LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12
Ngày ban hành 17/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 16/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
Thành phần: Ông Lê Minh Dũng – PCT UBMTTQVN huyện; ông Lê Văn Quý – Nguyên Bí thư xã Đoàn Thanh Bình; Đại úy Nguyễn Tấn Phong; Đại úy Lê Mạnh Tuấn; Thiếu tá Hồ Sỹ Hậu; Đại úy Nguyễn Bá Thuận; Đại úy Văn Bá Hạnh; Đại úy Bùi Văn Hải; Trung tá Phạm Văn An. (Công an huyện thông báo thành phần của đơn vị).
Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Huyện đoàn, Phòng LĐ-TBXH; đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Thường trực Đảng ủy xã Thanh Bình. Thường trực Đảng ủy các xã: An Khương, An Phú, Đồng Nơ, Minh Đức, Minh Tâm, Phước An, Tân Quan.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 40, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của huyện do Tỉnh ủy tổ chức theo Công văn số 3672-CV/TU ngày 13/3/2020.
Nội dung: Tỉnh ủy quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 gồm:
- Báo cáo tình hình và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
- Công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai làm 1000 km đường bê tông theo cơ chế đặc thù.
- Công tác giảm nghèo bền vững năm 2020, triển khai thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
- Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thành phần:
- Cấp huyện: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện. Đài TT-TH huyện dự đưa tin.
- Cấp xã: Theo Lịch của Huyện ủy Tuần 12/2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện (đại biểu có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
4. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Tổ Công tác nội chính và PCTN huyện quý I/2020.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Công an huyện, Chi cục THADS huyện, Ban CHQS huyện, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Đội Quản lý thị trường,  Chánh VP.HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khảo sát quy hoạch thủy lợi trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị sơ đồ vị trí).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Đức, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ chủ trì họp triển khai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện (các thành viên chuẩn bị nội dung và xây dựng kế hoạch cụ thể).
Thành phần: Ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Kiện – Quyền Trưởng Phòng Văn hóa – TT, ông Đoàn Thanh Lâm – PGĐ. Trung tâm VH-TT, ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài Truyền thanh –TH huyện, ông Lê Đình Vân – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 17/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch U BND huyện Vũ Long Sơn: Nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo dự toán điều chỉnh .
Thành phần: QuyềnTrưởng phòng TC-KH, CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng làm việc của Chủ tịch.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp các ngành tư vấn giải quyết kiến nghị của tổ chức và công dân (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
- 08 giờ: Vụ việc của ông Phan Văn Đông, bà Huỳnh Thị Ánh.
Thành phần: Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục THADS huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, phòng TN&MT, UBND xã Minh Tâm, CV (Nghĩa).
- 09 giờ: Vụ việc ông Lê Văn Hải.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Tân Khai, Công ty Cổ phần đầu tư CSHT Bình Phước (giao Phòng KT-HT mời), CV Nghĩa.
- 10 giờ: Vụ việc của Công ty TNHH khai thác khoa học Nông súc Hạnh Phúc. Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Tân Khai, CV Nghĩa.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các ngành thống nhất về việc hủy bỏ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND huyện về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ thực hiện một số nội dung công tác liên quan đến lĩnh vực Nội vụ (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT, Y tế, Tư pháp, Tài chính- KH, VH-TT; Trung tâm VH-TT; Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV (Minh, Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 4
- 13 giờ 30: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
- 14 giờ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin ý kiến về việc lựa chọn đề tài tham luận trình bày tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
- 14 giờ 30: Phòng TC-KH báo cáo dự toán điều chỉnh năm 2020.
Mời Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Quyền TP TC-KH huyện, Chánh VP.HĐND-UBND huyện (Phòng TC-KH huyện chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 15 giờ 30: UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế, xã hội quý I/2020; những khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị tỉnh (theo Công văn số 2029-CV/HU ngày 06/3/2020 của Huyện ủy).
Mời Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Quyền TP TC-KH huyện, TP Nông nghiệp và PTNT, TP Y tế, TP Giáo dục và Đào tạo, PTP phụ trách Phòng KT-HT, PTP phụ trách Phòng LĐ-TB&XH, Chánh VP.HĐND-UBND huyện,  (Phòng TC-KH huyện chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 18/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Tổ kiểm tra của Thanh tra tỉnh Bình Phước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và xử lý sau Thanh tra (Thanh tra huyện phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung). Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ; Trưởng ban TCD huyện, CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp giải quyết, tháo gỡ khó khăn của UBND xã Tân Lợi về việc điều chỉnh quy hoạch, cấp giấy CNQSDĐ khu quy hoạch TTHC xã Tân Lợi; khu đất (Cây Gòn) diện tích 9,67ha (lô 8/88) Nông trường Cao su Quản Lợi do Ban Quản lý Khu Kinh tế quản lý hiện nay các hộ dân lấn chiếm; Kinh phí thu gom rác thải và các vấn đề liên quan khác.
Thành phần: Lãnh đạo phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Ngọc Thế - PTPPT phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Tân Lợi và cán bộ phụ trách (UBND xã Tân Lợi chuẩn bị các nội dung báo cáo đề xuất và tài liệu có liên quan).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện để thông qua các nội dung và công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 19/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Duyệt nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho các đơn vị: Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an huyện và các chi bộ trực thuộc, cụ thể:
- 08 giờ: Duyệt nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an huyện.
- 09 giờ: Duyệt nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện.
- 10 giờ: Duyệt nhân sự Đại hội các chi bộ trực thuộc.
Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 30: Làm việc với UBND xã Thanh An về sửa chữa, nâng cấp Đình thần Thanh An (có khảo sát thực địa).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa – Thông tin; Kinh tế - Hạ tầng; Chủ tịch UBND Thanh An (UBND xã Thanh An chuẩn bị các nội dung báo cáo đề xuất và tài liệu có liên quan).
- 09 giờ 30: Làm việc với UBND xã Thanh An, Công ty Cổ phần thủy điện  Srok Phu Miêng IDICO về vấn đề sửa chữa tuyến đường vào nhà máy đã bị hư hỏng, xuống cấp (có khảo sát thực địa).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế - Hạ tầng; Chủ tịch UBND Thanh An (UBND xã Thanh An chuẩn bị các nội dung báo cáo đề xuất và tài liệu có liên quan. Đồng thời mời lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO).
Địa điểm: Tại UBND xã Thanh An (các thành phần của huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút để cùng đi).
 3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/3):
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ công bố xã Đồng Nơ đạt chuẩn nông thôn mới.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở UBND xã Đồng Nơ.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                              (Lịch này thay thư mời)

                                                   TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay5,467
  • Tháng hiện tại200,177
  • Tổng lượt truy cập6,414,432
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây