Văn bản theo lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 125/QĐ - UBND 24/01/2024 QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2024-2025
2 21 /KH-BCĐ 22/01/2024 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HỚN QUẢN.
3 1815/QĐ - UBND 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH ĐỐI VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂM, HUYỆN HỚN QUẢN
4 485/BC-UBND 21/12/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH RÀ SOÁT CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH; HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023-2025
5 472/BC-UBND 14/12/2023 BÁO CÁO V/V TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP CUỐI NĂM 2023, HĐND HUYỆN KHÓA XII
6 334 /KH-UBND 08/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐI THĂM CÁC TRANG TRẠI, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
7 331 /KH-UBND 07/12/2023 KẾ HOẠCH THAM GIA GIAN HÀNG TRƯNG BÀY, QUẢNG BÁ VĂN HÓA - DU LỊCH - ẨM THỰC ĐẶC TRƯNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
8 333 /KH-UBND 08/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT TRANG TRẠI, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
9 322 /KH-UBND 29/11/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
10 316 /KH-UBND 21/11/2023 KẾ HOẠCH Tổ CHỨC LỄ CÔNG BỐ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022.
11 1583 /QĐ - UBND 16/11/2023 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022.
12 1534/QĐ-UBND 14/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025
13 301 /KH-UBND 02/11/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 42-CTR/TU NGÀY 12/4/2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
14 2258/ CV-UBND 10/10/2023 BẢO ĐẢM MÔI TRƯỜNG SỐNG AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM
15 270/ KH-UBND 11/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW, NGÀY 21/10/2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
16 2275/ CV-UBND 11/10/2023 TIẾP TỤC ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
17 263 /KH-UBND 05/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (NGÀY 13/10)
18 1307/ QĐ-BTC 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT HUYỆN HỚN QUẢN LẦN THỨ VII, NĂM 2022-2023
19 335/ BC-UBND 02/10/2023 BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025”.
20 329 /BC - UBND 28/09/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN (QUÝ III)
21 328 /BC-UBND 25/09/2023 BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (Kỳ báo cáo: từ ngày 9/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
22 251 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÙNG CHĂN NUÔI GIA SÚC AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT GIAI ĐOẠN 2023 – 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
23 124 /KH-HĐND 21/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ VÀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
24 03/ CT-UBND 21/09/2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
25 1126 /QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
26 1155 /QĐ - UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA 30.000 CÂY XANH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY XANH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN (THEO KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND NGÀY 16/5/2023 CỦA UBND HUYỆN)
27 318 / BC-UBND 14/09/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG–AN NINH 09 THÁNG ĐẦU NĂM,PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023
28 242 /KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
29 241 /KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG TỔNG VỆ SINH, KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
30 1148 /QĐ - BTC 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI – HỚN QUẢN NĂM 2023
31 314 /KH-UBND 30/12/2022 KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN NĂM 2023 (HUYỆN ỦY, HĐND HUYỆN, UBND HUYỆN)
32 317 / BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI (Kỳ báo cáo: từ ngày 25/8/2023 đến ngày 8/9/2023)
33 1129 /QĐ - BTC 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI CHỌI TRÂU ĐÌNH THẦN TÂN KHAI - HỚN QUẢN NĂM 2023
34 1127 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 884/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2023 CỦA UBND HUYỆN HỚN QUẢN
35 1118 / QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NGÀY 09/7/2023 ĐẾN NGÀY 31/7/2023
36 1117/QĐ - UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU–CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
37 313 / BC-UBND 08/09/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG (Nguồn sự nghiệp)
38 236 /KH-UBND 08/09/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
39 233 /KH-UBND 06/09/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRIỂN KHAI THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2023-2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.
40 235 /KH-UBND 07/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (NGÀY 04/10)”
41 232 /KH-UBND 05/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3 – DỰ ÁN 4 VỀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM BỀN VỮNG VÀ DỰ ÁN 7 VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
42 1884 /UBND-NC 05/09/2023 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
43 230 /KH-UBND 31/08/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP NGÀY 03/6/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
44 196 /TB-UBND 31/08/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
45 186 /TB-HĐTD 22/08/2023 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘCUBND HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
46 1030 /QĐ - UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
47 1031 /QĐ - UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP Y TẾ, VĂN HÓA VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC (SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC) ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN
48 220 /KH-BCĐ 21/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT III NĂM 2023
49 1013 /QĐ-HĐTD 17/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
50 181 /TB-UBND 17/08/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay9,659
  • Tháng hiện tại97,931
  • Tổng lượt truy cập15,166,062
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây