LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 32 (từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019)

Số kí hiệu (từ ngày 05/8 đến ngày 09/8�
Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 05/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác nước ngoài (Theo chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh, đến hết ngày 10/8/2019).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự lễ chào cờ tháng 8/2019.
Thành phần: Toàn thể cán bộ công nhân viên chức các phòng ban, đơn vị trực thuộc huyện trong khu Trung tâm hành chính.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội thảo khoa học cấp cơ sở về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước”.
Cùng dự: Lãnh đạo Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C, HĐND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020 (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Thanh tra huyện dự làm việc với Thanh tra tỉnh về thực hiện Bản án số 08/2019/HC-ST ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về đơn khởi kiện của ông Dương Bá Tuân đối với quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Thanh tra tỉnh.

THỨ BA (ngày 06/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ chín, HĐND xã An Khương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 phút, tại Hội trường xã An Khương.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Làm việc và trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình VTV 24h về công tác quản lý khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng (Công an huyện chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1260/UBND-KSX ngày 02/8/2019).
Cùng dự: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Quang).
- 09 giờ 30 phút: Họp các ngành xem xét giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Quốc Dũng liên quan đến công tác tái định cư tại khu TTHC huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
3. Thường trực HĐND huyện ủy quyền ông Lê Quang Trung – Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội dự kỳ họp thứ chín, HĐND xã Minh Tâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 phút, tại trụ sở UBND xã Minh Tâm.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với UBND xã Phước An về kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình để về đích nông thôn mới năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND xã Phước An (thành phần của xã do xã mời), CV(Quang).
Thời gian, địa điểm:

  • 14 giờ: Khảo sát thực địa các công trình (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút).
  • 15 giờ: Làm việc với UBND xã Phước An.
THỨ TƯ (ngày 07/8)
SÁNG:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh xem xét tiến độ triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống thu phí điện tử theo hình thức tự động không dừng và miễn giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT trên địa bàn tỉnh (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng liên hệ Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 08/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung:
- Triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Triển khai nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
- Thông qua Dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, các Quyết định thành lập Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Trưởng, phó các phòng ban, ngành huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện..
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất và điều kiện tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì, giao Phòng Tài nguyên & Môi trường liên hệ Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 09/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tham dự buổi đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ton ngụ tại ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường liên hệ Sở Tài nguyên & Môi trường để chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Thanh Bình.
Thời gian địa điểm: 08 giờ, tại Sở Tài nguyên & Môi trường.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 
  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay5,738
  • Tháng hiện tại200,448
  • Tổng lượt truy cập6,414,703
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây