HỚN QUẢN: BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Thứ hai - 22/01/2024 10:19 1089
Ngày 12/01/2024, Chủ tịch UBND huyện Vũ Xuân trường đã ký Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện. Theo đó, Kế hoạch CCHC năm 2024 trên địa bàn huyện tập trung vào các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu cụ thể như:
CCHC năm 2024
CCHC năm 2024
Về mục tiêu: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), các Chỉ số khác có liên quan của tỉnh và huyện. Đảm bảo triển khai có hiệu quả, đồng bộ kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, của huyện.
Về yêu cầu: Công tác cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra. Các cơ quan chuyên môn, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn nhận thức đầy đủ, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian, bám sát Kế hoạch đề ra. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vào công tác thi đua, khen thưởng. Kế thừa phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chủ động sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch. Bố trí đủ nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch.

Về các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 trên địa bàn huyện:
1. Hoàn thành 100% nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước đã đề ra. Từ 30% trở lên các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra cải cách hành chính và kết hợp kiểm tra: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; ISO hành chính công.
2. Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số Chuyển đổi số năm 2024 tiếp tục cải thiện hơn so với kết quả đánh giá năm 2023.
3. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính.
4. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản dưới luật hướng dẫn việc thực hiện
5. 100% TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc mới ban hành trong năm được công bố kịp thời đúng quy định. 100% TTHC công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Cổng Dịch vụ công và Website của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
6. 100% hồ sơ TTHC đồng bộ, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trên 98% hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn cho người dân, tổ chức.
7. 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.
8. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Từ 80% trở lên các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên tăng so với năm 2023.
9. 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Tối thiểu 50% kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được số hóa hồ sơ. 100% hồ sơ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến.
10. 100% TTHC trên địa bàn huyện, có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%.
11. Phấn đấu tổng số vốn thu hút đầu tư của huyện, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, số vốn đăng ký của doanh nghiệp (bao gồm cả số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung) và tỷ lệ % đóng góp vào thu ngân sách huyện của khu vực doanh nghiệp năm 2024 tăng so với năm 2023. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND huyện giao.

Về các nhiệm vụ: Kế hoạch đã tập trung các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024 theo các nội dung kế hoạch chung của tỉnh và tình hình cụ thể của huyện./.

Tác giả bài viết: VHTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập103
  • Hôm nay20,094
  • Tháng hiện tại108,366
  • Tổng lượt truy cập15,176,497
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây