LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01
Ngày ban hành 12/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 30/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị trực truyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp cuối năm 2019 HĐND xã Tân Lợi.
Cùng dự: Phó Ban kinh tế - xã hội.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2019 (Theo Kế hoạch số 2448/KH-BCH ngày 23/12/2019 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).
Cùng dự: CHT, CTV, PCHT/TMT, Trưởng Ban HC-KT Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 31/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự tổng kết Đảng bộ xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn khóa sổ thu chi NSNN năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại sở Tài chính.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 01/01)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Nghỉ Tết Dương lịch 2020.
Lưu ý: Văn phòng HĐND-UBND huyện trực nghỉ Tết Dương lịch 2020 theo phân công.
THỨ NĂM (ngày 02/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Thành phần: QTP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo khó khăn trong việc thanh lý hợp đồng khoán khi cấp Giấy CNQSD đất cho người dân.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Tân Hiệp, Đồng Nơ, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Xuân Trường dự Hội nghị Tổng kết công tác tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2020 của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
5. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh & Xã hội cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và các mạnh thường quân thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo thuộc xã Phước An và xã Tân Hưng.
Cùng dự: Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình.
Thời gian, địa điểm:
- 9h30 tại UBND xã Phước An.
- 11 giờ 00 tại UBND xã Tân Hưng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – phiên thứ 17, Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng; công tác phân loại đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Làm việc với các ngành liên quan về công tác vận động quà Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Bảo trợ NKT – TMC – Bệnh nhân nghèo huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện:Phạm Trung, CV(Minh).
- 15 giờ: Làm việc với Công ty tổ chức sự kiện Bảo Khánh về Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020 (giao Trung tâm VH-TT mời Công ty tổ chức sự kiện Bảo Khánh và chuẩn bị nội dung, tài liệu cuộc họp).
Thành phần: Công ty tổ chức sự kiện Bảo Khánh, lãnh đạo Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phạm Trung, CV(Minh).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ SÁU (ngày 03/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện – phiên cuối năm 2019, nội dung: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2020; thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; công tác cán bộ, kết quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính, công tác xây dựng cơ bản năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp BCHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự làm việc với Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung, hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo Bảo vệ bí mật Nhà nước huyện (giao Công an huyện thông báo); lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND huyện phụ trách công tác Nội chính, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp cuối năm 2019 HĐND xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học lần thứ 6, Nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường khu làm việc các Hội đặc thù.
5. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban ATGT tỉnh ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2019 và triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020 tỉnh Bình Phước điểm cầu UBND huyện:
Mời dự: Trưởng các đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội cựu Chiến binh huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Nông dân.
Thành phần: Các Thành viên Ban An Toàn giao thông (giao Công an huyện mời); lãnh đạo: Phòng Dân tộc, Hội Chữ thập đỏ; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Đội Cảnh sát giao thông huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
6. Thường trực HĐND huyện ủy quyền:
- Phó Ban Dân tộc dự kỳ họp cuối năm 2019 HĐND xã Phước An.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBND xã Phước An.
- Phó Ban Kinh tế - Xã hội dự kỳ họp cuối năm 2019 HĐND xã Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.

CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 04/01):
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 – 06/01/2020) (trang phục quần tây, áo sơ mi, thắt caravat).
Thời gian, địa điểm:
- 16 giờ, dùng cơm thân mật tại trụ sở UBND thị xã Phước Long.
- 19 giờ, dự Lễ tại Quảng trường 6-1 (phường Long Phước, TX.Phước Long).
CHỦ NHẬT (ngày 05/01):

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ Khai mạc Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26, năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Tượng đài Phước Long chiến thắng (Phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                            (Lịch này thay thư mời)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,575
  • Tháng hiện tại1,575
  • Tổng lượt truy cập6,423,521
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây