LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 28

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 28
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 06/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự chào cờ tháng 07/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45, tại Sân chào cờ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020.
Thành phần: Theo Quyết định số 837/QĐ-HĐTD ngày 26/6/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường Phòng Tư pháp – Thanh tra huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 07/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy đi thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tại tỉnh Bình Dương.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại tỉnh Bình Dương.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Nhà đồng chí Đỗ Thám – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Công ty cao su Bình Long (xã Tân Lợi).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 08/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đến hết ngày 09/7/2020, VP HĐND-UBND huyện bố trí xe).
Cùng dự: Bà Phạm Ngọc Thùy Linh – Phó ban Dân tộc HĐND huyện, cử tri Khu phố 5, thị trấn Tân Khai (VP HĐND-UBND huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường tỉnh Bình Phước.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị quân chính 06 tháng đầu năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Làm việc với Công ty Dịch vụ Điện miền Nam về việc xử lý các vướng mắc giải phòng mặt bằng để thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 177 Bình Long 2 – 175 Mỹ Phước đoạn đi qua huyện Hớn Quản (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện liên hệ với Công ty Dịch vụ Điện miền Nam chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân, CV (Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
- 15 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy gặp gỡ các doanh nghiệp trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các ngành tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân với các hộ dân ấp 1, xã An Khương.
Thành phần: Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tư pháp, Quyền Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã An Khương, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (09/7)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Họp đánh giá các nguyên nhân, giải pháp khắc phục các chỉ số cải cách hành chính đạt điểm thấp năm 2019 theo kết quả chấm điểm của UBND tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Chi Cục Thuế huyện, Công an huyện, Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, Tổ trưởng Bộ phận Một cửa, CV(Tuyên, Luân).

  • 09 giờ 30: Nghe các đơn vị báo cáo công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT huyện; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua báo cáo kết quả thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (Phòng Tài nguyên & Môi trường và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đơn vị tư vấn (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 10/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy trao đổi đầu giờ với Trưởng các cơ quan khối nội chính của huyện.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Viện KSND, Tòa án nhân dân, Chi cục THADS, Thanh tra, phòng Tư pháp.
Địa điểm: Tại Nhà khách Huyện ủy.
- 08 giờ: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020 Đảng ủy Công an huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp Đảng ủy Công an huyện.
- 08 giờ 30: Cùng Thường trực Huyện ủy tổng duyệt nội dung chương trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện bầu bổ sung thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
Địa điểm: Tại Phòng họp Phòng Y tế huyện.
- 11 giờ 30: Dự dùng cơm thân mật mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Dầu Tiếng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên 6 tháng đầu năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp giao ban – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                       CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay5,714
  • Tháng hiện tại200,424
  • Tổng lượt truy cập6,414,679
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây