LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02
Ngày ban hành 11/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 11/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Thanh tra tỉnh về thống nhất phương án chính sách giải quyết vụ việc khiếu kiện của các hộ dân ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng để đề xuất, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy (Thanh tra huyện chuẩn báo cáo vụ việc, đề xuất các phương án chính sách và chuẩn bị các hồ sơ liên quan).
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, lãnh đạo Công an huyện, Phó TP phụ trách Phòng TN&MT, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Thanh tra tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 09 giờ 00: Làm việc với ông Nguyễn Viết Kiên về phản ánh liên quan đến dự án mương thoát nước ngoài khu công nghiệp Tân Khai II (UBND thị trấn Tân Khai chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, UBND thị trấn Tân Khai.
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
- 10 giờ 00: Họp Ban Tổ chức buổi họp mặt Trang trại, Doanh nghiệp năm 2020, nội dung: Nghe các thành viên, các Tiểu ban báo cáo công tác chuẩn bị.
Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức (cụ thể do Phòng Nông nghiệp & PTNT mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- 15 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, phương án chính sách giải quyết.
Địa điểm: Phòng họp G, UB
ND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Giao ban khối khoa giáo - văn xã triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp giải quyết kiến nghị của UBND xã Thanh An về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 12 hộ dân.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.                     
THỨ BA (ngày 12/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH; công tác đảm bảo TTATGT; công tác quản lý, thu gom VK, VLN, CCHT và pháo năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động, Thương binh & XH, Dân tộc, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện, Ban CHQS huyện, TAND huyện, VKSND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN huyện; Đại diện Lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Trưởng phòng Thanh tra - Bảo vệ - Động viên, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Giám đốc và Trợ lý bảo vệ các xí nghiệp, nhà máy, các Nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Chủ tịch UBND (Trưởng Ban TCTH), P.Chủ tịch UBND (P.Trưởng Ban TCTH), Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCHQS xã, thị trấn; Tổ chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH xã Thanh An; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Trần Phú; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng (giao Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Làm việc với Tòa án nhân dân huyện phối hợp giải quyết vụ án của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh với bà Huỳnh Thị Ngọc Hiền liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất số CE 241164 ngày 21/10/2016 đối với diện tích 14.928,6m2 thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 00, tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp cho ông Nguyễn Văn Tích và bà Huỳnh Thị Ngọc Hiền (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Tòa án nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Tân Hiệp, CV(Quang).
- 09 giờ 30: Làm việc với các ngành về dự kiến xây dựng trường THCS Tân Khai (Các phòng ban chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dưng huyện, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp tổng kết Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 13/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khám sức khỏe định kỳ tại Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp thông qua Đề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020 - 2025 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự khảo sát thực địa khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại UBND xã Minh Đức.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện để đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021(giao Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.

  • 16 giờ 30: Cùng Thường trực Huyện ủy dự họp mặt doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã thị xã Bình Long năm 2020.
Địa điểm: Trụ sở UBND thị xã Bình Long.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi khảo tuyến đường ấp Sóc Xoài Nạp, xã Tân Hưng.
Kính mời cùng đi: Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Tân Hưng, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Công Thương.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Sở Công Thương.
THỨ NĂM (14/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 00: Họp thống nhất danh sách Uỷ ban Bầu cử huyện và nghe Phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện.
Thành phần: Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Phòng Nội vụ, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
- 09 giờ 00: Họp nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021.
Thành phần: Thành viên Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm: Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên phòng Nội vụ.
- 09 giờ 30: Họp kiểm điểm Kỷ luật đối với ông Trần Đình Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế huyện, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện.
- 10 giờ 15: Họp kiểm điểm Kỷ luật đối với ôngLại Quang Đạo – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Bí thư Chi bộ phòng Lao động, thương binh và Xã hội, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Bí thư Huyện ủy: Đi thăm hộ nghèo, thăm và khảo sát hộ cận nghèo trên địa bàn xã An Khương.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại  xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Thông qua chứng thư thẩm định giá khu tái định cư dự án: Đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án – Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo (CV Phòng Tài nguyên và Môi trường), Đại diện Công ty Thẩm định giá Đất Việt (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.

CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khảo tuyến đường Công ty khai thác cát Phú Thọ đề xuất tại xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Tân Hiệp, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 ngành Giao thông vận tải tỉnh.
Cùng dự: Trưởng phòng KT-HT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Sở GTVT.
THỨ SÁU (ngày 15/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. Nội dung: Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo một số vụ việc cưỡng chế kê biên, bán đấu giá, giao tài sản thi hành án và xử lý tang vật chứng thi hành án (giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và các ngành có liên quan (giao Chi Cục Thi hành án dân sự mời), Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã An Khương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã An Khương .
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị công tác khuyến học Cụm miền Đông Nam bộ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khu di tích Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty cao su Bình Long (1975 – 2020).
Thời gian, Địa điểm: 08 giờ 00, tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (thị xã Bình Long).

CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Dự buổi họp mặt Trang trại, Doanh nghiệp năm 2020.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sảnh sau, Trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay417
  • Tháng hiện tại188,021
  • Tổng lượt truy cập6,402,276
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây