LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 15/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
Thành phần: có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tâm và xã An Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – KH, Tài nguyên &MT, Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Văn hóa –TT, Giáo dục &ĐT, Lao động – TB&XH, Phó CVP HĐND – UBND huyện Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại  Đảng ủy xã Thanh Bình.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi kiểm tra thực địa phản ánh khiếu nại của ông Huỳnh Trọng Nghệ.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN&MT, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 16/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường khối MTTQ, đoàn thể huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (khảo sát thực tế tại xã Thanh An).
Cùng dự: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn Văn Tâm, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, CV Tuyên (Thành phần tiếp đoàn ở xã Thanh An giao UBND xã bố trí, mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND xã Thanh An.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch: Dự làm việc với Ban Chỉ đạo 167 tỉnh Bình Phước về việc kiểm tra 12 cơ sở nhà, đất phục vụ công tác bán đấu giá trên địa bàn huyện (giao Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, biên bản kiểm tra hiện trạng có liên quan).
Thành phần: Các Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 167 huyện theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND của UBND huyện, gồm các ông, bà: Ông Huỳnh Đức Trung – PTP. Kinh tế - Hạ tầng, bà Nguyễn Đình Phương Thảo – CV. Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Kiều Công Kiên – CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Dương Bảo Trung – CV. Phòng Nông nghiệp & PTNT, ông Bùi Ngọc Thắng – CV. Phòng Giáo dục và Đào tạo, ông Huỳnh Nhật Huy – VC. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, ông Nguyễn Văn Toàn – VC. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; các ông, bà Địa chính xây dựng các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 08 giờ 30 (đến hết ngày thứ 4), tại UBND huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước về công tác cán bộ của Chi cục THADS huyện Hớn Quản.
- 15 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) dự thảo Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; (3) dự thảo Kế hoạch khám kiểm tra sức khỏe phục vụ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: Về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giám sát tại UBND huyện).
Cùng dự: Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn Văn Tâm, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn; Chuyên viên Phòng Nội vụ tham mưu công tác xây dựng chính quyền, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 14 giờ 00: Họp thông qua kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các Thành viên theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT mời); VP HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Nghĩa).
- 15 giờ 30: Họp thông qua Dự thảo Kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo: Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn;
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT; VP HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Nghĩa).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Chùa Thanh Cảnh, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 17/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với Thường trực Ban chủ nhiệm Đề án “Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của MTTQ và các đoàn thể ấp, sóc, khu phố để tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng” (Ban chủ nhiệm 2).
Nội dung: Thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên và kế hoạch hoạt động của Ban chủ nhiệm trong năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Thanh huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Thành phần:
- Cấp huyện: đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp giáo dục) thuộc UBND huyện cùng công chức tham mưu công tác kê khai tài sản tại các đơn vị.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
- Cấp xã: Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND và công chức thuộc diện phải kê khai tài sản cấp xã (do xã bố trí).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Họp về tình hình khiếu kiện của các hộ dân Sóc Ruộng, xã Tân Hưng (các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 24/02/2021).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, CV(Quang).
- 15 giờ 00: Họp chuẩn bị nội dung làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung theo Công văn số 328/UBND-KT ngày 12/3/2021 của UBND huyện).
Thành phần: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi Chính phủ nước ngoài năm 2020 (giao VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 18/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/HU, ngày 06/8/2020 của Huyện ủy về cấp ủy viên, đảng viên chung tay trong công tác giảm nghèo và làm đường bê tông xi măng năm 2021 (Phòng LĐTB&XH, phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Trưởng phòng LĐTB&XH, Trưởng phòng NN&PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- Họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ Kiểm tra, xử lý về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
- Họp giải quyết vướng mắc trong việc khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực Quy hoạch Mỏ đá vôi Thanh Lương thuộc địa bàn xã Minh Tâm (giao UBND xã rà soát, báo cáo cụ thể các thửa đất đã và đang bị khai thác khoáng sản tại khu vực nêu trên).
Thành phần: Các Thành viên theo Quyết định số 437QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện, gồm các ông, bà có tên sau: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - PTP. Phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Phùng Văn Chính – Đội trưởng Đội CSKT – Công an huyện, ông Nguyễn Tiến Dụng – Đội trưởng Đội CSGT – Công an huyện, ông Trần Xuân Chiến – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng – Ban Chỉ huy Quân sự huyện, ông Hà Tiến Dũng – Phó Đội trưởng, Chi cục Thuế Khu vực Bình Long – Hớn Quản, ông Huỳnh Đức Trung – PTP. Kinh tế - Hạ tầng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; ông Trần Nguyễn Thái Hưng – CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Lưu Đình Dũng – CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Dương Bảo Trung – CV. Phòng Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, VP HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham gia khảo sát thực địa bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đá xây dựng tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại UBND xã Minh Đức.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến – Tổ trưởng Tổ tuyên truyền ủy quyền ông Đỗ Đình Lạng – Phó Chánh Thanh tra huyện, Tổ Phó Tổ tuyên truyền: Gặp gỡ, tuyên tuyền, vận động bà Lê Thị Ngân.
Thành phần: Thành viên theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại UBND xã Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Công an tỉnh Bình Phước về hoán đổi đất Trạm CSGT QL13 để làm trạm dừng chân (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh (giao Công an huyện mời); Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng TN&MT, Phòng KT-HT, UBND thị trấn Tân Khai; CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Đoàn kiểm tra của Ban vận động Quỹ vì người nghèo - UBMTTQVN tỉnh về công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo năm 2020; thẩm định đối tượng hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây nhà của các huyện, thị xã năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (ngày 19/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp Tổ triển khai Kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.
Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, Bí thư Huyện đoàn.
Thành phần: Thủ trưởng các ngành: TC-KH, KT-HT, VH-TT, TN&MT, NN&PTNT, GD&ĐT, Dân tộc, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp thành viên UBND huyện mở rộng thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2021 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo: Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc nhà nước huyện, Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (các khối).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì họp nghe báo cáo việc tổ chức Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ năm 2021.
Thành phần:
- Ban Chỉ đạo gồm: Ông Bùi Khánh Hòa/CHT. Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Ngọc Lĩnh/Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Trịnh Thế Sơn/Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Bùi Văn Cảnh/TP. Tư pháp huyện, ông Vũ Duy Quỳnh/CTV. Ban CHQS huyện, ông Lê Văn Anh/Phó TP Nội vụ huyện, ông Đào Việt Hùng/TP. Tài chính - KH huyện, ông Phạm Trung/Phó Chánh VP.HĐND-UBND huyện.
- Ban Tổ chức gồm: Ông Bùi Khánh Hòa/CHT. Ban CHQS huyện, ông Trần Xuân Chiến/Phó CHT-TMT Ban CHQS huyện, ông Vũ Duy Quỳnh/CTV. Ban CHQS huyện, ông Bùi Văn Cảnh/TP. Tư pháp huyện, ông Lê Văn Anh/Phó TP Nội vụ huyện, ông Ứng Quang Thành/CTVP Ban CHQS huyện.
Thời gian: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay5,940
  • Tháng hiện tại206,738
  • Tổng lượt truy cập6,420,993
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây