LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 07

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 07
Ngày ban hành 12/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 10/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Thường trực Huyện ủy thông qua Đề án, hồ sơ nhân sự Đại hội các Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 08 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Tân Quan.
- 09 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Tân Hiệp.
- 10 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Đồng Nơ.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp xe ô tô công phục vụ công tác theo chức danh và phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
  1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp tục họp Thường trực Huyện ủy thông qua Đề án, hồ sơ nhân sự Đại hội các Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 14 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Minh Tâm.
- 15 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Minh Đức.
- 16 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Tổ biên tập nội dung Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII để góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII (lần 1).
Cùng dự: Trưởng Phòng NN-PTNT, Trưởng Phòng TN-MT, Q.Trưởng phòng TC-KH, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, PTP phụ trách Phòng KT-HT, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê, CV Quang, Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn huyện cần đấu nối để xin chủ trương đầu tư.
Thành phần: TP TC-KH, PTP phụ trách Phòng KT-HT, PGĐ phụ trách Ban QLDAĐTXD huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV Nghĩa (Thành phần tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 08 giờ để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các ngành để đề xuất chương trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang, Minh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Phó ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh – TH huyện, VPUB (Thành phần tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 12/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ giao nhận quân năm 2020.
Trang phục: Nam mặc áo sơ mi, quần tây, thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài truyền thống.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Ban CHQS huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 2
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- 08 giờ 30: Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 2).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Trưởng Phòng NN-PTNT, Trưởng Phòng TN-MT, Q.Trưởng phòng TC-KH, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, PTP phụ trách Phòng KT-HT, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê, CV Quang, Minh.
- 10 giờ: Thông qua Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – Phiên thứ 2
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- 14 giờ: Thông qua Đề án nhân sự, nội dung Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Khai và Chi bộ Phòng KT-HT huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ: (1) Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng; (2) Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 1).
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 13/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Họp nghe báo cáo việc bố trí sinh viên cử tuyển (Phòng Nội vụ  phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV(Tuyên).
- 08 giờ 30: Họp các ngành thông qua báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hợi, địa chỉ: ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp.
Thành phần: Công an huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, Thành viên Hội đồng chuyên môn theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện, UBND xã Tân Hiệp, CV Giang (giao Phòng Y tế mời thành viên Hội đồng chuyên môn, chuẩn bị báo cáo và tài liệu cho thành phần dự họp).
Địa điểm: Tại phòng trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Họp các ngành giải quyết đề nghị của Chi cục Thuế về hỗ trợ thu nợ đọng thuế (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Nghĩa).
- 09 giờ: Họp các ngành tư vấn xem xét, giải quyết đơn của ông Phan Văn Đông, bà Huỳnh Thị Ánh (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu gửi trước cho thành phần dự họp).
Thành phần: Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục THADS huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, phòng TN&MT, UBND xã Minh Tâm, CV (Nghĩa).
10 giờ: Họp các ngành tư vấn giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Hải (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị  nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
14 giờ: Họp các ngành xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị của ông Nguyễn Phi Công, địa chỉ: Tổ 5, ấp Xa Cát, xã Thanh Bình.
Thành phần: Thanh tra huyện, phòng TN&MT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV Giang (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, tài liệu họp).

  • 15 giờ: Họp các ngành tư vấn, giải quyết đơn của ông Bao Công Khai, địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, phòng Tài chính và Kế hoạch, UBND thị trấn Tân Khai, CV Giang (phòng Tư pháp, Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 14/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 33 (phiên đột xuất).
1.1. Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2): Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện (các đại biểu có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
1.2. Hội nghị Ban Chấp hành (nội bộ):
Nội dung:
- Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 2).
- Thông qua Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị trù bị chuẩn bị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND thị xã Bình Long.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động khai thác cát của Công ty  TNHH MTV Sản xuất – Thương mại Phú Thọ trong Hồ Dầu Tiếng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Tiếp tục các Hội nghị thực hiện quy trình về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
- 14 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành: Thảo luận và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Bước 3).
- 14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Bước 4): Xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành (Bước 5): Phân tích kết quả lấy phiếu ở các bước trước; thảo luận, biểu quyết và công bố kết quả giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay5,537
  • Tháng hiện tại200,247
  • Tổng lượt truy cập6,414,502
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây