LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 năm 2022 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 năm 2022 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

Số kí hiệu TUẦN 14
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/04/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

 TT. HĐND – UBND               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Hớn Quản, ngày  04 tháng 4 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 năm 2022 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)


THỨ HAI (ngày 04/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự chào cờ tháng 4.
Thành phần: toàn thể cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành huyện; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Theo lịch Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Hội ý với Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất về công tác chuyên môn.
Thành phần: Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng KT – HT, Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. (giao phòng Nông nghiệp và PTNT liên hệ tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các xã: An Phú, Minh Tâm, PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
THỨ BA (ngày 05/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: họp nghe các đơn vị báo cáo kết quả đo đạc ranh địa chính, cắm mốc để quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây TTHC huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng KTHT, Phòng TNMT, Chi nhánh VPĐK QSD đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án tại xã Minh Đức.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng KTHT, Phòng TNMT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thanh lý sổ hợp đồng khoán để cấp Giấy CNQSD đất cho người dân.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng NN&PTNT, Phòng TNMT, UBND các xã: Minh Tâm, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Hiệp; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 06/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc với Đảng ủy xã Tân Hiệp triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện 90km đường bê tông xi măng và xóa 320 hộ nghèo năm 2022 (đề nghị Đảng ủy xã Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Tổ công tác, gồm: đ/c Nguyễn Duy Mạnh - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Thịnh - PCT. Hội Nông dân huyện, đ/c Hoàng Thị Phương - PCT. Hội LHPN huyện, đ/c Phạm Trung - PTP. Phòng Dân tộc, đ/c Lê Quang Trung - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đ/c Điểu Mẫn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện, đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Điện lực huyện, đ/c Vũ Văn Thành - Phó Giám đốc Điện lực huyện, đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Điện lực huyện, đ/c Tống Phước Tòng - Bí thư chi bộ Nông trại Phú Gia, Ban THường vụ xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 phút, tại phòng họp Đảng ủy xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Đoàn từ thiện Caravan 2030 Thành phố HCM về trao quà cho học sinh nghèo tại 03 xã Thanh An, Tân Hưng, An Khương. (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các xã: Thanh An, Tân Hưng, An Khương; PCVP: Trần Thị Diệp Minh, CV (Hồng).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: đi khảo sát đề xuất của UBND các xã: Phước An, Thanh Bình, Tân Quan về cập nhật một số tuyến đường giao thông trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN-MT, KT-HT, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại các xã nêu trên
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp thành viên UBND huyện
- Thông qua đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm BTV năm 2021. (giao VP. HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung)
- Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/HU ngày 21/11/2021 của HU (giao phòng TC – KH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện khóa XII; Lãnh đạo TTYT huyện; Văn phòng HĐND - UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Phước An theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Phước An.
THỨ NĂM (ngày 07/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: tham gia cùng đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 237/KH-MTTQ-BTT ngày 03/3/2022 của Ủy ban MTTQVN tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã An Khương và các thành viên liên quan do UBND xã mời (giao UBND xã An Khương chuẩn bị địa điểm và các nội dung, báo cáo làm việc với đoàn giám sát).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại UBND xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: cùng đồng chí Vũ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV (Giang).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng tiếp Công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thị trấn Tân Khai theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND - UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND thị trấn Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 237/KH-MTTQ-BTT ngày 03/3/2022 của Ủy ban MTTQVN tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên- Môi trường; Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP: Trần Thị Diệp Minh, CV (Hồng). (giao phòng LĐ-TB và XH chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự họp Ban Chủ nhiệm 05 thông qua Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ năm 2022, như sau:
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ năm 2022 trên địa bàn huyện (Giao Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện (Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Theo Quyết định số 346-QĐ/HU ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ (Ban Chủ nhiệm 05) như sau: ông Trần Hải Hà – Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Thanh Sang – GĐ. Trung tâm DVNN huyện, bà Đặng Kim Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Đào Việt Hùng – TP. Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Ngọc Thế - TP. Kinh tế - Hạ tầng, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – TP. Tài Nguyên và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 08/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của BCH Trung ương khoá XIII.
Thành phần: Theo lịch Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành, trụ sở Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Họp kiểm điểm các cá nhân liên quan theo Báo cáo số 02/BC-TTCP ngày 08/02/2022 của Thanh tra Chính phủ. (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung có liên quan)
Thành phần: có Thư mời riêng.
 (Theo lịch UBND tỉnh: Đại diện Huyện ủy - UBND huyện Hớn Quản, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Hớn Quản và cá nhân có liên quan (giao UBND huyện Hớn Quản mời);
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Đảng ủy xã An Phú triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện 90km đường bê tông xi măng và xóa 320 hộ nghèo năm 2022 (đề nghị Đảng ủy xã An Phú chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Tổ công tác, gồm: Đ/c Lê Văn Anh - HUV, Phó Trưởng BTC Huyện ủy, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Đ/c Lê Văn Phú - Trưởng Đài TT-TH huyện, Đ/c Đỗ Thị Kim Oanh - Phó Đài TT-TH huyện, Đ/c Lê Quang Vân - Phó Viện Trưởng VKSND huyện, Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện Trưởng VKSND huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã An Phú.
CHỦ NHẬT (ngày 10/4):
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay7,714
  • Tháng hiện tại187,119
  • Tổng lượt truy cập6,401,374
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây