Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện Hớn Quản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
251 181 /TB-UBND 17/08/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
252 182 /TB-HĐTD 17/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÒNG 1 VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
253 218 /KH-UBND 16/08/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG
BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
254 1009 /QĐ - UBND 16/08/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
255 995 /QĐ - UBND 14/08/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
256 992 /QĐ-UBND 11/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNGTẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
257 991 /QĐ-UBND 11/08/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021 -2026
258 983 /QĐ-HĐTD 11/08/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
259 216 /KH-BCĐ 11/08/2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “ÁNH SÁNG TRI ÂN”
TẠI NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SỸ THỊ TRẤN TÂN KHAI
260 982 /QĐ - UBND 11/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM GIAO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO
261 981 /QĐ - UBND 11/08/2023 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
262 214 /KH-UBND 10/08/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN NĂM 2023
263 213 /KH-UBND 10/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN THĂM, CHÚC MỪNG CÁC TỔ CHỨC PHẬT GIÁO
NHÂN DỊP LỄ VU LAN NĂM 2023
264 978 /QĐ - UBND 08/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2022 SANG NĂM 2023
265 979/QĐ - UBND 08/08/2023 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH HUYỆN HỚN QUẢN
266 211 /KH-UBND 09/08/2023 KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI NGHỊ VĂN HÓA TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
267 210 /KH-UBND 09/08/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC THÔNG TIN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN ĐẾN NĂM 2025
268 212 /KH-UBND 09/08/2023 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN:HTTP://honquan.binhphuoc.gov.vn KẾT NỐI VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
269 209 /KH-UBND 08/08/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN “TRỒNG, CHĂN NUÔI XEN CANH DƯỚI TÁN ĐIỀU GIAI ĐOẠN 2023 – 2025” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.
270 921 / QĐ - UBND 07/08/2023 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG-GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ NGÃ 3 XA CÁT VÀO KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT KIỀU, HUYỆN HỚN QUẢN
271 922 / QĐ - UBND 07/08/2023 KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG-GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH-HOA LƯ
272 206 /KH-UBND 04/08/2023 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 28/NQ-CP NGÀY 01/3/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW NGÀY 30/8/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
273 207 /KH-UBND 04/08/2023 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
274 208 /KH-UBND 04/08/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030
275 915 /QĐ-UBND 04/08/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
276 894 /QĐ-UBND 02/08/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỘI THI “DÂN VẬN KHÉO” HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
277 205 /KH-UBND 02/08/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, NĂM 2023
278 883 /QĐ-UBND 28/07/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ , TÁI ĐỊNH CƯ GPMB DỰ ÁN: ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TỪ QUỐC LỘ 13 VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KHAI II HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
279 884/ QĐ-UBND 28/07/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ- TÓAN KINH PHI LẬP KẾ HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN HỚN QUẢN
280 202 /KH-UBND 27/07/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ “CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ” HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
281 1566/ UBND-KT 27/07/2023 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KẾ HOẠCH SỐ 195/KH-UBND NGÀY 17/7/2023 CỦA UBND HUYỆN
282 200/KH-UBND 24/07/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2021 - 2025.
283 201 /KH-UBND 20/07/2023 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2024
284 200 /KH-UBND 20/07/2023 Kế hoạch du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025
285 154 /TB-UBND 20/07/2023 V/v Bổ sung, điều chỉnh nội dung thi tuyển; thành phần, lệ phí hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã tại Kế hoạch số 192/KH-UBND và Thông báo số 141/TB-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện
286 Số:1518 /UBND-KT 20/07/2023 V/v thực hiện Kết luận của BCH Đảng bộ huyện tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
287 197/KH-UBND 20/07/2023 KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 10/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo xây dựng thị trấn Tân Khai đến năm 2025 đạt chuẩn đô thị văn minh
288 181/KH-UBND 20/07/2023 KH phát triển du lịch huyện Hớn Quản giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030
289 1471/CV-UBND 20/07/2023 CV V/v tăng cường công tác chuyển đổi số năm 2023
290 169/KH-UBND 20/07/2023 KH Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2023
291 Số: 190 /KH-UBND 11/07/2023 KẾ HOẠCHTiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụngdữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”trên địa bàn huyện Hớn Quản
292 Số: 1398 /UBND - VX 06/07/2023 Thuận chủ trương nâng cấp giao diện Trang thông tin điện tử: https://honquan.binhphuoc.gov.vn
293 Số:138 /TB-UBND 06/07/2023 THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND huyện Hớn Quản năm 2023
294 Số: 789 /QĐ-UBND 05/07/2023 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập trong việc
điều hành; chế độ chi trả nhuận bút, thù lao Trang thông tin
điện tử: https://honquan.binhphuoc.gov.vn
295 Số: 784 /QĐ-UBND 05/07/2023 QUYẾT ĐỊNHKiện toàn Ban biên tập và Tổ thư ký Trang thông tin điện tử:https://honquan.binhphuoc.gov.vn
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập103
  • Hôm nay3,994
  • Tháng hiện tại485,208
  • Tổng lượt truy cập16,732,300
bank
 
bo phap dien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây