LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19
Ngày ban hành 04/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 04/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi thăm, tặng khẩu trang cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn (theo Công văn số 2128-CV/HU ngày 28/4/2020 của Huyện ủy).
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường), HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần: Đại biểu HĐND huyện, thành viên UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Trưởng phòng Nội vụ huyện về công tác chuyên môn.
Thành phần: CVP HĐND-UBND huyện, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh xem xét nội dung, trình tự thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025, định hướng phát triển đến năm 2030 (giao Phòng Kinh tế - HT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với UBND xã Thanh An về việc tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình thần Thanh An, xã Thanh An.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế - HT, Phòng Tài chính – KH, UBND xã Thanh An, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT: Dự làm việc thống nhất Phương án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã nông thôn mới.
Cùng dự: Chủ tịch UBND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường A – Sở Nông nghiệp & PTNT.
THỨ BA (ngày 05/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Đảng bộ xã Phước An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 2186-CV/HU ngày 27/4/2020 của  Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Phước An.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp tại UBND tỉnh xem xét đồ án chi tiết các khu dân cư phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất (giao Phòng Kinh tế - HT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp BCĐ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (giao Phòng TC-KH liên hệ Sở KH&ĐT chuẩn bị tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 06/5)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ nghe UBND xã Tân Hưng báo cáo kết quả rà soát hoàn cảnh gia đình các hộ dân ấp Sóc Ruộng.
Kính mời dự: Đồng chí Trịnh Thanh Triều – TB Dân vận Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Đảng bộ xã Minh Tâm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 2186-CV/HU ngày 27/4/2020 của  Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến chủ trương tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử.
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, Tổ trưởng một cửa điện tử huyện, CV (Minh, Luân).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ NĂM (07/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 34 (phiên đột xuất).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Tân Khai do Công ty TNHH Kiến Mỹ, Công ty TNHH SX-TM-DV-DL 932, Công ty TNHH Thái Việt Quang làm chủ đầu tư (giao Phòng KT&HT chủ trì, phối hợp với các Công ty chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính – Kế hoạch; PGĐ. Phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Lãnh đạo Công ty TNHH Kiến Mỹ, Công ty TNHH SX-TM-DV-DL 932, Công ty TNHH Thái Việt Quang (giao Phòng KT&HT mời); Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 08/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Đảng bộ xã Minh Đức lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 2186-CV/HU ngày 27/4/2020 của  Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp Ban chấp hành Huyện ủy.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)


                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,630
  • Tháng hiện tại206,428
  • Tổng lượt truy cập6,420,683
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây