CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC ĐIỆN LỰC HỚN QUẢN

Thứ ba - 21/07/2020 09:45 1.828 0
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC ĐIỆN LỰC HỚN QUẢN Số: /ĐLHQ-KHKT. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hớn Quản, ngày tháng năm 2020. V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI. Kính gửi: UBND huyện Hớn Quản. Căn cứ công văn số: 935/UBND-KTTH ngày 18 tháng 06 năm 2020 về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI; Sau khi kiểm tra, xác minh, Điện lực Hớn Quản có ý kiến trả lời cử tri như sau: 1. Cử tri Đoàn Công Binh - ấp Đông Hồ, xã Tân Hưng (SĐT: 0383147837) kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Hớn Quản quan tâm nâng cấp đầu tư đường điện trung thế dài hơn 2,5km cho 106 hộ, vì hiện nay điện sinh hoạt yếu không đảm bảo cho bà con sử dụng, giá điện thì tăng cao. b) Trả lời: - Tại khu vực trên đã có lưới hạ áp của Điện lực kéo từ ấp Lòng Hồ vào tổ 9 ấp Đông Hồ, năm 2017 Điện lực Hớn Quản cũng đã nâng cấp đường dây hạ áp trên. Tuy nhiên, do người dân tập trung đông cuối lưới hạ áp (trên 100 hộ) nên điện áp không đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân, năm 2020 Điện lực Hớn Quản đã kết hợp với UBND xã Tân Hưng để khảo sát đầu tư thêm đường dây trung áp và di dời đường dây hạ áp, TBA để đảm bảo cung cấp điện cho người dân ở tổ 9 ấp Đông Hồ, qua khảo sát thì có khoảng 600m khi đầu tư lưới trung thế sẽ đi qua cao su của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Do đó, Điện lực đã yêu cầu UBND xã Tân Hưng và người dân tại khu vực trên làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long để có biên bản cam kết đồng ý cho giải tỏa (cho chặt cây khi lưới điện thi công), để Điện lực có cơ sở đăng ký vốn với Công ty Điện lực Bình Phước, nhưng hiện nay Điện lực vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. - Ý kiến người dân tổ 9, ấp Đông Hồ yêu cầu Điện lực đầu tư kéo điện từ sóc Dầm Sóc - Sóc Ruộng qua thì khối lượng đầu tư lớn, khoảng 2,5km trung thế, 1,8km hạ thế & 01 TBA 1x50KVA ước kinh phí dự trù khoảng 1,6 tỷ đồng, trong đó 2,5km trung thế khi thi công sẽ vướng cao su của người dân, Do đó, Điện lực đã yêu cầu UBND xã Tân Hưng và người dân tại khu vực trên làm việc với các chủ vườn cây cao su để có biên bản cam kết đồng ý cho giải tỏa (cho 2 chặt cây khi lưới điện thi công), để Điện lực có cơ sở đăng ký vốn với Công ty Điện lực Bình Phước. 2. Cử tri Nguyễn Văn Năm - ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Bình điện ở tổ 6, tổ 7 quá yếu nên thường xuyên bị cúp điện, ánh sáng chập chờn không đủ cho bà con sử dụng trong sinh hoạt. Trường hợp này đã kéo dài từ đầu năm 2020 cho đến nay, đã có ý kiến nhiều lần với điện lực Hớn Quản nhưng vẫn không được giải quyết. Đề nghị xem xét trả lời cho người dân. b) Trả lời: Tại khu vực tổ 6, 7 ấp Sở Xiêm người dân sử dụng điện thuộc trạm biến áp Sở Xiêm 35, do vào đầu mùa khô nhu cầu tưới tiêu sinh hoạt của người dân tăng cao nên trạm bị quá tải, gây bật CB, gây mất điện. Hiện nay, tại khu vực trên Điện lực đã gắn thêm 1 trạm mới theo kế hoạch xây dụng cơ bản năm 2020 để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Bà con và trình trạng cúp điện như bà con kiến nghị không còn xảy ra. 3. Cử tri Đinh Ngọc Khánh ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Việc kéo điện tổ 10 ấp Hưng Lập B, chính quyền xã đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng), số tiền này đã đóng 03 năm nay, Điện lực đã vào khảo sát nhưng chưa thi công do vướng mắc ở khâu giải tỏa cây cao su phục vụ thi công. Đề nghị Điện lực huyện sớm xem xét thi công. b) Trả lời: - Tại khu vực trên Điện lực không đứng ra tổ chức thu tiền của người dân mà người dân tự đóng góp kinh phí nhờ UBND xã Tân Hưng làm đại diện chủ đầu tư. - Tại khu vực trên Điện lực cũng đã tiến hành khảo sát, thông báo cho người dân và địa phương biết vị trí và hướng tuyến lưới điện đi qua, số lượng cao su của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long cần giải tỏa, có văn bản yêu cầu địa phương làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long để có biên bản cam kết đồng ý cho giải tỏa cao su khi lưới điện thi công nhưng đến nay Điện lực vẫn chưa nhận được văn bản trả lời (vì việc giải tỏa hành lang thuộc về người dân và địa phương) để Điện lực có cơ sở đăng ký vốn với Công ty Điện lực Bình Phước. Do đó, đề nghị UBND xã Tân Hưng và nhân dân tại khu vực trên liên hệ làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long để có biên bản cam kết đồng ý cho giải tỏa cao su khi lưới điện thi công. 4. Cử tri Nguyễn Đình Như - khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (SĐT 0947151267) kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Tân Khai đã là thị trấn nhưng hệ quả của việc câu điện sau đồng hồ tổng điện lực là dây kéo điện lùng nhùng, chằng chịt mất mỹ quan đô thị. Rất mong Điện lực nhanh chóng khắc phục tránh tình trạng kéo nối, kéo ké trong nhân dân. 3 b) Trả lời: Việc người dân kiến nghị rất chung chung, không nêu rõ ở khu vực nào, Điện lực khó trả lời cho cụ thể được. Tuy nhiên, các khu vực mà dây điện kế nhiều, chằng chịt như Bà con kiến nghị ở thị trấn Tân Khai Điện lực điều đã khảo sát đăng ký vốn, hiện nay nguồn vốn (kwf vốn vay ngân hàng tái thiết Đức) đã được phê duyệt và đang trong quá trình đấu thầu thi công để triển khai thực hiện (thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước”). 5. Cử tri Tống Đức Hợi - khu phố 7, thị trấn Tân Khai (SĐT 0375636960) kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Hiện nay nhân dân tổ 6, khu phố 7 sinh hoạt nguồn điện phải câu nhờ từ nguồn điện ở xã Đồng Nơ, đường dây kéo xa nên điện thế yếu và không đảm bảo an toàn khi mùa mưa tới. Đề nghị Điện lực huyện quan tâm xem xét kéo điện cho nhân dân. b) Trả lời: - Đường dây cấp điện cho khu dân cư tổ 6 khu phố 7 thị Trấn Tân Khai là các đường dây sau điện kế, là tài sản của khách hàng tự đầu tư, do vậy trước mắt để đảm bảo nhu cầu về điện áp để sử dụng và đảm bảo an toàn điện Điện lực Hớn Quản có một số đề nghị như sau: + Đề nghị khách hàng có các biện pháp thay thế các trụ gỗ đã mục nát trên để đảm bảo an toàn về điện. + Thay dây dẫn mới có tiết diện lớn hơn để giảm tổn thất điện áp, đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay. + Một số hộ dân sử dụng chung đường dây, chung điện kế thì liên hệ với Điện lực Hớn Quản để làm thủ tục tách điện kế, tách đường dây để đảm bảo nhu cầu sử dụng. - Tại khu vực trên Điện lực đã khảo sát khối lượng đầu tư và gửi cho Công ty Điện lực Bình Phước để đăng ký vốn với Sở Công Thương tỉnh Bình Phước thuộc dự án điện nông thông giai đoạn 2020 đến 2025, khi nào nguồn vốn được phân bổ Điện lực sẽ thông báo cho người dân và địa phương biết để tiến hành giải tỏa hành lang, bàn giao mặt bằng thi công. 06. Cử tri Lưu Thiện Tơn, ngụ tại tổ 8, khu phố 2, thị trấn Tân Khai (SĐT 0364415257) kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Đoạn đường từ ngã tư quốc tế vào ngã tư khu phố 2 và khu phố 1 hai hàng cây hai bên đường các nhánh cây đè vào đường dây điện và làm che khuất tầm nhìn, đã kiến nghị huyện 01 lần nhưng chưa thấy giải quyết. Mùa mưa đang đến gần sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. b) Trả lời: Việc người dân kiến nghị cây xanh trồng trong hành lang lộ giới đường bộ che khuất tầm nhìn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Điện lực. Tuy nhiên, một số cây dầu trồng dưới lưới hạ áp Điện lực sẽ làm việc với địa phương, người dân để tỉa cành, chặt cây để đảm bảo an toàn về điện. Kính đề 4 nghị UBND huyện Hớn Quản, UBND thị trấn Tân Khai xem xét, trả lời cho người dân để biết. 7. Cử tri Phạm Thị Mai - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0869389538) kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Tại tổ 5, khu phố 1 ngay trạm thu phí lúc trước là cánh đồng ruộng và con suối chảy qua, khi trạm biến áp trung thế về đã bồi đắp đất và không làm hệ thống mương thoát nước dẫn đến khi mùa mưa đến là nước lại ngập hết nhà cửa, vườn tược của nhân dân tổ 5, khu phố 1. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. b) Trả lời: Nội dung kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Điện lực, kính đề nghị UBND huyện Hớn Quản xem xét, trả lời cho người dân để biết. 8. Cử tri Mai Văn Tuân - khu phố 7, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0978588247) kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Đường điện câu sau đồng hồ điện lực Hớn Quản kéo dài nên điện thế yếu làm hư hỏng vật dụng trong nhà khi sử dụng. Đề nghị Điện lực huyện xem xét, giải quyết. b) Trả lời: b1) Tại khu vực tổ 9, khu phố 7: - Đường dây cấp điện cho khu dân cư tổ 9, khu phố 7 thị trấn Tân Khai là các đường dây sau điện kế, là tài sản của khách hàng tự đầu tư, do vậy trước mắt để đảm bảo nhu cầu về điện áp để sử dụng và đảm bảo an toàn điện Điện lực Hớn Quản có một số đề nghị như sau: + Đề nghị khách hàng có các biện pháp thay thế các trụ gỗ đã mục nát trên để đảm bảo an toàn về điện. + Thay dây dẫn mới có tiết diện lớn hơn để giảm tổn thất điện áp, đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay. + Một số hộ dân sử dụng chung đường dây, chung điện kế thì liên hệ với Điện lực Hớn Quản để làm thủ tục tách điện kế, tách đường dây để đảm bảo nhu cầu sử dụng. - Tại khu vực trên Điện lực đã khảo sát khối lượng đầu tư và gửi cho Công ty Điện lực Bình Phước để đăng ký vốn với Sở Công Thương tỉnh Bình Phước thuộc dự án điện nông thông giai đoạn 2020 đến 2025, khi nào nguồn vốn được phân bổ Điện lực sẽ thông báo cho người dân và địa phương biết để tiến hành giải tỏa hành lang, bàn giao mặt bằng thi công. b2) Tại khu vực tổ 6, khu phố 7: Nội dung kiến nghị trên trùng với nội dung kiến nghị của cử tri Tống Đức Hợi, nội dung đã trả lời trong câu số 5. 9. Cử tri Nguyễn Đình Như - khu phố 5, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0947151267) kiến nghị: 5 a) Nội dung kiến nghị: Những năm trước đây khi dân số thị trấn Tân Khai chỉ có 2000 hộ dân với khoảng 8000 người dân, ngành điện lực đã kéo điện đến các tổ, khu phố, nhưng năm 2020 tổng số hộ dân là 4015/14.000 khẩu, nhưng nâng cấp hệ thống lưới điện lại không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân, người dân phải kéo điện nhờ, tức là kéo điện sau đồng hồ tổng của điện lực huyện, như vậy sẽ có các hệ lụy sau: Kéo sau đồng hồ tổng đồng nghĩa là người dân tự mua cột, dây điện để kéo. Cột và dây điện không đúng tiêu chuẩn (cột nọc tiêu…dây không đủ tiêu chuẩn) dẫn đến dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng hoặc đi qua các đường dây diện này nhất là mùa mưa đến. Đồng thời, do lượng người kéo điện sau đồng hộ tổng điện lực nhiều và đoạn đường dài dẫn đến điện thế yếu làm hư hỏng các vật dụng sử dụng bằng điện trong nhà và phải trả tiền điện cao do hao hụt điện kế gây thất thoát về kinh tế của người dân. Đề nghị Điện lực huyện xem xét vấn đề này. b) Trả lời: Nội dung đã trả lời trong câu số 4. 10. Cử tri Nguyễn Ngọc Hưng – ấp An Sơn, xã Thanh An kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Đề nghị Điện lực Hớn Quản sửa chữa thay thế cột điện tại tổ 6 và có đường dây hạ thế tại tổ 4 ấp An Sơn. b) Trả lời: - Về cột điện tại tổ 6 ấp An Sơn: Điện lực Hớn Quản đã kết hợp với UBND xã Thanh An xuống hiện trường kiểm tra và đã có phương án khắc phục (thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 07/2020). - Về đầu tư đường dây hạ thế tại tổ 4 ấp An Sơn: Nội dung kiến nghị trên đã được Điện lực Hớn Quản trả lời trong công văn số 24/ĐLHQ-KHKT ngày 21/01/2020 về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Thanh An, đề nghị UBND xã Thanh An xem lại nội dung trả lời và thông báo cho người dân để biết. 11. Cử tri Vũ Tiến Năng- ấp 4, xã Minh Tâm kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Điện lực Hớn Quản sớm nâng cấp đường điện cho 26 hộ của tổ 9, ấp 4, xã Minh Tâm vì Phó Giám đốc Điện lực huyện có hứa từ quý I năm 2019 nhưng đến nay chưa thực hiện. b) Trả lời: Tại khu vực tổ 9, ấp 4 xã Minh Tâm thuộc địa bàn huyện Hớn Quản nhưng người dân sử dụng điện do Điện lực Bình Long cung cấp, quản lý. Do vậy, khi nào Điện lực Bình Long có văn bản trả lời thì Điện lực Hớn Quản gửi cho UBNND huyện để biết. 12. Cử tri Trần Thị Nhàn - ấp 2, xã Đồng Nơ kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Điện Lực Hớn Quản xây dựng đường điện 220v qua vườn nhà bà từ năm 2004 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà đã gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện và được UBND huyện trả lời bằng văn bản tại công văn số 842/UBND-KSX ngày 22/5/2019 với nội dung “Đề nghị lãnh đạo Điện lực Hớn Quản sớm có phương án di dời (chậm nhất đến cuối năm 2019 hoặc trong 6 tháng đầu năm 2020) từ khoảng trụ trung thế số 01 đến số 03 thuộc tuyến đường điện trung thế nhánh rẽ Đồng Nơ 128, tuyến 478 Bình Long đang 6 nằm trong đất vườn cao su nhà ông Lợi đến vị trí mới sát hàng rào, dọc theo tuyến đường bê tông hiện hữu, cách vị trí cũ khoảng 15m”. Tuy nhiên đến nay Điện Lực Hớn Quản vẫn chưa thực hiện công văn trên. Kiến nghị Điện Lực Hớn Quản sớm thực hiện nội dung của công văn số 842/UBND-KSX ngày 22/5/2019 của UBND huyện. b) Trả lời: Nội dung trên đã được Điện lực trả lời trong công văn số 256/ĐLHQ-KHKT ngày 04/06/2020 về việc trả lời nội dung công văn số 776/UBND-TCD, kính mong UBND huyện xem nội dung trả lời và thông báo cho người dân để biết. 13. Cử tri Phạm Văn Tuấn - ấp 1, xã Đồng Nơ kiến nghị: a) Nội dung kiến nghị: Tuyến nhánh hạ thế tại ấp 1, xã Đồng Nơ, Điện lực huyện không đầu tư, người dân tự kéo vì vậy điện yếu không đảm bảo cho sinh hoạt. Đề nghị Điện lực đầu tư, nâng cấp đường điện hạ thế cho người dân sử dụng. b) Trả lời: Tại khu vực trên đã có lưới điện hạ áp của Điện lực đi ngang, từ điểm đấu nối gắn công tơ về nhà các hộ dân dao động từ 200m đến 300m, nằm trong phạm vi cấp điện của Ngành điện và các hộ dân tại đây đều đã có điện sử dụng. Sau khi kiểm tra vị trí đấu nối công tơ của các hộ dân ấp 1 xã Đồng Nơ thì điện áp đo được là 225V (điện áp đảm bảo tiêu chuẩn vận hành theo quy định). Tuy nhiên, qua khảo sát thì Điện lực có một số ý kiến như sau: + Người dân sử dụng điện yếu là do sử dụng dây dẫn tiết diện nhỏ, vận hành lâu ngày nên đã xuống cấp dẫn đến không đảm bảo nhu cầu sử dụng, đề nghị cử tri thay dây dẫn mới có tiết diện lớn hơn để đảm bảo nhu cầu sử dụng. + Các trụ gỗ đỡ dây vận hành lâu ngày nên đã xuống cấp, mục nát, ngã nghiêng. Đề nghị khách hàng có các biện pháp thay thế các trụ gỗ trên để đảm bảo mỹ quan và an toàn về điện. Trên đây là trả lời nội dung kiến nghị cử tri của Điện lực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI. Điện lực Hớn Quản báo cáo để UBND huyện Hớn Quản được rõ./. Trân trọng kính chào

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay5,412
  • Tháng hiện tại200,122
  • Tổng lượt truy cập6,414,377
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây