LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 37

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 37
Ngày ban hành 12/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 11/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh Dự chào cờ tháng 9/2017.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên các phòng ban chuyên môn trong khu TTHC huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp các ngành về diện tích đất đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su giao về địa phương quản lý để xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực truyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ Vu lan báo hiếu - dâng Pháp y.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Chùa Phước Bửu (ấp Văn Hiên 1, xã Phước An).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2017.
5. Phó Chủ tich HĐND huyện Cao Hoài Trung nghỉ phép năm 2017.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Đoàn khảo sát thông tin của Văn phòng UBND tỉnh về xây dựng mới và tích hợp cổng thông tin điện tử cấp huyện, xã.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV. Luân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.
Cùng dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 12/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 08 giờ: Họp thống nhất hình thức xử lý kỷ luật đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, CV Vân.
- 08 giờ 45: Nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng công trình 8 phòng học trường Mầm non An Khương.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã An Khương, CV.Quang.
Địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Đoàn Kiểm tra 1007 của Huyện ủy để thông qua dự thảo thông báo Kết luận của Đoàn Kiểm tra đối với Đảng ủy các xã: An Khương, Phước An, Tân Lợi, Tân Hiệp, Tân Quan, Đồng Nơ.
Thành phần: Ông Lâm Văn Đạt - Trưởng phòng TC-KH, ông Nguyễn Văn Long – Trưởng phòng NN&PTNT, ông Hà Quang Thịnh – Phó TP LĐ-TB&XH, ông Trịnh Đình Trình – Chuyên viên Phòng NN&PTNT, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự làm việc với Ban Trị sự Đình thần Tân Khai về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Cầu Bông Đình thần Tân Khai năm 2017.
Thành phần: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Y tế, Trung tâm VH-TT huyện, UBND xã Tân Khai, Ông Nguyễn Hoàng Phụng – Ban Trị sự Đình thần Tân Khai, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV: Minh, Tuyên, Luân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp xem xét thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2015.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 13/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra.
Cùng dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp cho ý kiến về khen thưởng tổng kết công tác hè năm 2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần : Lãnh đạo: Huyện đoàn; Phòng Nội vụ; Chuyên viên phụ trách thi đua khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ; CV(Minh, Luân).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh đi giám sát công tác thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh theo Thông báo số 117/TB-HĐND ngày 21/8/2017 của Thường trực HĐND huyện tại Trường THCS Minh Đức.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ; Thường trực HĐND - UBND xã Minh Đức, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại phòng họp trường THCS Minh Đức.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 14/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự buổi đối thoại về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng.
Thành phần:
- Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Tổ xác minh.
- Cấp huyện: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Minh Tâm, CV.Quang.
- Nông trường Bình Minh: Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật.
- Ông Phan Thanh Hưng – Nguyên Phó GĐ. Nông trường Bình Minh;
- Ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, ông Lâm Tài, bà Trần Thị Lan.
(Giao UBND xã Minh Tâm mời: Nông trường Bình Minh, ông Phan Thanh Hưng – nguyên PGĐ Nông trường Bình Minh, ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, ông Lâm Tài, bà Trần Thị Lan).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh đi giám sát công tác thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh theo Thông báo số 117/TB-HĐND ngày 21/8/2017 của Thường trực HĐND huyện tại trường Tiểu học Phước An B.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thường trực HĐND - UBND xã Phước An. VP. HĐND & UBND: CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại phòng họp trường Tiểu học Phước An B.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với các ngành thuộc khối Văn hóa xã hội (nội dung theo Công văn số 1378/UBND-VX ngày 11/9/2017 của UBND huyện).
Thành phần: Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị thuộc khối Văn hóa xã hội huyện; CV. Minh, Tuyên, Luân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch tổng thể dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến tháng 8/2017, chi tiết kế hoạch thực hiện đến hết năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 15/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trong đợt I/2017, bàn biện pháp triển khai xây dựng đợt II/2017 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh đi giám sát công tác thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh theo Thông báo số 117/TB-HĐND ngày 21/8/2017 của Thường trực HĐND huyện tại trường Mầm non Minh Tâm.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thường trực HĐND - UBND xã Minh Tâm. VP. HĐND & UBND: CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại phòng họp trường Mầm non Minh Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với nhà đầu tư về đầu tư xây dựng khu dân cư trên địa bàn huyện.
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài nguyên & Môi trường, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 16/9)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự buổi Lễ Kỳ Siêu.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Chùa Thanh Quang (tổ 10, ấp 7, xã Tân Khai).
 
CHỦ NHẬT (ngày 17/9)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Khai mạc Hội thi Hội thi tìm hiểu Luật biển đảo năm 2017 với chủ đề “Tự hào Biển, Đảo Việt Nam”.
Mời dự: Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Chỉ huy quân sự huyện.
Thành phần: Ông Nguyễn Viết Đợi - Bí thư Huyện đoàn; ông Trương Văn Nga - PBT Huyện đoàn; ông Nguyễn Duy Mạnh - TP. Tư pháp; ông Đoàn Văn Huy - PTP. Tài chính - Kế hoạch; bà Đặng Thị Kim Tuyến - CT. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; ông Phạm Quốc Vương -  CT. Hội Cựu chiến binh huyện; ông Bùi Đình Lợi - CT.Liên đoàn Lao động huyện; ông Đào Anh Dũng - Phó CT. Hội Chữ thập đỏ huyện; bà Nguyễn Thị Ninh - PGĐ Nhà thiếu nhi huyện; Phóng viên Đài TTTH huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện.
 
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay5,598
  • Tháng hiện tại200,308
  • Tổng lượt truy cập6,414,563
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây