LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48
Ngày ban hành 23/11/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 23/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ 00: Thông qua kết quả tham mưu giải quyết đơn của Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ (Thanh tra huyện và Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Phó Chánh Thanh tra huyện Đỗ Đình Lạng, Phó Trưởng phòng Nội vụ Lê Văn Anh, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Giang, Tuyên).
- 09 giờ 00: Nghe Phòng Nội vụ Báo cáo công tác tham mưu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Trưởng, Phó TP Nội vụ; TP Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV Tuyên.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

  • 10 giờ 00: Đi khảo sát thực tế các hạng mục nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện.
Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung).
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Lợi (thành phần cùng đi tập trung tại Trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 06 giờ 30 phút để bố trí xe đi chung).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng và triển khai kế hoạch công tác năm 2021; Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020).
Cùng dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Thanh tra tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Đi kiểm tra thực địa giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Sơn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Phước An, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại xã Phước An.
THỨ BA (ngày 24/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 07 giờ 30: Dự Khai mạc lớp tập huấn lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” và các tình huống liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2020
Địa điểm: Tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện.
- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2020 và các Đề án, Chương trình của Chính phủ về Phong trào có hiệu lực đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp trực tuyến xem xét tình hình Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm (Phòng Nông nghiệp&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị phòng họp).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện; lãnh đạo Phòng NN&PTNT; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền: Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện: Dự Hội nghị “Tuyên dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu” lần thứ VI năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Lãnh đạo Công an huyện về xử lý sai phạm của công chức.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách công tác phòng, chống tội phạm; Chánh án TAND huyện; Viện trưởng Viện KSND huyện; Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tháng 11/2020.
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 25/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện (cả ngày).
Nội dung: Kiểm điểm kết quả lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và cá nhân từng Đảng viên năm 2020; đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2020; ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 12/2020).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng giao ban/Ban CHQS huyện.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện: Tham dự Hội nghị “tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước cho đại biểu HĐND” do Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức (đến hết ngày 28/11/2020).
 Cùng đi: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: Đoàn tập trung tại Trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 04 giờ 45 phút để xuất phát tới địa điểm tập huấn tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
  1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Họp nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo giải quyết kiến nghị của UBND xã Thanh An về cấp Giấy CNQSD đất cho 12 hộ dân.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
- 09 giờ 30: Nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo về rà soát hiện trạng đất trụ sở UBND thị trấn Tân Khai cũ.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND thị trấn Tân Khai; Văn Phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư TT Huyện ủy: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản – Cơ quan thường trực tại miền Nam do PGS – TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Đơn vị truyền tải Điện miền Đông 2, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Công Thương; PA02, PA04, PX03 – Công an tỉnh Bình Phước.
Thành phần:
Cấp huyện: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Điện lực Hớn Quản, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV Nghĩa.
Cấp xã: Lãnh đạo: UBND, Công an, Quân sự các xã, thị trấn: Tân Khai, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Thanh An, An Khương, An Phú, Minh Tâm.
Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng gồm: Đội An ninh – Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban Chỉ đạo bảo vệ đường dây 220kv các xã, thị trấn: Tân Khai, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Thanh An, An Khương, An Phú, Minh Tâm; cá nhân gồm các ông (bà) có tên như sau: Ông Cao Minh Công – CT. UBND xã Phước An, bà Hà Thị Thủy – PCT. UBND thị trấn Tân Khai, ông Đinh Quốc Duy – PCT. UBND xã Tân Lợi; ông Nguyễn Thành Trung, ông Điểu Huỳnh Sinh, ông Đinh Văn Tuấn – cán bộ Công an huyện; ông Nguyễn Bách Chiến – CC. ĐCXD thị trấn Tân Khai, ông Võ Đức Thành – CC. Giao thông – Thủy lợi xã Phước An, ông Dương Văn Đi – Phó ấp Núi Gió (giao UBND xã Tân Lợi mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (26/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị thông tin thời sự quý 4, năm 2020.
Nội dung:
- Thông tin về tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ.
- Thông tin về việc thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Những nội dung mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020 và các đề án, chương trình của Chính phủ về Phong trào có hiệu lực đến năm 2020.
Mời cùng dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện, Liên đoàn lao động huyện, Phòng VH-TT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 của các địa phương (Phòng Tài chính- Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự gặp mặt, chia tay ông Nguyễn Anh Hoàng – Giám đốc Sở Công thương nghỉ hưu để hưởng chế độ.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Sở Công thương.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35.
Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thông qua chương trình công tác năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Dự họp Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33.
Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thông qua chương trình công tác năm 2021 .
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 15 giờ 30: Dự họp các ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ heo bị bệnh, chết trong đợt dịch tả lợn Châu Phi cho hộ ông Trần Văn Trung – xã Thanh An (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV Nghĩa.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 27/11)
SÁNG:
  1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khám bệnh (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Chương trình Đối thoại với thanh niên và Tọa đàm thanh niên khởi nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020.
Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Công an  huyện,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện (giao Huyện đoàn triệu tập).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 110 mở tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường khối Đoàn thể huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện: Dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020.
Thành phần: Có Thông báo riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì họp giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2020.
Thành phần: Ông Hà Quang Thịnh - Trưởng phòng Lao động TB&XH; ông Trịnh Văn Đoan – GĐ Bảo hiểm Xã hội huyện, ông Nguyễn Văn Hùng – PGĐ Bảo hiểm Xã hội huyện, bà Phùng Thị Hà - Chuyên viên quản lý thu - Bảo hiểm Xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Đi khảo sát các mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ đang triển khai trên địa bàn thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND thị trấn Tân Khai, CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại thị trấn Tân Khai.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy Bình Phước.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,937
  • Tháng hiện tại192,541
  • Tổng lượt truy cập6,406,796
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây