LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 12/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Cùng Thường trực Huyện ủy hội ý đầu tuần.
Thành phần: Lãnh đạo VP HĐND - UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Nhà khách Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 8 giờ 30: họp Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 383-QĐ/HU ngày 02/4/2021 của Huyện ủy thông qua Đề cương, Kế hoạch về kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đối với đ/c HUV, Bí thư Đảng ủy xã An Khương. (giao ông Nguyễn Duy Mạnh – Phó Đoàn chuẩn bị nội dung)
Thành phần: ông Nguyễn Duy Mạnh – HUV. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, bà Phùng Thị Bích Hồng – CV.Văn phòng Huyện ủy, CV(Quang).
- 9 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề nghị của UBND xã Thanh An liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất của 12 hộ dân.
Cùng dự Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hớn Quản lần IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Trưởng Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hớn Quản (Chùa Thanh Cảnh, thị trấn Tân Khai).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo VP. HĐND –UBND huyện, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Văn Sáng: dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo và công chức được phân công làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng thống kê các xã, thị trấn. CV (Tuyên). (Lưu ý:Cán bộ, công chức tham dự tập huấn mang theo máy tính cá nhân để nhận và tiếp thu kỹ năng thực hiện trên phần mềm báo cáo)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 13/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 phút, tại phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: họp Hội đồng xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức sự nghiệp y tế (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: ông Lê Văn Anh - Phó Trưởng phòng Nội vụ; ông Hoàng Quốc Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; ông Nguyễn Hữu Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện; ông Trần Đình Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chuyên viên Phòng Nội vụ phụ trách công tác cán bộ cấp huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: họp Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Phước (giao phòng KT – HT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: họp Ban Đại diện đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 (giao Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: bà Trịnh Thị Bích Hiền - Giám đốc Ngân hàng CSXH; ông Đào Việt Hùng – TP. TC-KH, ông Hà Quang Thịnh – TP. LĐTB&XH, ông Trần Hải Hà – TP. NN&PTNT, ông Nguyễn Văn Sáng – CVP. HĐND – UBND huyện, ông Phạm Quốc Vương CT. Hội CCB, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. Hội LHPN, bà Đặng Thị Kim Tuyến – CT, Hội ND, ông Lê Thanh Hoàng – BT. Đoàn TNCSHCM; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều họp Uỷ ban bầu cử huyện Hớn Quản mở rộng (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần:
- Các Thành viên Uỷ ban Bầu cử huyện theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện, gồm: ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện, ông Võ Hoàng Bắc – Trưởng Công an huyện, ông Lê Minh Khanh – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – Chủ tịch Hội LHPN huyện, bà Đặng Thị Kim Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Bùi Khánh Hòa – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, ông Đào Việt Hùng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Phạm Quốc Vương – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, ông Nguyễn Văn Sáng – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; CV(Tuyên).
- Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban, Thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện (giao Phòng Nội vụ mời, thông tin).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
 2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
 THỨ TƯ (ngày 14/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc với Đảng ủy - UBND xã Tân Hiệp triển khai Thông báo số 256-TB/HU của Huyện ủy về phân công mỗi cấp ủy viên, đảng viên chung tay thực hiện công tác giảm nghèo và làm đường bê tông xi măng năm 2021 (giao Đảng uỷ - UBND xã chuẩn bị nội dung làm việc).
Thành phần: bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. Hội LHPN, bà Đặng Thị Kim Tuyến – CT, Hội ND, ông Nguyễn Văn Thịnh – PCT. Hội ND, bà Hoàng Thị Phương – PCT. Hội LHPN, ông Phạm Trung – PCVP. HĐND – UBND huyện, ông Lê Quang Trung – Phó ban KT – XH HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Điện lực, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Điện lực, ông Tống Phước Tòng – Bí thư chi bộ Phú Gia,.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: làm việc với Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.
Thành phần: Trưởng các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư A, B, C thuộc Khu đô thị Nam An Lộc (giao phòng KT- HT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh
5. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền Trưởng phòng Tư pháp: Trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của bà Trần Thị Ngọc Sương và ông Jo Young Eun
Thành phần: lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách công tác Hộ tịch xã Tân Hưng
Thời gian, địa điểm: 09 giờ tại phòng Tư pháp.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Thanh tra tỉnh và sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến các vụ khiếu nại kéo dài. (giao Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên &Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, An Phú; VP. HĐND – UBND huyện: LĐVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Thanh tra tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị giao ban công tác Y tế quý I/2021
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Y tế.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với UBND xã Đồng Nơ giải quyết kiến nghị liên quan đến đường giao thông.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại UBND xã Đồng Nơ.
THỨ NĂM (ngày 15/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đấu giá các khu đất năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ  tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: cùng Bí thư Huyện ủy làm việc
- 8 giờ: đi thăm một số tuyến đường bê tông xi măng trên địa bàn xã Tân Quan.
Thành phần: lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban QLDAĐTXD.
- 9 giờ: Dự lễ bàn giao kinh phí sửa chữa nhà ở và tặng quà cho hộ nghèo xã Tân Quan do Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước vận động Hội từ thiện tỉnh Đồng Nai.
Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Quan.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 8 giờ: đối thoại với ông Hoàng Quốc Dũng, khu phố 1, thị trấn Tân Khai liên quan đến việc giao đất tái định cư và giải phóng mặt bằng Trung tâm hành chính huyện. (giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị tài liệu nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo phòng: TNMT, KT-HT; GĐ.Trung tâm Phát triển Quỹ đất; UBND thị trấn Tân Khai; ông Hoàng Quốc Dũng (giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời); VP. HĐND – UBND huyện: LĐVP CV(Quang).
- 10 giờ: Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình tại TTHC huyện đã được quy hoạch hoặc đã bàn giao đất đến nay chưa được triển khai thực hiện (giao phòng KT – HT chuẩn bị nội dung)
Thành phần: lãnh đạo phòng KT – HT, TNMT; Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Công thương, Viễn thông, Bưu điện, Điện lực huyện. VP. HĐND – UBND huyện: LĐVP, CV (Quang),
Địa điểm: tai phòng họp trực tuyến.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; những khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị, đề xuất (BTC Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: theo lịch Huyện uỷ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 16/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn dự kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự phiên giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.
Thành phần: Trưởng các phòng: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ tại UBND thị trấn Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 8 giờ: Nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của 23 hộ dân ấp Chà Lon về cấp Giấy CNQSD đất; kiến nghị của UBND xã về đổi đất quy hoạch trường Mầm non Minh Đức (Phòng TNMT, UBND xã Minh Đức chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng KT – HT, Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND xã Minh Đức và 02 hộ dân đại diện 23 hộ dân (giao xã Minh Đức mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: tại UBND xã Minh Đức.
- 10 giờ: Khảo sát khu vực đề nghị xây dựng bờ kè tại tổ 7, ấp 1B theo Tờ trình số 26/TTr – UBND ngày 09/4/2021 của UBND xã Minh Đức.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng KT – HT, Tài chính – Kế hoạch; UBND xã Minh Đức; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: tại khu vực tổ 7, ấp 1B, xã Minh Đức.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay1,828
  • Tháng hiện tại7,763
  • Tổng lượt truy cập6,429,709
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây