LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02
Ngày ban hành 12/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 06/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ tháng 01/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: TUV, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa,
Thành phần: Thủ trưởng và kế toán các cơ quan, ban ngành sử dụng ngân sách huyện; Chủ tịch và Kế toán UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng và kế toán các trường học thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo xác minh giải quyết kiến nghị của ông Phạm Ngọc Đỉnh;
- Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo nội dung giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Quốc Dũng.
Kính mời dự: TUV, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 07/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào tòan dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác quản lý, vận động thu gom VK, VLN, CCHT và pháo năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Kế hoạch 246/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện (giao Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên&Môi trường
          Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường xã An Khương. 4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 20202.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi thăm tặng quà cho hộ nghèo xã Tân Hưng (Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp UBND xã Tân Hưng thông báo và chuẩn bị quà tặng )
Cùng đi: lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp UBND xã Tân Hưng
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại tập trung tại  UBND huyện để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng KT-HT huyện dự Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành khoa học và công nghệ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Sở KH&CN.
THỨ TƯ (ngày 08/01)
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Thường trực Huyện ủy Cà phê sáng cùng các Doanh nghiệp.
Cùng dự: Lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND huyện, các Phòng: KT-HT, TC-KH, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Nhà Khách Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 07giờ 30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp cuối năm 2019, HĐND xã Tân Hiệp.
Cùng dự: Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường xã Tân Hiệp.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự tổng kết tình hình công tác tôn giáo năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 phút, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện dự Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2019 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Khách sạn Sao Mai, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 29.
- 13 giờ 30: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ 30: UBND huyện báo cáo kết quả vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Thành phần: Chánh VP HĐND – UBND huyện;
Địa điểm: Tại phòng họp TTHU.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 09/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị họp mặt cán bộ hưu trí, già làng tiêu biểu xuất sắc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ phát động xây dựng đường BTXM năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung gởi tài liệu cho các thành phần dự họp trước 2 ngày làm việc).
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 (giao Phòng Nông nghiệp mời), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng TC-KH, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Hội trường Sở KH&ĐT.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở. 4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở TN&MT.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Chương trình “Ấm áp tình xuân”.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 45 phút, tại Trung tâm Thương mại An Lộc Plaza, thị xã Bình Long.
THỨ SÁU (ngày 10/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thẩm định 19 tiêu chí đối với 13 xã về đích NTM năm 2019.
Thành phần: Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, lần thứ 32 (mở rộng).
Thành phần: Theo Lịch làm việc tuần 02/2020 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện (Đại biểu có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
THỨ BẢY (ngày 11/01):
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dùng cơm thân mật với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Huyện đoàn, Chuyên viên(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh). (Các đơn vị tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 15 giờ 30 để cùng đi)
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                            (Lịch này thay thư mời)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,723
  • Tháng hiện tại192,327
  • Tổng lượt truy cập6,406,582
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây