LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 18/02)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh hội ý.
Thành phần: Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho ông Hoàng Xuân Bình và bà Nguyen Thi Kieu Loa; bà Nguyễn Thị Kim Hồng và ông Xie Shui Xing.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 phút, tại trụ sở Phòng Tư pháp huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các quy định chuyên môn Liên hoan Văn hóa - Thể thao các Dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản năm 2019 (Giao Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung và tài liệu họp).
Kính mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Phó Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Bí thư Huyện đoàn.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng phòng Nội vụ, lãnh đạo phòng Tài chính - KH,  Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng TN&MT, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Giám đốc Trung VH-TT huyện, lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Điện lực Hớn Quản, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đội trưởng Đội quản lý công trình đô thị, GĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 15 giờ: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công bố xã An Khương đạt chuẩn NTM; Phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hiệp (UBND xã An Khương, Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã: An Khương, Tân Hiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
- 16 giờ 30 phút: Cùng Thường trực Huyện ủy gặp mặt các linh mục, chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi 2019.
Địa điểm: Tại Nhà khách Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 19/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ 30 phút: Dự Lễ Dâng hương báo công giỗ tổ Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 228.
Địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại tại Khu làm việc các Hội đặc thù huyện.
- 09 giờ 30 phút: Chủ trì họp giao nhiệm vụ các ngành trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 - 01/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (các ngành chủ trì thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 226-KH-UBND huyện ngày 01/11/2018 của UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, Nội vụ, Tài chính – KH, Kinh tế - HT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh – TH, UBND thị trấn Tân Khai, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV (Minh).
- 10 giờ 30 phút: Các đơn bị báo cáo công tác tuyển quân và chuẩn bị Hội trại giao quân.
Thành phần: Ban CHQS huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện: Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh họp thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI.
Mời dự: Chủ tịch, PCT UB MTTQ VN huyện phụ trách công tác tổng hợp kiến nghị cử tri.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, BCH Quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Nghe các ngành báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Mời dự Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Giáo dục & Đào tạo, PTP phụ trách Phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Tuyên, Nghĩa).
- 15 giờ: Họp nghe các ngành báo cáo, đề xuất hướng giải quyết vụ việc của ông Bao Công Khai, ngụ tại tổ 3, ấp 5, TT. Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên, Giang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 20/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Khai mạc Hội trại tòng quân huyện năm 2019.
Thành phần: Theo Thư mời số 09/TM-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Tổ chức Hội trại Tòng quân huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp Thường trực Huyện ủy, nội dung: UBND huyện trình xin ý kiến:
- Dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản giai đoạn 2019 – 2020 (Phòng Dân tộc chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Dân tộc, PTP.Lao động Thương binh & Xã hội, CVP.HĐND-UBND huyện.
- Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử huyện Hớn Quản (Phòng Văn hóa Thông tin chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, CVP.HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp nghe các ngành báo cáo vướng mắc trong thực hiện: Việc bố trí vốn xây dựng các tuyến đường khu dân cư phía Tây, trung tâm hành chính huyện Hớn Quản (giai đoạn 1) (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung); tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch khu dân cư ấp 1, thị trấn Tân Khai và khu dân cư xã Đồng Nơ (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung); giải phóng mặt bằng khu dân cư phía trước Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và các dự án khác (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: TUV.Bí Thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên & Môi trường, PTP phụ trách Phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh:
- 17 giờ 30 phút: Đi thăm các trại tham dự Hội trại tòng quân 2019.
Thành phần: Các Thành viên Ban Tổ chức Hội trại Tòng quân huyện.
- 19 giờ 30 phút: Dự Đêm hội “Vinh danh người chiến sĩ” năm 2019.
Thành phần: Theo Thư mời số 09//TM-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Tổ chức Hội trại Tòng quân huyện.
Địa điểm: Tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.
THỨ NĂM (ngày 21/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ giao nhận quân năm 2019.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 phút, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Văn phòng điều phối NTM tỉnh về nhu cầu nguồn lực đầu tư cho các xã về đích nông thôn mới năm 2019 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
- Đoàn của tỉnh: Thành viên BCĐ NTM phụ trách địa bàn huyện Hớn Quản (GĐ.Sở KH&ĐT), lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.
- Các ngành của huyện: TP.Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã: Đồng Nơ, Tân Hiệp (giao UBND các xã mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn chủ trì đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn Khiếu nại của ông Nguyễn Bá Nam, ấp 5, thị trấn Tân Khai có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường trục chính Bắc Nam nối dài giai đoạn 1 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, mời ông Nam và cử Chuyên viên ghi biên bản).
Thành Phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 22/02)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Họp mặt báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 (PCT.UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND uyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Hôm nay1,940
  • Tháng hiện tại7,875
  • Tổng lượt truy cập6,429,821
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây