LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31

Số kí hiệu Tuần lễ 31
Ngày ban hành 29/07/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 29/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Cùng Bí thư Huyện ủy đi khảo sát kênh tưới trên địa bàn xã An Khương.
Mời đi cùng: Ông Lê Anh Nam – PGĐ.Sở Nông nghiệp & PTNT.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã An Khương.
Địa điểm: 08 giờ, tại xã An Khương.
- 10 giờ: Làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- 10 giờ 30 phút: Nghe Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 17/7/2019.
Thành phần: Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Địa điểm: Tại phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh hội ý.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lê Đình Vân, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh
- 14 giờ: Làm việc với UBND xã Đồng Nơ về quy hoạch xây dựng nhà văn hóa ấp 3 (UBND xã Đồng Nơ và Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ, CV(Nghĩa).
- 15 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tiến độ tham mưu giải quyết một số vụ việc tranh chấp, kiến nghị liên quan đến đất đai còn tồn đọng.
Thành phần: Ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lưu Quốc Nhật – Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Duy Mạnh - Trưởng Phòng Tư pháp, ông Trương Lê Thanh Trung – PTP.Tài nguyên & Môi trường, ông Lưu Đình Dũng – CV.Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang, Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 30/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Dự họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 7 tháng đầu năm; phướng hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
- 10 giờ: Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc bố trí công tác đối với người dân tộc thiểu số tốt nghiệp diện cử tuyển trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 1760/UBND-NC ngày 26/6/2019.
Thành phần: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện, Hiệu trưởng các trường Mầm non: Minh Đức, Tân Lợi (giao Phòng Giáo dục và ĐT mời), Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019), HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn Kiểm tra PCLB Trung ương (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị báo cáo của huyện).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 31/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Trịnh Viết Hùng – GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Trịnh Viết Hùng – GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với UBND huyện về xem xét, giải quyết đất đai liên quan đến vị trí khu đất sử dụng làm sân chọi trâu tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện dự diễn tập KVPT có một phần thực binh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú.
- Lãnh đạo Phòng Dân tộc dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại xã Tân Hưng (đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hòa).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
THỨ NĂM (ngày 01/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 08 giờ: Gặp gỡ Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đến trao đổi về tình hình lao động của địa phương.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- 08 giờ 30 phút: Họp Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo (giao Công an huyện mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Sở tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Hội đồng BT-GPMB huyện (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
* Thông qua phương án bồi thường cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long có đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Xây dựng trường mầm non Tân Quan và mở rộng trường THCS Phước An (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
* Thông qua phương án Bồi thường – hỗ trợ dự án Xây dựng Khu dân cư Phước An (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các Thành viên HĐBT-GPMB huyện: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Nông Nghiệp & PTNT; lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, P.GĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất, ông Trần Quốc Thảo - CV phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời), CV (Quang).
* Thông qua chứng thư thẩm định giá các lô đất ở khu tái định cư đường Đông Tây 9; Xem xét giải quyết các trường hợp đề nghị hỗ trợ giao lô đất ở thuộc dự án BT - GPMB: Xây dựng đường trục chính Bắc-Nam (giai đoạn 3), Trung tâm văn hóa – Thể dục thể thao huyện và đường Đông-Tây 9 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Nông Nghiệp & PTNT; lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, P.GĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo - CV phòng Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Công ty Thẩm định giá Đất Việt (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời), CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 02/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ (trực tuyến), nội dung:
- Triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Triển khai nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
- Thông qua Dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, các Quyết định thành lập Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019
- Thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ (trực tuyến), nội dung:
- Triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Triển khai nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
- Thông qua Dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, các Quyết định thành lập Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019
- Thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Trưởng, phó các phòng ban, ngành đoàn thể huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn (theo Lịch làm việc của Huyện ủy).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp thông qua Biên bản kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do UBND huyện làm chủ đầu tư (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; các đơn vị thi công gồm: Công ty TNHH MTV Phước Hà, Công ty TNHH MTV Quang Sáng, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Thái Sơn (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở Thanh tra tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo dự công bố Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc kiểm tra kết quả thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và biên chế viên chức sự nghiệp GD&ĐT.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường B, Sở GD&ĐT.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay6,125
  • Tháng hiện tại206,923
  • Tổng lượt truy cập6,421,178
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây