LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13
Ngày ban hành 26/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 26/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Thời gian, địa điểm: 04 giờ 15 phút, tập trung tại trụ sở Huyện ủy có xe đưa đi.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động của 56 nhà nhóm trái phép đạo Tin lành trên địa bàn huyện.
Cùng dự: Ông Hà Văn Hóa – PT.Công an huyện, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chuyên viên phòng Nội vụ phụ trách tôn giáo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Ban Quản lý dự án ngành giao thông về đầu tư xây dựng cầu suối Heo, xã Tân Hưng.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CV(Quang).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài; các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đón đoàn vận động viên rước lửa Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 chạy qua Trung tâm hành chính huyện.
Thành phần:
- Toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và xã Tân Khai;
- Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, trường THCS Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại cổng Trung tâm hành chính huyện.
THỨ BA (ngày 27/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp đến hết ngày 28/3/2018.
Thành phần cùng đi: Theo Công văn số 33/HĐND-TH ngày 22/3/2018 của Thường trực HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: Đoàn tập trung tại khuôn viên trụ sở HĐND – UBND lúc 06 giờ 00 phút (đối với những đại biểu đón ở Bình Long, đề nghị tập trung tại Trunng tâm Y tế thị  xã Bình Long lúc 05 giờ 45 phút).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Thời gian, địa điểm: 04 giờ 15 phút, tập trung tại trụ sở Huyện ủy có xe đưa đi.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Cùng dự: lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, ông Đoàn Thanh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 45 phút, tại sân vận động tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 28/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới quý I/2018 (CT.UBND tỉnh chủ trì).
Cùng dự: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã An Khương.
Thời gian, địa diểm: 08 giờ, Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Thời gian, địa điểm: 04 giờ 15 phút, tập trung tại trụ sở Huyện ủy có xe đưa đi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Nghe Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo về trình tự, thủ tục thanh lý sổ hợp đồng khoán cho người dân để thực hiện cấp Giấy CNQSD đất cho người dân đối với quỹ đất lâm phân giao về địa phương quản lý (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, CV (Quang).
- 09 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kế hoạch đấu giá đất năm 2018; Kế hoạch cắm mốc đất công.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, CV (Quang);
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường dự họp tại Sở Tài nguyên & Môi trường:
- 08 giờ: Giải quyết hồ sơ thuê đất của Công ty Điện lực Bình Phước xây dựng Trung tâm dịch vụ khách hàng tại TTHC huyện Hớn Quản.
- 08 giờ 30 phút: Xem xét giải quyết kiến nghị của DNTN Thiên Lộc Thương có đất bị thu hồi thuộc dự án TTHC huyện Hớn Quản.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN.Trung tâm Phát triển quỹ đất, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, quý I/2018 và những kiến nghị đề xuất; sử dụng nguồn vượt thu từ bán đấu giá QSDĐ dự án TTHC và khu đô thị mới thị xã Phước Long (CT, các PCT.UBND tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc năm 2018 (Trạm Chăn nuôi – Thú y chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 29/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017; ký kết giao ước thi đua năm 2018 cụm thi đua các huyện, thị xã.
Cùng dự: TP. Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp xem xét Báo cáo của các đơn vị được giám sát theo Kế hoạch số 26/KH-HĐND ngày 13/3/2018 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Đảng ủy xã Minh Đức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2018.
Thành phần:
- Cấp huyện: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân.
- Cấp xã: các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, Công chức Văn phòng - Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Minh Đức.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì).
Cùng dự: TP.Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 9/2018, nội dung: Báo cáo công tác đền bù, giải tỏa các dự án (những khó khăn, vướng mắc về các chính sách liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù); các dự án cấp đất tái định cư đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh: Dự họp Ban Biên tập, Tổ trưởng các Tổ giúp việc xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Cùng dự: Văn Phòng HĐND-UBND huyện: CVP Nguyễn Văn Kiện, PCVP.Lê Đình Vân, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (ngày 30/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua trên địa bàn huyện năm 2018.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kỷ niệm 20 năm thành lập xã An Phú (01/4/1998 – 01/4/2018).
Cùng dự: CVP.HĐND-UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi khảo sát thực địa một số vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện.
- Vụ việc của bà Nguyễn Thị Lập với ông Trần Văn Ton (UBND xã Thanh Bình, Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
- Vụ việc của ông Nguyễn Văn Quận với bà Đặng Thị Lanh xã Minh Đức (Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
- Vụ việc của ông Phạm Ngọc Đỉnh, xã Tân Khai (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, CN.Trung tâm Phát triển quỹ đất; UBND các xã: Thanh Bình, Minh Đức, Tân Khai CV(Quang).
Thời gian, địa điêm: 07 giờ 30, tập trung tại trụ sở UBND huyện (thành phần các xã tập trung tại trụ sở UBND xã).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 phút, tại Nhà tập TDTT đa năng tỉnh Bình Phước.
CHỦ NHẬT (ngày 01/4)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tham dự Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Đức, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
Thành phần cùng dự: lãnh đạo Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại chùa Thanh Đức, xã Minh Tâm.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,357
  • Tháng hiện tại191,961
  • Tổng lượt truy cập6,406,216
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây