Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 241/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC THU NỢ VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
2 239/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
3 238/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 13 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ,HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
4 125/QĐ - UBND 24/01/2024 QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2024-2025
5 124/QĐ - UBND 23/01/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” NĂM 2023
6 115/QĐ - UBND 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2024
7 1800 /QĐ - UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, HUYỆN HỚN QUẢN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
8 105 /QĐ - UBND 16/01/2024 KHEN THƯỞNG CHO CÁC GIÀ LÀNG TIÊU BIỂU, NGƯỜI CÓ UY TÍN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2023
9 106 /QĐ - UBND 16/01/2024 KHEN THƯỞNG CHO KHU DÂN CƯ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH 05 NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU "ẤP VĂN HÓA", GIAI ĐOẠN 2019-2023
10 107 /QĐ - UBND 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN GÓI THẦU:
TRANG TRÍ, TRUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG,MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024
11 14 /QĐ - BQL 05/01/2024 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA HUYỆN HỚN QUẢN
12 1815/QĐ - UBND 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH ĐỐI VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂM, HUYỆN HỚN QUẢN
13 1811/QĐ - UBND 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNHCHO ÔNG NGUYỄN VĂN HẠ-PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
14 1772/QĐ - UBND 19/12/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
15 1762/QĐ - UBND 15/12/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
16 1646/QĐ - UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
17 1647/QĐ - UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
18 1600/QĐ - UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC
19 1583 /QĐ - UBND 16/11/2023 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022.
20 1581/QĐ - UBND 16/11/2023 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 NĂM 2023
21 1585/QĐ - UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
22 1584 /QĐ - UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
23 1575/QĐ - UBND 15/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y THUỘC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
24 1537/QĐ - UBND 14/11/2023 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN.
25 1536/QĐ - UBND 14/11/2023 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ ẤP 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN.
26 1534/QĐ-UBND 14/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025
27 1460/QĐ - UBND 02/11/2023 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC DIỄN TẬP, CHIẾN ĐẤU KHU VỰC PHÒNG THỦ CẤP XÃ NĂM 2023
28 1453/QĐ - UBND 01/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG-GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC DỰ ÁN:XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC NAM (GIAI ĐOẠN 3), TRUNG TÂM VĂN HOÁ-THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN HỚN QUẢN VÀ ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY 9
29 1313 /QĐ - UBND 04/10/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ ĐẠI ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG HUYỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỰC SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CÁC ĐỢT CAO ĐIỂM TRONG NĂM 2023
30 1307/ QĐ-BTC 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT HUYỆN HỚN QUẢN LẦN THỨ VII, NĂM 2022-2023
31 1256 /QĐ - UBND 21/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 533/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN
32 1255 /QĐ - UBND 22/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2023
33 1126 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
34 1155 /QĐ - UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA 30.000 CÂY XANH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY XANH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN (THEO KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND NGÀY 16/5/2023 CỦA UBND HUYỆN)
35 1148 /QĐ - BTC 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI – HỚN QUẢN NĂM 2023
36 1131 /QĐ - UBND 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH HUYỆN HỚN QUẢN
37 1129 /QĐ - BTC 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
38 1127 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 884/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN
39 1118 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NGÀY 09/7/2023 ĐẾN NGÀY 31/7/2023
40 1117/QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU–CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
41 1123 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
42 1122 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y THUỘC KHU TTHC HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI,HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
43 1121 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÀNG RÀO KẼM GAI, BT-GPMB KHU VÙNG LÕI CĂN CỨ HẬU CẦN-KỸ THUẬT HUYỆN HỚN QUẢN.
44 1095 /QĐ - UBND 29/08/2023 QUYẾT ĐỊNH HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BÀN GIAO QUÂN NHÂN DỰ BỊ KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2023
45 1030 /QĐ - UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
46 1031 /QĐ - UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP Y TẾ, VĂN HÓA VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC (SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC) ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN
47 1013 /QĐ-HĐTD 17/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
48 1009 /QĐ - UBND 16/08/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
49 995 /QĐ - UBND 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
50 992 /QĐ-UBND 11/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNGTẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập111
  • Hôm nay9,407
  • Tháng hiện tại97,679
  • Tổng lượt truy cập15,165,810
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây