LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2021 đến ngày 02/4/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

CHỦ NHẬT (ngày 28/3)
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: dự Lễ hội Cầu mưa đồng bào dân tộc S’tiêng thị trấn Tân Khai năm 2021.
- Thành phần: Trưởng phòng: phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao.
- Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30, tại Nhà văn hóa cộng đồng sóc Tà Cuông (Khu phố 3, thị trấn Tân Khai).

THỨ HAI (ngày 29/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: dự họp UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng quý II/2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Phòng họp G, UBND tỉnh.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Tân Lợi.
Thành phần: ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng CA huyện, ông Nguyễn Khắc Hải, ông Nguyễn Văn Tâm – PTP. Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – PTP. TC-KH huyện, ông Lã Quang Thịnh – CV. Phòng Nội vụ, Thư ký; Thành phần cấp xã giao UBBC xã Tân Lợi mời.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND xã Tân Lợi.

  1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phân công đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy tổ chức.
Thành phần: theo lịch của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ BA (ngày 30/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Tân Quan.
Thành phần: ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng CA huyện, ông Nguyễn Khắc Hải, ông Nguyễn Văn Tâm - PTP Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – PTP. TC-KH huyện, ông Lã Quang Thịnh – CV. Phòng Nội vụ, Thư ký; Thành phần cấp xã giao UBBC xã Tân Quan mời.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Họp thông qua Đề án Truyền thanh thông minh (Đài Truyền thanh – TH chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP (Phạm Trung), CV (Minh).
- 09 giờ: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Hớn Quản lần thứ VI, năm 2021. (giao Trung tâm VHTDTT chuẩn bị nội dung và tài liệu)
Thành phần: Bí thư Huyện đoàn; Lãnh đạo các phòng: Văn hóa – TT, Tài chính-KH, Giáo dục - Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng; lãnh đạo: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – thể dục thể thao; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP (Phạm Trung), CV (Minh).
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ ủy quyền lãnh đạo phòng Nội vụ đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2021 (theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện)
Thành phần: Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc, Hội LHPN huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình  huyện (cử phóng viên đi cùng đoàn để tác nghiệp).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
 - 13 giờ, 30 phút: trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Văn Cảnh – PTP. Tư pháp.
Thành phần: Giao phòng Nội vụ mời.
- 13 giờ 45: Nghe phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn.
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức - Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên).
Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
 - 15 giờ: Giao ban lãnh đạo UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
- 16 giờ: Dự họp công khai việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
Thành phần: Toàn thể CB, CC, VC Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Phước An.
Thành phần: ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng CA huyện, ông Nguyễn Khắc Hải, ông Nguyễn Văn Tâm - PTP Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – PTP. TC-KH huyện, ông Lã Quang Thịnh – CV. Phòng Nội vụ, Thư ký; Thành phần cấp xã giao UBBC xã Phước An mời.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND xã Phước An.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ ủy quyền Trưởng phòng Dân tộc: dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 31/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: cùng các ngành liên quan báo cáo Bí thư Huyện ủy tiến độ giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Quốc Dũng, khu phố 1, thị trấn Tân Khai liên quan đến việc giao đất tái định cư và giải phóng mặt bằng Trung tâm hành chính huyện. (giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị tài liệu nội dung báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo phòng: TNMT, KT-HT; GĐ.Trung tâm Phát triển Quỹ đất, CVP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Thanh Bình.
Thành phần: ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng CA huyện, ông Nguyễn Khắc Hải, ông Nguyễn Văn Tâm - PTP Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – PTP. TC-KH huyện, ông Lã Quang Thịnh – CV. Phòng Nội vụ, Thư ký; Thành phần cấp xã giao UBBC xã Thanh Bình mời.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hớn Quản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (giao phòng Nội vụ liên hệ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Tân Hưng.
Thành phần: ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng CA huyện, ông Nguyễn Khắc Hải, ông Nguyễn Văn Tâm - PTP Nội vụ, ông Đồng Văn Kiên – PTP. TC-KH huyện, ông Lã Quang Thịnh – CV. Phòng Nội vụ, Thư ký; Thành phần cấp xã giao UBBC xã Tân Hưng mời.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND xã Tân Hưng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc tại trụ sở
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Đảng ủy - UBND xã An Phú triển khai Thông báo số 256-TB/HU của Huyện ủy về phân công mỗi cấp ủy viên, đảng viên chung tay thực hiện công tác giảm nghèo và làm đường bê tông xi măng năm 2021 và tình hình triển khai xây dựng NTM (giao UBND xã chuẩn bị nội dung làm việc).
Thành phần: lãnh đạo các phòng: KT – HT, NN và PTNT; ông Vũ Duy Quỳnh – CTV. BCHQS huyện, ông Lê Quang Vân, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện Trưởng VKSND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã An Phú.
THỨ NĂM (ngày 01/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm một số tuyến đường bê tông xi măng trên địa bàn xã Tân Hiệp.
Thành phần: lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban QLDAĐTXD, CVP. HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự họp mặt của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Đối thoại với ông Nguyễn Văn Trung, địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước về việc khiếu nại Quyết định số 1769/QĐ-XPVPHC ngày 02/11/2020 của UBND huyện. (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung và mời ông Nguyễn Văn Trung).
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai; ông Nguyễn Văn Trung; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV (Nghĩa, Giang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi cắm mốc vụ việc tranh chấp đất đai theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Ton với bà Nguyễn Thị Lập, tại ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình (Phòng TNMT, UBND xã Thanh Bình chuẩn bị nội dung).
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TNMT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND xã Thanh Bình; VP HHĐND-UBND huyện: PCVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại khu đất tranh chấp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Thành phần: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: họp Ban Chỉ đạo 35 về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
THỨ SÁU (ngày 02/4):
SÁNG:
Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự kỳ họp chuyên đề thứ 19 và Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phần: có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 03/4):
       Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, 30 phút, tại Nhà văn hóa Khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                       CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay4,493
  • Tháng hiện tại199,203
  • Tổng lượt truy cập6,413,458
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây