LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)

Số kí hiệu lịch tuần 15
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/04/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

 TT. HĐND – UBND               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Hớn Quản, ngày  11 tháng 4 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)


THỨ HAI (ngày 11/4)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
THỨ BA (ngày 12/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy trình:
- Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ.
- Dự thảo quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo Quy định số 46-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
- Dự thảo Kế hoạch tổ chức hội thảo “Thực trạng, giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên trong ấp, sóc, khu phố, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Hớn Quản”.
Thành phần: theo lịch Huyện ủy.
Thời gian: 8 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 (giao Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung).
Thành phần: có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp triển khai tổ chức thực hiện Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Kế hoạch trồng cây xanh năm 2022, trên địa bàn tỉnh (giao phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
* Họp Thường trực Huyện ủy.
- 14h00’: UBND huyện trình xin ý kiến: (1) Kinh phí Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; (2) Thăm, tặng quà tết cổ truyền Cholchnamthmay của Campuchia.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hậu – HUV, Chánh VPHU; Đ/c Đào Việt Hùng – HUV, TP Tài chính – Kế hoạch.
- 14h30’: Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin ý kiến danh sách tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hậu – HUV, Chánh VPHU.
- 15h00’: Văn phòng Huyện ủy trình xin ý kiến: (1) Dự thảo Kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; (2) Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022; (3) Báo cáo tài chính Đảng năm 2021; (4) Chương trình Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
* 16 giờ: Dự Họp kiểm điểm cá nhân liên quan theo Báo cáo số 02/BC-TTCP ngày 08/02/2022 của Thanh tra Chính phủ. (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung có liên quan).
Thành phần: Mời dự Thường trực Huyện ủy; Các thành phần có liên quan (giao phòng Nội vụ mời).
Địa điểm: phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: đi khảo sát đề xuất của UBND xã Tân Quan về cập nhật một số tuyến đường giao thông trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng TNMT, KT-HT, UBND xã Tân Quan; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
THỨ TƯ (ngày 13/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 8 giờ: dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ xã Minh Đức.
- 8 giờ 30 phút: làm việc với Đảng ủy xã Minh Đức triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về thực hiện 90km đường bê tông xi măng và xóa 320 hộ nghèo năm 2022 (đề nghị Đảng ủy xã Minh Đức chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Trưởng phòng LĐTBXH, Đại diện phòng NNPTNT; Các thành viên Tổ công tác, gồm: Đỗ Đình Lạng - Phó Chánh thanh tra huyện, Đ/c Lê Thanh Hoàng - Bí thư Huyện đoàn, Đ/c Nguyễn Ngọc Thế - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Đ/c Lê Văn Quý - Phó Bí thư Huyện đoàn, Đ/c Nguyễn Văn Sáng - CVP. HĐND-UBND huyện,  Đ/c Phạm Thanh Tùng - Phó Giám đốc TT. VH-TDTT huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CV(Quang).
Địa điểm: tại Đảng ủy xã An Phú.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự làm việc cùng với đồng chí Quách Thị Ánh, TUV, Bí thư Huyện ủy:
- 8 giờ: Làm việc với Lãnh đạo phòng Nông nghiệp &PTNT về tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Thành phần: Trưởng, phó phòng Nông nghiệp &PTNT; Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.
- 09 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường về công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
Thành phần: Trưởng, phó phòng Tài nguyên & Môi trường.
Địa điểm: tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND huyện ủy quyền: các Phó Trưởng Ban HĐND huyện dự trao nhà tình thương nhân dịp Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (đại biểu tập trung tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập lúc 15 giờ 00 phút).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự làm việc cùng với đồng chí Quách Thị Ánh, TUV, Bí thư Huyện ủy:
- 14 giờ: Làm việc với Lãnh đạo phòng Kinh tế Hạ tầng về công tác quy hoạch  xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Thành phần: Trưởng, phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.
- 15 giờ 30’: Làm việc với Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch về tình hình thu, chi ngân sách; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
Thành phần: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
Địa điểm: tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
TỐI:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp xử lý khó khăn, kiến nghị của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 20 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 14/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022 tại Giáo sứ Tân Hiệp, Minh Đức, Chi Hội Tin lành Tằng Hách, An Phú.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Công an huyện, BCH Quan sự huyện, phòng Nội vụ, phòng Dân tộc, Hội LHPN huyện, Đài TT-TH huyện (cử phóng viên đi cùng đưa tin). (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị quà; phương tiện; thông báo thành phần về thời gian tập trung, lộ trình đi thăm).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: dự Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CVP. Nguyễn Văn Sáng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45 phút, tại trụ sở HĐND – UBND huyện Bù Gia Mập.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022  tại Giáo sứ Tân Quan, Giáo sứ Phước An, Giáo sứ Tân Hưng, Chi Hội Tin lành  Sóc Quả, Tân Hưng.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Công an huyện, BCH Quan sự huyện, phòng Nội vụ, phòng Dân tộc, Hội LHPN huyện, Đài TT-TH huyện (cử phóng viên đi cùng đưa tin). (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị quà; phương tiện; thông báo thành phần về thời gian tập trung, lộ trình đi thăm).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về giải quyết vụ án hành chính của ông Dương Bá Tuân với các hộ dân ấp 1, xã An Khương (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Thanh tra huyện, UBND xã An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
5. Thường trực HĐND huyện giao Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CV (Giang).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng tiếp Công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diên HĐQT NHCSXH quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 (giao Phòng Giao dịch NHCSXH huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: GĐ, PGĐ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; CVP.HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng TC-KH,  Trưởng phòng LĐTB&XH, Trưởng phòng NN&PTNT, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Chủ tịch HND huyện, Chủ tịch Hội CCB huyện, Bí thư Huyện đoàn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, điểm: 13 giờ 30,  tại phòng họp A, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên VP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, điểm: 15 giờ,  tại phòng họp A, UBND huyện
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 15/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
Thành phần: theo lịch Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: đi khảo sát vị trí thi công đường điện trên địa bàn xã Tân Hưng.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TN-MT, KT-HT, Công ty Cao su Bình Long (VP. HĐND – UBND huyện mời); UBND xã Tân Hưng; CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại thực địa Công trình.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền phòng Văn hóa – Thông tin: dự Hội thảo “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” tại điểm cầu VNPT Bình Phước (hình thức trực tuyến qua Zoom).
Thành phần: đại diện lãnh đạo các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn (giao phòng VH-TT mời và chuẩn bị nội dung phát biểu).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp B, UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Phước An theo Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/03/2022 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP HĐND – UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự cơm thân mật chia tay đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lộc Thành nghỉ chờ hưu.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo; các thành viên dự họp có mặt tại phòng họp trước 10 phút.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay6,398
  • Tháng hiện tại207,196
  • Tổng lượt truy cập6,421,451
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây