LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 24

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 24
Ngày ban hành 15/06/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 08/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực HU.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo về công tác cán bộ.
- 09 giờ 30: Văn phòng Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tiến độ tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo ý kiến của đ/c Lê Thị Xuân Trang.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường Công ty TTHH MTV Cao su Bình Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ HU.
Nội dung:
- 14 giờ: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (bước 1, lần 1) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 15 giờ: UBKT Huyện ủy báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.
Thời gian, địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phụ trách đoàn đi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ngân sách theo Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 25/3/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, ông Nguyễn Thế Hoàng – Phó TP Tài chính – KH, ông Phan Văn Diến – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, bà Phùng Thị Bích Hồng – Chuyên viên Thanh tra huyện, ông Nguyễn Đình Tuyên – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp xã Tân Hưng (thành phần Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ để bố trí xe đi tập trung).
THỨ BA (ngày 09/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Dự công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
- 09 giờ 45 phút: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Bước 3, lần 1).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (bước 4, lần 2) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Bước 5, lần 2) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phụ trách đoàn đi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ngân sách theo Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 25/3/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, ông Nguyễn Thế Hoàng – Phó TP Tài chính – KH, ông Phan Văn Diến – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, bà Phùng Thị Bích Hồng – Chuyên viên Thanh tra huyện, ông Nguyễn Đình Tuyên – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp xã Đồng Nơ (thành phần Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đi tập trung).
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp công dân định kỳ (do UBND huyện chủ trì).
 Thành phần: Lãnh đạo: CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về vướng mắc cho công trình phân pha đường dây 110kv 177 Bình Long 2 – 175 Mỹ Phước.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp các ngành về việc điều chỉnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh các đơn vị: Phòng TNMT, phòng KTHT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn (giao Phòng TN&MT mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
- 15 giờ: Họp thông qua danh sách các xã về đích nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Chủ tịch UBND các xã; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp xem xét việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc phụ trách Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Tổ trưởng Bộ phận Một cửa huyện, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
4. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phụ trách đoàn đi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ngân sách theo Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 25/3/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, ông Nguyễn Thế Hoàng – Phó TP Tài chính – KH, ông Phan Văn Diến – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, bà Phùng Thị Bích Hồng – Chuyên viên Thanh tra huyện, ông Nguyễn Đình Tuyên – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45 phút, tại phòng họp xã Minh Tâm (thành phần Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ để bố trí xe đi tập trung).
THỨ TƯ (ngày 10/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khảo sát điểm kết nối QL13 của Dự án đường từ Xa Cát vào Khu Công nghiệp Việt Kiều và các tuyến đường tại xã Đồng Nơ.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng KT-HT, TC-KH, TN&MT, NN&PTNN, Ban QLDA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, Đồng Nơ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 gi, tại QL13 từ Xa Cát vào Khu Công nghiệp Việt Kiều.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Làm việc với một số ngành về tiến độ triển khai chợ xã Tân Hiệp (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 15 giờ 30: Làm việc với các Công ty đầu tư Khu dân cư Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, các Công ty đầu tư Khu dân cư Tân Khai (giao Phòng KT-HT mời), Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Nghĩa.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (11/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh về triển khai thực hiện các dự án đầu tư công (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Thi đua yêu nước huyện Đồng Phú lần thứ IV, năm 2020.
Cùng dự: Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Nội vụ phụ trách TĐKT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường huyện Đồng Phú.
3. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Thanh Bình: Tham gia cùng Đoàn của Sở TN&MT đi kiểm tra và xác định hiện trạng sử dụng đất.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Khu đất dự trữ - Khu dân cư Thanh Bình.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 12/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.
Thành phần:
* Cấp huyện:
- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện, gồm: CHT Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Giám đốc Điện lực huyện, CT Hội Chữ thập đỏ huyện, đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, CT Hội Nông dân huyện, đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.
- Thành viên cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện, gồm: Phó Chỉ huy trưởng – tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Công an huyện – Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện phụ trách khối tự vệ cơ quan, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện, Trợ lý Tác huấn/BanTham mưu/Ban CHQS huyện.
- Chuyên viên được giao tham mưu công tác PTDS của Công an huyện, Phòng Tài chính - KH, Phòng Tài nguyên &MT, Phòng Kinh tế - HT, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa - TT,  Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB và XH.
* Cấp xã: Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Công chức Lao động – Thương binh và xã hội, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính – Kế toán (mỗi chức danh 01 người).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
- 10 giờ: Họp Hội đồng kỷ luật công chức xã (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Bùi Đình Lợi – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Mạnh Thường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Lê Văn Hồng – Chuyên viên Phòng Nội vụ, ông Phạm Minh Toàn – công chức thị trấn Tân Khai, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phụ trách đoàn đi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ngân sách theo Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 25/3/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, ông Nguyễn Thế Hoàng – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Phan Văn Diến – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, bà Phùng Thị Bích Hồng – Chuyên viên Thanh tra huyện, ông Nguyễn Đình Tuyên – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Trường THCS Tân Quan (thành phần Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đi tập trung).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện công tác Bồi thường GPMB các công trình trên địa bàn huyện (TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT-GPMB huyện (giao Trung tâm PTQĐ mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 gi, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay612
  • Tháng hiện tại188,216
  • Tổng lượt truy cập6,402,471
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây