LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 01/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ tháng 03/2021.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- Trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đ/c Bùi Khánh Hòa – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2021; công tác cán bộ, công tác đảng và bảo vệ chính trị nội bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp UBND tỉnh:
- 08 giờ 00: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 cấp tỉnh và dự kiến các khu đất do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý bàn giao về địa phương quản lý.
- 09 giờ 30: Thông qua kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Làm việc với Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, TP KT-HT, GĐ Ban QLDA ĐTXD huyện, Phó CVP HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân, CV Quang.
- 15 giờ 30: Làm việc với Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng GD&ĐT.
Thành phần: Trưởng các phòng: TC-KH, KT-HT, NN&PTNT, GD&ĐT; CVP HĐND-UBND huyện, CV Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với HĐND huyện và UBMTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp nghe các ngành báo cáo việc hồ sơ trễ hẹn tại bộ phận một cửa điện tử huyện (các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế Khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, Bộ phận Một cửa, CV Luân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc giữa Đảng ủy xã Thanh An với Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Đồng Phú về công tác phát triển hợp tác xã.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp UBND xã Thanh An.
THỨ BA (ngày 02/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, CVP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Thường trực Huyện ủy: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Họp Uỷ ban bầu cử huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các Thành viên Uỷ ban Bầu cử huyện theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện, ông Võ Hoàng Bắc – Trưởng Công an huyện, bà Đặng Thị Kim Tuyến – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – Chủ tịch Hội LHPN huyện, ông Lê Minh Khanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Trần Xuân Chiến – Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, ông Đào Việt Hùng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Phạm Quốc Vương – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, ông Lê Đình Vân – Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước An về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, CVP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Đảng ủy xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc với ông Hoàng Quốc Dũng về BT-GPMB khu đất trong khu TTHC huyện (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo kết quả rà sát hồ sơ trước 10 giờ sáng ngày 02/3/2021).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
TỐI
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Thăm tặng quà cho công dân nhập ngũ năm 2021.
Cùng dự: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện, gồm: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban Dân vận HU kiêm CT.UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Bí thư Huyện đoàn, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Trưởng phòng LĐTB và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
THỨ TƯ (ngày 03/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ 00: Dự Lễ giao nhận quân năm 2021.
Thành phần:
- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện, gồm: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban Dân vận HU kiêm CT.UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Bí thư Huyện đoàn, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Trưởng phòng LĐTB và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
- Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
(Lưu ý: Đối với Đại biểu dự Lễ là Quân nhân mang mặc trang phục tiểu lễ mùa hè. Đại biểu là dân sự Nam mặc áo sơ mi, quần tây thắt cà vạt, Đối với Nữ mặc trang phục áo dài)
Địa điểm: Tại Hội trường Ban CHQS huyện.
- 08 giờ 00: Làm việc với Sở GT-VT để thống nhất một số nội dung liên quan đến dự án Nâng cấp đường từ ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản (Ban QLDA ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: TP Kinh tế - HT, GĐ Ban QLDA ĐTXD huyện, Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế (giao Ban QLDA ĐTXD huyện mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp Sở GT-VT.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy xã Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Đảng ủy xã Tân Lợi.
THỨ NĂM (ngày 04/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; xây dựng kế hoạch năm 2021 (Phòng Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 (giao Phòng NN&PTNT mời); Bí thư, Chủ tịch UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cùng dự: Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Phòng Nội vụ là Thư ký Uỷ ban Bầu cử, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Khối Đoàn thể huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Chủ trì Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn).
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
Thành phần: Theo lịch làm việc Tuần 09/2021 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp hỗ trợ tư vấn UBND huyện Hớn Quản giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Dương Bá Tuân với các hộ dân ấp 1, xã An Khương.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra tỉnh;
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã An Khương, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 05/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị bầu cử.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng ủy xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự tập huấn nhận thức và phương pháp chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách ISO các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Lao động – TB&XH, Tư pháp, Thanh tra huyện; Văn phòng HĐND – UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, Bộ phận Một cửa, CV Luân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện Lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự  Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường trực tuyến Ban CHQS huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,243
  • Tháng hiện tại1,243
  • Tổng lượt truy cập6,423,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây