LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 23/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Viếng Nghĩa trang Liệt s nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2020).
Thành phần: Theo Thông báo số 35/TB-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.    
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dâng hương tại Di tích Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2020).
Thành phần: Theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Di tích Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tham dự Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (do Bộ Quốc phòng tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Thường trực Huyện ủy - Phiên thứ 5/2020:
- 14 giờ: UBND huyện xin chủ trương cấp một phần đất an táng tại Khu từ trần Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Thành phần: Phó TP phụ trách Phòng KT-HT; Phó TP phụ trách Phòng LĐTBXH.
- 14 giờ 30 phút: Ban Chỉ đạo Đề án tự hào Lịch sử Việt Nam xin chủ trương kinh phí hoạt động năm 2020.
Thành phần: Quyền Trưởng phòng TC-KH.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý đầu tuần với Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 24/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên 19 (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến.
Thành phần: Thủ trưởng một số đơn vị: Phòng Nông nghiệp &PTNT, phòng KT-HT, phòng TC-KH, phòng TN-MT, phòng GD-ĐT, phòng LĐTBXH, phòng Y tế; phòng Nội vụ; phòng VH-TT; Ban QLDAĐTXD; Đài TT-TH huyện đưa tin.
Nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020. (2) Đánh giá tình hình, kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng tại đại hội. (3) Thực hiện chất vấn trong Đảng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Quyền Chánh Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ (do UBND huyện chủ trì).
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng khách VIP UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự bàn giao mặt bằng khu đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Việt Kiều; Xác định ranh mốc ngoài thực địa khu vực giáp ranh hộ ông Nguyễn Trọng Hùng và hộ ông Phạm Văn Nam.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng KT-HT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại thực địa khu đất 38,257m2, Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Việt Kiều.
THỨ TƯ (ngày 25/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn năm 2019 (Phòng LĐTB&XH, Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng Dân tộc, Tài chính – KH, NN&PTNT; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách giảm nghèo Phòng LĐTB&XH; Chủ tịch và cán bộ làm công tác giảm nghèo các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 13 giờ 30: Nghe các ngành báo cáo giải quyết đề nghị của Công an huyện (các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 10/UBND-KSX ngày 03/3/2020 của UBND huyện)
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CV(Quang).
- 14 giờ 30: Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tình hình đấu giá QSD đất khu dân cư Phước An và giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 15 giờ 00: Nghe các ngành báo cáo phương án thu hồi đất đấu nối tuyến đường Đông Tây 7 với khu dân cư Tân Khai (do Công ty Kiến Mỹ, Công ty 932, công ty Thái Việt Quang làm chủ đầu tư).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 15 giờ 30: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã An Khương báo cáo thực hiện chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy liên quan đến việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về vụ tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân với các hộ dân ấp 1, xã An Khương.
Mời dự: Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 26/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Đại hội Chi bộ Điện lực Hớn Quản.
Cùng dự: Phó CVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Điện lực Hớn Quản.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 27/3):
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
Cùng dự: Phó CVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Phòng TN&MT huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 28/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng khách VIP UBND huyện.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay5,327
  • Tháng hiện tại200,037
  • Tổng lượt truy cập6,414,292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây