LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25
Ngày ban hành 17/06/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 17/6)
SÁNG:
1 Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 09 giờ: Họp thành viên ủy ban thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Mời dự: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê huyện, Trưởng các phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, PCVP tổng hợp, CV các khối.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
- 10 giờ: Làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về tham vấn cộng đồng.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (giao Văn phòng HĐND-UBND huyện mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh đi học lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2019 (đến hết ngày 20/6/2019).
Thời gian, địa điểm: Khai giảng lúc 7 giờ 30 phút, tại Hội trường A, trường Chính trị tỉnh.


CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện dự Khai mạc, Bế mạc Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương – cụm miền Đông Nam Bộ - Trại “Nguyễn Chí Thanh” lần thứ XIX năm 2019
Thời gian, địa điểm: bắt đầu 19 giờ, tại Khu căn cứ di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
THỨ BA (ngày 18/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 17/2019), BTC Huyện ủy báo cáo xin chủ trương về công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp tại UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đao Ban Chỉ huy quân sự dự giao lưu nhân dân hai bên biên giới xã Lộc Thịnh (Việt Nam) và xã Choam Karavien (Campuchia).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Vát (ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung).
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Phước An.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 19/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ công chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Minh Tâm, ông Đoàn Văn Huy – TP.Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp tình hình quy hoạch và triển khai quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: TUV.Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên 08/2019), nội dung:
- Thông qua công tác cán bộ, công tác quy hoạch, công tác kết nạp đảng viên (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Cho chủ trương về Phương án thu gom rác thải trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh; Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch (dự họp nội dung thứ 2).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Dân tộc dự họp để thống nhất số liệu, nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính sách để giảm 1000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 20/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Thông tin chuyên đề về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 06 tháng đầu năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia khảo sát hướng tuyến phục vụ thiết kế bản vẽ thi công dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia từ ngân sách trung ương giai đoạn 2013-2020.
Thời gian, địa điểm:
- 09 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
- 14 giờ, tại UBND xã Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dùng cơm thân mật cùng cán bộ, công nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ, tại Khuôn viên Đài Phát thanh – Truyền hình.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc với một số đơn vị biên giới.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ, tại huyện Bù Đốp.
THỨ SÁU (ngày 21/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dùng cơm thân mật cùng Ban Biên tập, phóng viên, CB CNV Báo Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại số 5, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Tp Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ: Dự Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 05/6 và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
- 09 giờ: Họp các ngành tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của ông Hoàng Văn Toán, ngụ tại tổ 3, ấp Phố Lố, xã An Phú (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay361
  • Tháng hiện tại187,965
  • Tổng lượt truy cập6,402,220
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây