Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện Hớn Quản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 229 /KH-UBND 07/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN THĂM, CHÚC MỪNG CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO NHÂN DỊP LỄ GIÁNG SINH NĂM 2023
102 333 /KH-UBND 08/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP MẶT TRANG TRẠI, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
103 325 /KH-BCĐ 30/11/2023 KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRẺ HẠNH PHÚC” CHO THANH NIÊN NĂM 2023
104 324 /KH-UBND 30/11/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 02 -DỰ ÁN 9 “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
105 323 /KH-BCĐ 30/11/2023 KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN NĂM 2023
106 1646/QĐ - UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
107 1647/QĐ - UBND 29/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
108 322 /KH-UBND 29/11/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
109 321 /KH-UBND 29/11/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ NĂM 2023
110 291/TB-HĐTD 29/11/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 02 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
111 319 /KH-UBND 24/11/2023 KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGTẾT DƯƠNG LỊCH,TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ LỄ HỘI XUÂN 2024
112 318/KH-BCĐ 23/11/2023 KẾ HOẠCH V/V TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT IV NĂM 2023
113 316 /KH-UBND 21/11/2023 KẾ HOẠCH Tổ CHỨC LỄ CÔNG BỐ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022.
114 315-KH/BCĐCLPTTN 21/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “NGOẠI NGỮ VÀ LịCH SỬ”NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CŨNG CỐ KIẾN THỨC LịCH SỬ CHO THANH NIÊN CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
115 1600/QĐ - UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC
116 1592 /QĐ - UBND 17/11/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN, CÔNG NHẬN LẠI 13 XÃ, THỊ TRẤN DUY TRÌ VÀ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2023
117 310 /KH-BVSTBPN 17/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” NĂM 2023
118 1583 /QĐ - UBND 16/11/2023 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022.
119 1581/QĐ - UBND 16/11/2023 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 NĂM 2023
120 1585/QĐ - UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
121 1584 /QĐ - UBND 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
122 1575/QĐ - UBND 15/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y THUỘC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
123 309/KH-UBND 15/11/2023 KẾ HOẠCH CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (DDCI) HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
124 1537/QĐ - UBND 14/11/2023 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ, HUYỆN HỚN QUẢN.
125 1536/QĐ - UBND 14/11/2023 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 30 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU C, D THUỘC KHU DÂN CƯ ẤP 1, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN.
126 1534/QĐ-UBND 14/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025
127 308-KH/BCĐCLPTTN 14/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH NIÊN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
128 2592/CV-UBND 10/11/2023 RÀ SOÁT, KIỂM TRA DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
129 256/TB-HĐTD 31/10/2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ LỊCH THI VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
130 2547/UBND-NC 06/11/2023 KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CCHCNN NĂM 2023
131 2543/UBND-NC 06/11/2023 TIẾP TỤC MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
132 303 /KH-UBND 06/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 -20/11/2023) VÀ TUYÊN DƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU, CÁC ĐƠN VỊ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM HỌC 2022-2023
133 1460/QĐ - UBND 02/11/2023 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC DIỄN TẬP, CHIẾN ĐẤU KHU VỰC PHÒNG THỦ CẤP XÃ NĂM 2023
134 301 /KH-UBND 02/11/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 42-CTR/TU NGÀY 12/4/2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
135 1453/QĐ - UBND 01/11/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG-GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC DỰ ÁN:XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC NAM (GIAI ĐOẠN 3), TRUNG TÂM VĂN HOÁ-THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN HỚN QUẢN VÀ ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY 9
136 386/BC-UBND 01/11/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH TẠI BÁO CÁO SỐ 20/BC-HĐND-DT
137 385/BC-UBND 01/11/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XII, ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2023 THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2025
138 300 /KH-UBND 01/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU ĐỜN CA TÀI TỬ, CẢI LƯƠNG HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023.
139 299 /KH-UBND 31/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH ĐIỂM TRONG ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
140 297 /KH-UBND 31/10/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
141 296 /KH-UBND 30/10/2023 TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN ĐI THĂM, TẶNG QUÀ NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY TÁI LẬP HUYỆN HỚN QUẢN (01/11/2009 - 01/11/2023)
142 295 /KH-UBND 30/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI” GIAI ĐOẠN 2023 - 2027, GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA“PHỤ NỮ BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT”
143 294 /KH-UBND 30/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2022 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
144 293 /KH-UBND 30/10/2023 KẾ HOẠCH MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI TRÂU - BÒ CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
145 290 /KH-UBND 27/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
146 291 /KH-UBND 30/10/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 267/KH-UBND NGÀY 22/8/2023 CỦA UBND TỈNH
147 2412 /UBND-KT 26/10/2023 KIỂM TRA, XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN THEO THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN
148 2410 /UBND-NC 25/10/2023 TRIỂN KHAI CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM”
149 285 /KH-UBND 24/10/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CÔNG TÁC MỞ TÀI KHOẢN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
150 284 /KH-UBND 24/10/2023 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ VÀ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP,LÂM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2023
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay4,961
  • Tháng hiện tại486,175
  • Tổng lượt truy cập16,733,267
bank
 
bo phap dien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây