LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Nguyễn Văn Sáng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 30/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy năm 2019 (đến hết ngày 11/10/2019).
Địa điểm: tại trường Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Tổ xác minh của Thanh tra tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Linh (bà Linh ủy quyền cho ông Vĩnh).
- 13 giờ 30 phút – 15 giờ 30 phút: Thống nhất báo cáo của UBND huyện theo Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
- 15 giờ 30 phút: Đối thoại với bà Trần Thị Linh về khiếu nại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, lãnh đạo UBND và công chức địa chính thị trấn Tân Khai, ông Trần Ngọc Vĩnh (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời), CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 01/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân tại nơi ứng cử.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy tiếp công dân:
- 07 giờ: Tiếp ông Sỹ Danh Nghĩa liên quan đến phản ánh đất Trường Mầm non Tân quan và đất nghĩa trang liệt sỹ (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: LĐ-TB&XH, KT-HT, TN-MT, Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Nhà khách Huyện ủy.

  • 08 giờ: Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thành phần: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Thanh An.
THỨ TƯ (ngày 02/10)
SÁNG:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực huyện; Phó các Ban HĐND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường xã Thanh An (Thành phần cùng đi tập trung tại tầng hầm HĐND – UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đưa đón).
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp các ngành tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Có thư mời riêng.
Địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
- 15 giờ: Họp Tổ giúp việc về kinh tế của Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện, nội dung: Thông qua dự thảo Báo cáo của Tổ kinh tế  (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung) và Tổ Văn hóa – Xã hội (Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Thành phần:
* Các Thành viên của Tổ kinh tế, gồm: Ông Nguyễn Văn Long - TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Tấn Cường - TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Bá Tước - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, ông Lê Văn Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Hớn Quản, ông Đào Việt Hùng – PTPPT. Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Thế Hoàng - PTP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Thanh Sang – GĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, CV(Quang).
* Các Thành viên của Tổ Văn hóa – Xã hội, gồm: Bà Lê Thị Mỹ Linh – TP.Giáo dục & Đào tạo, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, ông Điểu Toàn – TP.Dân tộc, bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP.Văn hóa – Thông tin, ông Hà Quang Thịnh – PTP.Lao động Thương binh & Xã hội; mời ông Đặng Bá Báu – PTP.Văn hóa – Thông tin; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Minh, Tuyên)
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 03/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND thị trấn Tân Khai báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, tự ý mở đường trên địa bàn thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Đội Thanh tra xây dựng liên huyện (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng mời); Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
- 09 giờ: Nghe Phòng Văn hóa – Thông tin báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm tái lập huyện.
Thành phần: Bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP. Văn Phòng Văn hóa – Thông tin, ông Đặng Bá Báu – PTP.Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT dự cuộc họp triển khai và công bố dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Điều tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 01/7/2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Sở Nông nghiệp & PTNT.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng đường BTXM ấp Tranh II, xã Phước An theo Kế hoạch số 131-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện 90km đường BTXM.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Phước An, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại tuyến đường BTXM ấp Tranh II, xã Phước An.
THỨ SÁU (ngày 04/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp giao ban khối sản xuất, nội dung: Nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm.
Thành phần: Mời Quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo các ngành khối sản xuất gồm: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đang ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Điện lực Hớn Quản, Bưu Điện Hớn Quản, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang, Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp trao Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn cho bà Lê Hải Duyên và ông Yun Jeongho.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND và công chức tư pháp xã Phước An.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng tư pháp.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự Hội thảo chuyên đề xây dựng đô thị thông minh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường HĐND-UBND thành phố Đồng Xoài.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 
  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay4,868
  • Tháng hiện tại220,476
  • Tổng lượt truy cập6,842,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây