tăng 6,72%) so với cùng kỳ; đạt tỉ lệ 83,25% (tăng 0,75% so với cùng kỳ), cao hơn 0,75% so với chỉ tiêu của Ban cán sự đảng giao (trên 82,50%).
Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Lực phát biểu tại buổi họp báo
Về tiền, đã thi hành xong hơn 89.412 tỷ đồng, tăng hơn 14.376 tỷ đồng (tăng 19,16%) so với cùng kỳ; đạt tỉ lệ 46,78% (tăng 1,24% so với cùng kỳ), cao hơn 1,28% so với chỉ tiêu của của Ban cán sự đảng giao (trên 45,50%).
Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo. Kết quả thi hành án kinh tế, tham nhũng 12 tháng năm 2023, đã thi hành xong 2.264 việc, tăng 369 việc (tăng 19,47%) thu được hơn 20.405 tỷ đồng; đạt tỉ lệ 67,10% về việc và 41,11% về tiền.
Đối với kết quả theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022). 
Tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Thông tin thêm tại buổi họp báo, đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật cho biết, hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, cuộc thi được xác định là điểm nhấn để hưởng ứng cho ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 tới đây.
Đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật phát biểu tại buổi họp báo
Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho biết, trong tháng 11 năm nay, Bộ Tư pháp sẽ công bố Bộ Pháp Điển Việt Nam - công cụ tra cứu pháp luật chính thức cho người dân Việt Nam; Bộ Tư pháp đã và đang triển khai cuộc thi tìm kiếm ý tưởng về Logo, Slogan cho Bộ Pháp điển; đồng thời Bộ Tư pháp sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm ra mắt hoàn thiện ứng dụng Bộ Pháp điển trong tháng 11 tới đây. 
Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thông tin về Bộ pháp điển sắp được ra mắt
Tại buổi họp báo, công tác Thi hành án dân sự (kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng,...), kế hoạch triển khai ngày pháp luật ngày 9/11, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu giá tài sản; lý lịch tư pháp được các nhà báo đặc biệt quan tâm; 
Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến kết quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực cho biết, với kết quả đạt được khả quan hơn so với cùng kỳ những năm trước, cơ quan Thi hành án đã tích cực phối hợp với các cơ quan trong việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Về hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, trả lời trước báo chí, đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật cho biết, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) đã lấy chuỗi hoạt động của Cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV để làm điểm nhấn trong triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Công tác hòa giải ở cơ sở vốn đã tồn tại lâu đời, và đã đạt được những kết quả đặc biệt, không chỉ giải quyết được những mâu thuẫn cộng đồng mà giúp nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn minh xã hội. 
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trả lời các câu hỏi được phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí quan tâm
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, Bộ Tư pháp còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tới đây...

Tác giả bài viết: theo pbgdpl.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập282
  • Hôm nay35,200
  • Tháng hiện tại827,359
  • Tổng lượt truy cập14,818,035
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây