Văn bản theo lĩnh vực: TC - KH

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 34/KH-UBND 06/02/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KỊCH BẢN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ TRONG TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CÓ BIẾN CHỦNG MỚI NGUY HIỂM, BÙNG PHÁT MẠNH TRÊN DIỆN RỘNG, VƯỢT QUÁ NĂNG LỰC CỦA HỆ THỐNG Y TẾ TẠI HUYỆN HỚN QUẢN
2 33 /KH-UBND 06/02/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
3 241/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC THU NỢ VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
4 239/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
5 238/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 13 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ,HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
6 23/BC-UBND 23/01/2024 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023-2025 (TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3/2024)
7 22 /KH-UBND 23/01/2024 KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2019/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024
8 20 /KH-UBND 22/01/2024 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
9 111/QĐ - BQL 19/01/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA HUYỆN
10 18 /KH-UBND 19/01/2024 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ BỀN VỮNG DỊCH BỆNH COVID-19 GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
11 58 /QĐ-UBND 10/01/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, huyện Hớn Quản đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định.
12 1800 /QĐ - UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, HUYỆN HỚN QUẢN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
13 107 /QĐ - UBND 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN GÓI THẦU: TRANG TRÍ, TRUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG,MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024
14 14 /QĐ - BQL 05/01/2024 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA HUYỆN HỚN QUẢN
15 07 /KH-UBND 05/01/2024 KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI GÓI BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “ẤM TÌNH QUÂN DÂN”
16 02/KH-UBND 03/01/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2024 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) VÀ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
17 353 /KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN HỚN QUẢN
18 352 /KH-UBND 28/12/2023 KẾ HOẠCH THĂM, CHÚC TẾT MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH - NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
19 485/BC-UBND 21/12/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH RÀ SOÁT CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH; HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023-2025
20 342 /KH-UBND 20/12/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW NGÀY 04/5/2023 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
21 335 /KH-UBND 12/12/2023 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
22 472/BC-UBND 14/12/2023 BÁO CÁO V/V TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP CUỐI NĂM 2023, HĐND HUYỆN KHÓA XII
23 334 /KH-UBND 08/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐI THĂM CÁC TRANG TRẠI, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
24 331 /KH-UBND 07/12/2023 KẾ HOẠCH THAM GIA GIAN HÀNG TRƯNG BÀY, QUẢNG BÁ VĂN HÓA - DU LỊCH - ẨM THỰC ĐẶC TRƯNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
25 330/KH-BCĐ 07/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
26 07/TB-TTPTQĐ 05/12/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
27 06/TB-TTPTQĐ 05/12/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
28 324 /KH-UBND 30/11/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 02 -DỰ ÁN 9 “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
29 1646/QĐ - UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
30 1647/QĐ - UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
31 322 /KH-UBND 29/11/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
32 05/TB-TTPTQĐ 29/11/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 30 LÔ ĐẤT KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ HUYỆN HỚN QUẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC
33 04/TB-TTPTQĐ 29/11/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C,D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, TT TÂN KHAI HUYỆN HỚN QUẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC
34 316 /KH-UBND 21/11/2023 KẾ HOẠCH Tổ CHỨC LỄ CÔNG BỐ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022.
35 315-KH/BCĐCLPTTN 21/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “NGOẠI NGỮ VÀ LịCH SỬ”NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CŨNG CỐ KIẾN THỨC LịCH SỬ CHO THANH NIÊN CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
36 03/TB-TTPTQĐ 21/11/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHON TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
37 1583 /QĐ - UBND 16/11/2023 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022.
38 1581/QĐ - UBND 16/11/2023 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 NĂM 2023
39 1585/QĐ - UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
40 1584 /QĐ - UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
41 1575/QĐ - UBND 15/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y THUỘC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
42 309/KH-UBND 15/11/2023 KẾ HOẠCH CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (DDCI) HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
43 1537/QĐ - UBND 14/11/2023 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN.
44 1536/QĐ - UBND 14/11/2023 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ ẤP 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN.
45 1534/QĐ-UBND 14/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025
46 308-KH/BCĐCLPTTN 14/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH NIÊN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
47 2547/UBND-NC 06/11/2023 KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CCHCNN NĂM 2023
48 303 /KH-UBND 06/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 -20/11/2023) VÀ TUYÊN DƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU, CÁC ĐƠN VỊ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM HỌC 2022-2023
49 301 /KH-UBND 02/11/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 42-CTR/TU NGÀY 12/4/2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
50 1532/BC-VP 01/11/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập211
  • Hôm nay37,384
  • Tháng hiện tại874,476
  • Tổng lượt truy cập14,865,152
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây