Văn bản theo lĩnh vực: Lịch công tác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23 08/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23
2 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22 31/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22
3 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 24/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21
4 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 19/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20
5 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 10/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19
6 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18
7 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17
8 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16
9 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15
10 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14
11 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13
12 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12
13 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11
14 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 08/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10
15 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 01/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09
16 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 23/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08
17 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 + 07 23/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 + 07
18 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05 01/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05
19 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 25/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04
20 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03 18/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03
21 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02 11/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02
22 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01 05/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01
23 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 53 28/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 53
24 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 52 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 52
25 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 51 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 51
26 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50
27 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
28 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 23/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48
29 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47 16/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47
30 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 09/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
31 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45 06/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45
32 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44 26/10/2020 Lịch làm việc tuần 44
33 Lịch làm việc tuần 43 19/10/2020 Lịch làm việc tuần 43
34 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42 12/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42
35 Lịch làm việc tuần 41 05/10/2020 Lịch làm việc tuần 41
36 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40 28/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40
37 Lịch làm việc tuần 39 21/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 39
38 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 38 14/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 38
39 Lịch làm việc tuần 37 07/09/2020 Lịch làm việc tuần 37
40 Lịch làm việc tuần 36 31/08/2020 Lịch làm việc tuần 36
41 Lịch làm việc tuần 35 24/08/2020 Lịch làm việc tuần 35
42 Lịch làm việc tuần 34 17/08/2020 Lịch làm việc tuần 34
43 Lịch làm việc tuần 33 10/08/2020 Lịch làm việc tuần 33
44 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32 03/08/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32
45 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31 27/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31
46 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30 20/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 30
47 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29 20/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29
48 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 28 07/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 28
49 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 27 07/07/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 27
50 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 26 22/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 26
51 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25
52 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 24 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 24
53 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23 15/06/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23
54 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22 25/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22
55 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 19/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21
56 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 11/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20
57 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 04/05/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19
58 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18
59 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17
60 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16
61 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 27/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16
62 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 06/04/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15
63 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14
64 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14
65 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 30/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14
66 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 23/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13
67 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 17/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12
68 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11 09/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11
69 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 02/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10
70 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 02/03/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09
71 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 17/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08
72 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 07 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 07
73 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06
74 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 + 05 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 + 05
75 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03
76 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02
77 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01 12/02/2020 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01
78 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 10/12/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50
79 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 02/12/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
80 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 02/12/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
81 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 25/11/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48
82 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47 19/11/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47
83 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 13/11/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
84 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44 29/10/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44
85 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40 30/09/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40
86 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 33 12/08/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 33
87 (từ ngày 05/8 đến ngày 09/8� 05/08/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32
88 Tuần lễ 31 29/07/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31
89 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 17/06/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25
90 Tuần lễ 23 03/06/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23
91 Tuần lễ 22 27/05/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22
92 Tuần lễ 21 20/05/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21
93 Tuần lễ 20 13/05/2019 LỊCH LÀM VIỆC
94 (từ ngày 25/02 đến ngày 01/3� 25/02/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09
95 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 18/02/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08
96 (từ ngày 21/01 đến ngày 25/01&#x 21/01/2019 LỊCH LÀM VIỆC Tuần 04
97 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 13/11/2018 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46
98 Tuần lễ 45 05/11/2018 LỊCH LÀM VIỆC
99 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32 06/08/2018 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32
100 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31 30/07/2018 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31
Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay565
  • Tháng hiện tại61,549
  • Tổng lượt truy cập4,084,115
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây