Văn bản theo cơ quan ban hành: Chưa xác định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số:68/KH-UBND 10/03/2023 KẾ HOẠCHTruyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, Kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụngcông nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hớn Quản
2 Số: 379/UBND-KT 07/03/2023 tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )
3 số 1212/QĐ - UBND 16/09/2022 QUYẾT ĐỊNH:V/v công nhận kết quả tuyển dụng tại kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2022
4 số 220/BC-HĐTD 20/09/2022 BÁO CÁO: kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2022
5 số:172/TB-HĐTD 15/09/2022 THÔNG BÁO:KÉT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2022
6 số: 166/TB - HĐTD 07/09/2022 THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2022
7 số: 164/TB - HĐTD 05/09/2022 THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kì tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Hớn Quản năm 2022
8 SỐ 1452/QĐ - UBND 16/08/2022 QUYẾT ĐỊNH
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,
thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành
Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công,
Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9 SỐ 1451/QĐ - UBND 16/08/2022 QUYẾT ĐỊNH
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch
được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc
thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10 SỐ 3100/QĐ - UBND 11/08/2022 QUYẾT ĐỊNH
Công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành,
sửa đổi, bổ sung và thay thế tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa UBND cấp huyện,
UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành
Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11 số 137/TB-UBND 18/07/2022 thông báo: v/v điều chỉnh trình độ chuyên môn nhu câu tuyển dụng viên chức các đơn vi sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Hớn Quản năm 2022
12 Số: 7/CT-TTg 15/06/2022 CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
13 số: 1086 /QĐ-UBND 13/06/2022 QUYẾT ĐỊNH:Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14 Số:1030 /QĐ-UBND 03/06/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết
của ngành Khoa học và Công nghệ đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15 Số:1031 /QĐ-UBND 03/06/2022 QUYẾT ĐỊNHCông bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý vàgiải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đƣợc tiếp nhậnvà trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vịtrực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãtrên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 số: 91/TB-UBND 02/06/2022 THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND Huyện Hớn Quản năm 2022
17 số 1015 /QĐ-UBND 01/06/2022 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Đo đạc và Bản đồ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
18 HỌP THÀNH VIÊN UBND HUYỆN 27/05/2022 1/.Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022.2/.Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 20223/. thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía tây TTHC huyện.
19 số:36/TB - UBND 23/03/2022 THÔNG BÁO(V/v: công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
20 số: 43/TB - UBND 29/03/2022 THÔNG BÁO (V/v: công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
21 số 01/TB-ĐGTS 06/04/2022 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
22 số 04/TB-TTPTQĐ 05/04/2022 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
23 số 02/TB-TTBTQĐ 29/03/2022 lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tại khu Y thuộc TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
24 1188 17/08/2020 Việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
25 THÔNG BÁO 22/07/2020 Thông báo công nhận kết quả xét tuyển tại kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hớn Quản
26 TB 21/07/2020 THÔNG BÁOKết quả kiểm tra, sát hạch của người dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2020
27 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng chức danh công chức C 05/03/2020 THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy
Trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2020
28 tbgd 15/02/2020 V/v Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết 29/02
29 1 06/02/2020 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện dự án khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
30 Thông báo 23/12/2019 THÔNG BÁO
V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất
thực hiện dự án Khu dân cư Phước An, xã Phước An,
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
31 ĐT 21/03/2019 Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc chợ xã Tân Quan và TTHC huyện Hớn Quản
32 THÔNG BÁO VIỆC HOÁN ĐỔI LỊCH GIAO DỊCH XÃ 28/01/2019 Thực hiện Công văn số 939/NHCS-KHTD ngày 21/12/2018 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước về việc thực hiện phiên giao dịch bù ngày nghỉ Tết Âm lịch.
33 543/KBBP-KSC 21/08/2017 THÔNG BÁO SỐ: 543/KBBP-KSC
34 05/KH-UBND 07/02/2017 Kế Hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã 2017
35 05/KH-BCĐ 12/09/2016 Tổ chức sàn giao dịch việc làm cho thanh niênm người lao động huyện Hớn Quản năm 2016
36 64/TB-UBND 20/04/2016 Thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận và thuyên chuyển công tác công chức, viên chức ngành Giáo Dục và Đào tạo huyện
37 04/TB-UBBC 23/03/2016 Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tìm kiếm văn bản
Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay5,426
  • Tháng hiện tại221,034
  • Tổng lượt truy cập6,843,205
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây